Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Verslag knotdag’ Category

De vorige keer waren wij te gast bij de familie Vendrig. Het werken aan onze knotbomen was deze dag echt een feestje. Al een echte voorjaarsdag, droog, veel zon en weinig wind. Als knotters zijn wij best wel wat verschillende weertypen gewend. Maar een rondgang onder de knotters bevestigde mijn vooronderstelling dat dit type weer toch wel het beste bevalt. Daar kan ik mij best wat bij voorstellen. Deze keer waren gelukkig ook weer eens Wilma, en Gerhard aanwezig. Goed voor hen en fijn voor ons.

Dat wij hier nog het nodige knotwerk konden verrichten was duidelijk, keuze genoeg. Grotendeels hebben wij de laatste knotbomen die het smalle deel langs de Aa vormen, geknot en afgewerkt. Een aanzet hebben wij gemaakt op het naastliggende vrij grote schiereiland.

Komende zaterdag zijn wij wederom bij Adriaan Vendrig. De weersvooruitzichten zijn helaas niet zo als twee weken geleden. Toch hebben wij hiervoor gekozen omdat wij daar vrij beschut staan. Wij storten ons nu geheel op het grote schiereiland. Een groot aantal uit de kluiten gewassen knotbomen staan ons op te wachten. We zien wel hoever wij komen.

Read Full Post »

Verslag 22 februari 2014

Twee weken geleden waren wij zoals inmiddels gebruikelijk weer een keer te gast en aan het werk op het fort Nieuwersluis. Niels Schouten had de koffie al klaar. Alleen op het fort beginnen wij met koffie! Of de koffie het trekkertje was weet ik niet maar in ieder geval waren er 20 vrijwilligers aanwezig. De kantine zat letterlijk helemaal vol.

Bij de meeste van onze projecten knotten wij meestal één keer per drie jaar een boom. Op het fort zijn wij de laatste jaren steeds op hetzelfde gedeelte bezig. Veel tijd gaat zitten in het bestrijden van het bramenstruweel. Vorig jaar was er bijna geen doorkomen aan. Nu was het ook veel maar toch wat beter toegankelijk. De meidoornhagen krijgen nu geleidelijk aan door het gerichte snoeiwerk weer min of meer hun oude functie terug. De meidoornstruiken waren ooit geplant als natuurlijke kering tegen een nooit ingezette aanval van buitenaf op het fort.

Na het vrijmaken van het bramenstuweel zijn toch heel wat jonge en oudere knotbomen van hun takken ontdaan. Het viel een aantal knotters op dat nu veel knotbomen in het water staan in plaats van op de rand van de oever. Hierdoor was het soms lastig om bij de bomen te komen. Kennelijk is daar sprake van oeverafslag. Een deelte van de oever konden de knotters verdere oeverafslag voorkomen door met de afkomende takken weer een stevige oeverbeschoeiing te maken. Volgend jaar kunnen wij zien of dit enig effect heeft

Na de echte koffiepauze en rond 13.00 uur het rondje soep hebben een aantal nog geholpen met het ophalen van wat essenhout voor de verkoop. Wat mij betreft een prima dag!

Ed

Read Full Post »

Terugblik 25 januari 2014

Op 25 januari waren wij te gast bij de familie Van Eijk. Vorig jaar hebben wij hier niet gewerkt omdat het niet zo’n groot knotproject is. Dit viel bij nader inzien toch wat tegen. De jonge aanplant van een paar jaar geleden was nu toe aan haar eerste knotbeurt. Een hele grote mooie oude knotboom vroeg heel veel tijd en opletten met vallende takken voor de boerderij van de buren. Het waren soms bomen in een boom.
Nog drie andere forse bomen zijn ook van hun last ontdaan. Eén knotboom vroeg speciale aandacht. Deze stond half in de sloot en is niet in beste staat. Met een tweetal ladders in de sloot heeft Wim Ebing deze klus geklaard. Wij hebben het niet helemaal kunnen afmaken. Over een aantal weken gaan wij daar nog een keer langs om het laatste deel af te ronden.
De stagiairs hebben onder begeleiding van Rob van Rijn en Ed Middelweerd ook weer het nodige geleerd, toegepast en helpen sjouwen.

