Feeds:
Berichten
Reacties

25 maart 2023

Op 11 maart waren wij voor de tweede keer van dit knotseizoen te gast bij boer Willem van der Linde. De vrijdag hieraan voorafgaande was het zeer slecht weer waardoor wij dachten dat het best een natte zaterdag kon gaan worden. De weergoden waren ons goed gezind. Eerst nog wat vorst en zelfs een laagje sneeuw op dikke bomen, maar het zonnetje scheen en het werd steeds warmer. Kortom ideaal weer om buitenwerk te doen.

Een paar weken hieraan voorafgaande had ik Daniëlle Schalkwijk van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) voor deze werkdag uitgenodigd om eens te komen kijken op deze toch wel bijzondere en historische houtkade. Zij was met haar vriend aanwezig en heeft ook ons hierbij geholpen. Ik kon hen met een kleine excursie de verschillende aspecten hiervan laten zien. Ik hoop dat het LEU zeker in de toekomst dit landschapselement wil proberen op de juiste wijze te blijven onderhouden. Een wat onscherpe foto van hen is ook bijgevoegd. 

Wij hebben net als de vorige keer gewerkt op de lange houtkade. De vorige keer met name gedund, gemaaid en gezaagd. Deze keer hebben wij op verzoek van Willem aan één kant het achterste deel van de kade onderhanden genomen en met het dunnen aan de slootkant voornamelijk op overhangende takken en ook bomen. Het schonen van de sloot met een slootbalk wordt hierbij belemmerd door deze laaghangende takken en overhangende bomen. Best een intensieve klus maar het eindresultaat was er gelukkig ook naar. Een deel van de dikkere elzen en eiken is verzaagd en gaan wij te zijner tijd samen met Willem ophalen voor de verkoop. Het gaat om een paar kuub hardhout met een hogere verkoopprijs. 

Tijdens onze aankomst was Willem met een aantal anderen weer bezig met de ganzenjacht. Het aantal grauwe- en nijlganzen is bijna niet meer terug te brengen tot kleinere aantallen. Waar ganzenpoep ligt wil het vee niet graag grazen dus gaat dit ten koste van de opbrengst. Willem kwam met zijn zoon tijdens onze pauze langs met koffie en koek. Er zijn meteen wat van zijn ervaringen uitgewisseld met Daniëlle van het LEU. Ook goed voor haar om te zien dat boeren, vrijwilligers en natuur heel goed kunnen samengaan. 

Met 13 vrijwilligers en 2 gasten hebben wij op deze fijne dag heel mooi en nuttig werk kunnen uitvoeren.

Het is inmiddels voorjaar en 15 maart geweest. Voor ons houdt dit in dat wij niet meer mogen knotten bij projecteigenaren die in aanmerking komen voor subsidie in het kader van agrarisch natuurbeheer. Vorig jaar had ik al in principe met Marc van Beurden de afspraak gemaakt dat wij na 15 maart bij hem zouden gaan knotten. Toen ik Marc belde was hij best blij dat wij onze toezegging nakomen. Natuurlijk zijn wij daar zoals altijd van harte welkom. Koffie/thee/koek wordt zeker voor gezorgd. 

Vorig jaar hebben wij ongeveer de helft van de knotbomen die voor het bosdeeltje staan geknot. Als het even kan doen wij nu de andere helft en mogelijk een deel van de knotbomen in het bosdeeltje. Zoals bijna altijd verzamelen wij bij Marc en Mieke rond 09.00 uur bij en rondom zijn huis, Nieuweweg 1 in Breukelen. Er is daar nu voldoende parkeergelegenheid hoewel het wel een beetje passen en meten is. 

Deze keer komen wij alleen met de aanhangwagen met huif. De aanhangwagen voor ons gereedschap is tijdelijk buiten gebruik. Hierdoor hebben wij maar een deel van ons gereedschap kunnen overhevelen in de andere aanhangwagen. Willen degenen die de takkenschaar van de knotgroep hebben gekregen als het even kan deze voor één keer gemerkt en wel meenemen anders komen wij mogelijk deze tekort. 

Waarschijnlijk is dit tevens de laatste keer van het voorjaarsseizoen dat wij onze beheerwerkzaamheden uitvoeren. Natuurlijk moet er nog hout opgehaald worden voor onze afnemers etc. Maar als groep gaan wij op voor ons knotuitje in de maand mei!

De weersverwachting ziet er niet al te best uit. Dus denk aan regenkleding en laarzen!

Advertentie

11 maart 2023

De opkomst aan vrijwilligers op 25 februari was zeer groot waar ik best blij mee was. Of dit nu door het weer of de locatie kwam geen idee. In ieder geval waren ook Diana en Arjan blij met onze komst. 

Voor mij was het indelen voor het werk met zoveel vrijwilligers een beetje lastig. Alle vrijwilligers moesten eerst over de sloot en dan rechts of links af op deze groenstrook. Geen aanwezig pad maar eerst door riet, hop of over takken en boomstammen je een weg banen om bij het deel te komen waar gezaagd kon worden. Maar goed na een kwartiertje was dit geregeld en waren al onze vrijwilligers druk aan het zagen. 

Op deze groenstrook langs de Aa kunnen wij ieder jaar een deel dunnen zonder dat dit tot kaalslag gaat leiden. Ondanks dat dit op sommige stukken op een kleine ondoordringbare wildernis lijkt is het ook een niet onbelangrijke schakel voor insecten, vogels en hazen. De groenstrook wordt helaas op sommige stukken wat smaller door de overheersende westenwind met als gevolg oeverafslag. Deels voorkomen wij dit door afkomende takken en stammetjes aan te brengen langs de Aa oever. Ook Arjan heeft al een keer grond op deze strook aangebracht. Mogelijk gaat hij dit eveneens de komende maanden nog een keer doen.