Read Full Post »

Terugblik 11 januari 2014

Zaterdag 11 januari waren wij te gast bij de familie Vendrig. Het kwam hen goed uit dat wij kwamen knotten. Tijdens de laatste storm waren volgens de familie Vendrig een paar forse knotbomen omgewaaid en op het grasland terechtgekomen.

Toen wij met een flink aantal vrijwilligers naar de geplande plek liepen was al op afstand te zien dat Adriaan niet had overdreven. Voor ons als knotters met de nieuwe stagiairs een mooie uitdaging. Het was ook meteen duidelijk wat er in ieder geval gedaan moest worden. Het waren geen twee maar eigenlijk vijf omgewaaide knotbomen. Languit wel zo’n 12 meter gestrekt op het gras. Het was best een mooi gezicht dat de gestrekte takken ieder kwartier zeker weer een meter korter werden. De andere knotbomen waren ook meer dan fors. Kennelijk geen probleem want de forse takken kwamen achter elkaar naar beneden. Wat een inzet deze dag!

Na de pauze waren de omgewaaide en inmiddels flink ingekorte knotbomen gereed om verder met de kettingmotorzaag onderhanden te worden genomen. Dit moest wel enigszins voorzichtig gedaan worden. Wilgen zijn taai en veerkrachtig. Hierdoor hoopte ik dat bij het verder inkorten de bomen mogelijk deels of helemaal weer omhoog zouden komen. Bij beiden ging dit ook zo. De bomen staan er weer bij alsof er niets is gebeurd. Ik zou het gezicht van de boer wel eens willen zien als hij daar gaat kijken.

Of op deze eerste knotdag in 2014 de nieuwe goede voornemens voor dit jaar werden uitgeprobeerd, is mij niet duidelijk. In ieder geval is deze dag heel veel gezaagd, gesleept en goed samengewerkt.

Read Full Post »

Terugblik 14 december

De laatste keer waren wij te gast bij de familie Fokker in Nieuwer-Ter Aa. Wij werden daar zoals altijd gastvrij ontvangen en getrakteerd op koffie/thee en soep.

Van echt achterstallig onderhoud is daar nog nauwelijks sprake van. Het is nu grotendeels goed bijhouden. Ook deze keer weer een aantal bomen geknot langs de paardenbak en het kleine eilandje met het bruggetje. Dit bruggetje is altijd spekglad. Dankzij de hulp van de zonen van boer Fokker werd dit snel verholpen. Met flink wat zand werd het bruggetje in korte tijd weer beloopbaar gemaakt. Daarna konden wij daar zonder risico aan de slag. Met zo’n grote opkomst (19) ging het zagen, sjouwen en klein maken heel snel.
(meer…)

Read Full Post »

Terugblik 30 november en 7 december

Weer even een terugblik op onze laatste knotdag. Eigenlijk onze laatste twee knotzaterdagen, hierover straks meer.

Op 30 november waren wij wederom bij de familie Roelofsen. De knotbomen aan de kade van de Aa stond op de nominatie. Aan de Aa-kant hadden wij al het nodige gedaan, maar nog weinig aan de slootkant met het steile hellinkje. Met de nodige beperkingen en extra opletten om niet in de sloot terecht te komen zijn flink wat knotbomen van hun last ontdaan. Wij zijn deze dag flink opgeschoten. Onze stagiairs hebben zeker ook het nodige gedaan.
(meer…)

Read Full Post »

Verslag 16 november

Tijdens de Natuurwerkdag is er bewust niet met de kettingmotorzaag gewerkt, maar de vorige zaterdag des te meer. Marcel heeft alle geknotte bomen in het weilandje bij de weg onderhanden genomen. De oprijlaan naar het erf was al voor een deel geknot en is op 16 november verder waar nodig geheel afgewerkt. Alles zou er weer goed bij staan. Geen foto hiervan deze keer, maar komende zaterdag kan iedereen dit zelf aanschouwen.
(meer…)

Read Full Post »

Verslag 6 april 2013

Afgelopen zaterdag 6 april waren wij wederom bij Adriaan Vendrig. Deze keer met goed weer en heel veel werk te doen met een flinke ploeg. Op en beneden aan de kade zijn een aantal wilgen geknot. Het was gezien de zeer steile helling heel lastig om bij deze knotbomen te komen. Toch zijn al deze bomen ontdaan van hun soms forse takken.

De elzensingel. De voorgaande twee keer keren hadden wij al een flink aantal elzen omgezaagd. De afspraak met Adriaan Vendrig was dat wij zouden proberen de gehele elzensingel af te zetten. Met twee kettingmotorzagen en onze twee stagiairs soms hoog in de boom om het touw te bevestigen, ging het best snel. De ene na de andere els werd geveld en daarna snel van de meeste takken ontdaan. De zoon  van Adriaan kwam zelfs met de trekker voorzien van een knijpbak helpen. De boomstammen werden soms wat beter neergelegd en de takken naar de grote (brand)stapel gebracht. Aan het begin van de middag waren alle grote elzen geveld en de knotbomen netjes met de motorzaag gemodelleerd. De maandag aansluitend op deze zaterdag is een groepje knotters de hele dag bezig geweest om de stammen te verzagen, takken op te ruimen en het hout af te voeren. Volgens onze Wim Kaars was Adriaan Vendrig zichtbaar tevreden over onze aanpak en inzet. Toch leuk om dit te constateren.

Komende zaterdag is onze laatste echte werkdag van het voorseizoen. Knotten is niet meer nodig, maar nog wel andere zaken. Bij Vendrig moet best nog wat op dezelfde plek worden gedaan. Een aantal al klaargelegde wilgenslieten moeten nog worden geplant. Een flink aantal zware takken moeten nog worden verknipt en verzaagd. Er ligt ook nog een redelijke stapel wilgenstammen van vorig jaar. Deze moeten worden opgeruimd door grotendeels als oeverbeschoeiing te gebruiken. Waarschijnlijk ben ik komende zaterdag niet aanwezig. Wim Kaars en Ed Middelweerd weten precies wat jullie allemaal kunnen doen.

Read Full Post »

Het knotseizoen vordert gestaag. Ondanks dat het al voorjaar is en de zomertijd is ingegaan zijn de weersomstandigheden nog bijna winters.

De laatste knotdag waren wij wederom bij Adriaan Vendrig. Mooi weer maar behoorlijk koud, zeker met die stevige wind. Slecht of mooi weer onze knotters laten zich niet kennen. De opkomst was best behoorlijk. Juist op deze plek was niet veel beschutting, waardoor de koffie grotendeels staand en met de rug in de wind werd genuttigd.

Deze dag heeft nagenoeg de hele knotgroep zich bezig gehouden met het vellen van de bomen die deel uit maakten van de elzensingel. Soms best forse exemplaren. De ene na de andere els werd meteen geveld of eerst door één van onze stagiairs op een meter of vier hoogte van touw voorzien. Alles verliep zeer gladjes. In een mum van tijd waren de gevelde bomen ontdaan van de vaak forse takken. Met twee kettingmotorzagen werden waar nodig de stammen verder bewerkt. Adriaan Vendrig kwam met de trekker en oplegger zelfs kijken hoe het ging en even kletsen. Aan het begin van de middag lag er zo’n drie kuub elzenhout op de oplegger.

Read Full Post »

Verslag 9 maart

Aan onze laatste knotdag van 9 maart hebben wij wat minder goede herinneringen. Regen, regen en nog eens regen. De eerste dag in vele jaren dat het nagenoeg 24 uur had geregend. Natuurlijk juist tijdens onze knotwerkzaamheden.

Aan de opkomst en inzet van onze knotters heeft het in ieder geval niet gelegen, deze was gewoon groot en groots. In de bocht van de Aa zijn een stuk of 5 best forse wilgen geknot. Door het vele heen en weer lopen van de vrijwilligers werd het dijkje langs de Aa en het lager gelegen gedeelte langzaam maar zeker een kleiglijbaan. De kleuren van de (regen)broeken werden geleidelijk aan steeds meer universeel (klei)bruin. Maar het belangrijkste was dat de stemming en de inzet hieronder niet hebben geleden.

Zoals met Adriaan Vendrig eenzijdig is afgesproken, was het ook de bedoeling om de elzenhoutsingel onderhanden te nemen. Niet zo als het zou horen en kunnen, door ongeveer eenderde van de forse elzen af te zetten, maar alles. Best een pittige klus waarbij de kettingmotorzagen de boventoon voerden.

20130321-084352.jpg

20130321-084401.jpg

20130321-084411.jpg

Read Full Post »

Older Posts »