Toen de beide Ed’s een verkenningsloopje deden zagen wij al in het begin het ontstaan van een hut maar aan het eind was een echt forse hut gebouwd. Best begrijpelijk dat jongeren dit leuk vinden om te bouwen maar daar hadden zij er echt een zooitje van gemaakt waardoor dit echt ten koste gaat van de natuur op deze groenstrook. Met Arjan na onze uitgebreide koffiepauze in het zonnetje daar naar toegelopen. Voor Arjan was dit ook een verrassing. Hij en Diana zouden in ieder geval actie hiervoor ondernemen. 

Onze vrijwilligers hebben in ieder geval daar het weer een beetje opgeruimd en waar nodig weer de stammen netjes afgezaagd. Over zagen gesproken er zijn die dag zowel kleine als dikke stammen gezaagd met de hand en de motorkettingzaag. Met Arjan afgesproken dat wij het afkomende goede elzenhout over een aantal weken ophalen. Hij zal dit dan met ons bij de ingang brengen. Iedereen had er deze dag kennelijk veel zin in. Toen het rond 12.45 uur was heb ik tijdens mijn rondje aangegeven dat het volgens mij tijd was om te stoppen.

Komende zaterdag 11 maart zijn wij voor de tweede keer dit knotseizoen met ons beheerwerk op de houtkade bij Willem van der Linde. De vorige keer met Willem afgesproken dat wij komende zaterdag de nadruk gaan leggen op het weghalen van takken en boomdelen op het achterste deel van de kade. De sloot schonen wordt natuurlijk al lang niet meer met de hand gedaan maar met een trekker en vaak een grote maaibalk. Die maaibalk komt soms wel 4 of 5 meter boven de sloot en zou dan door de overhangende takken en boomdelen niet zonder schade het verplichte schonen van de sloot kunnen uitvoeren. Met name dit deel gaan wij met de hand en nu zeker met de motorkettingzagen dit uitvoeren. Waarschijnlijk komt er voor ons ook goed (haard)hout vanaf. Los van het zagen en verzagen is er op dit deel nog veel te maaien en met de hand te dunnen. Genoeg ruimte om niet te dicht bij de motorkettingzagen te werken op deze mooie locatie. 

Deze dag komt Daniëlle Schalkwijk van het Landschap Erfgoed Utrecht even kijken en mogelijk wat meehelpen op de houtkade. Ik heb haar de (historische) waarde van deze houtkade aangegeven. Leuk dat zij dit met eigen ogen wil zien. Dus vrijwilligers vang Daniëlle figuurlijk even op mocht ik nog niet aanwezig zijn. 

Dit is deze dag ook gelijktijdig de laatste dag dat wij nog beheerwerk mogen doen bij projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Hierna gaan wij nog wel een keer bij Marc van Beurden werken. Hierover de volgende keer.

Wij verzamelen weer rond 09.00 uur op de parkeerplaats bij de stal en woning, Zandpad 84 in Breukelen. Let weer even  op met parkeren dat er wat ruimte overblijft voor de aanhangwagens. Neem zelf koffie/thee en wat te eten mee. Misschien komt Willem nog even buurten. Volgens mij gaat Wim Kaars weer één van onze aanhangwagens ophalen.

25 februari 2023

Op 28 januari waren zijn wij begonnen aan een nieuw project. Wij waren te gast bij Celine en Niels Broekhuizen. Op hun mooi gelegen landgoed vlak naast de vrouwengevangenis Nieuwersluis staan 64 jonge knotbomen. Op verzoek ben ik kort daarvoor gaan kijken of het nu al nodig was. Een flink aantal van deze knotbomen hadden best wat zware takken, dus het was zeker wenselijk om het afscheuren van takken te voorkomen. 

Het uitgangspunt was om ongeveer om en om een knotboom van alle takken te ontdoen. Ter plekke bleek dat dit eigenlijk niet te doen was gezien soms drie bomen naast elkaar nodig geknot moesten worden. De bomen die hiervoor in aanmerking kwamen waren zijn toen met de hiep geblest zodat het duidelijk was om welke bomen het ging. 

Met een flinke opkomst, goed weer en veel werkruimte gingen onze vrijwilligers voortvarend aan de slag. Weinig sjouwwerk omdat de afkomende takken dichtbij de geknotte bomen konden worden neergelegd. 

Tijdens de koffie en later de soeppauze konden wij gezien het weer lekker buiten zitten. Niels had het maar druk om ons van koffie, thee en wat lekkers te voorzien. Na de koffiepauze ging het erg hard met knotten. Uiteindelijk hebben wij 35 bomen geknot. Deze moesten natuurlijk ook allemaal met de kettingzagen worden afgewerkt. Hier zijn wij toen de meeste vrijwilligers al wegwaren nog wel een flinke tijd mee bezig geweest. 

Volgens mij hadden zowel onze vrijwilligers alsmede Celine en Niels een goed gevoel bij dit nieuwe project. 

Komende zaterdag 25 februari stond het fort Nieuwersluis gepland. Dit gaat helaas niet door. Niels Schouten die ons daar altijd opvangt en voorziet van koffie etc. had mij gebeld met de vraag of het nu wel nodig was om daar te gaan knotten. Ed Middelweerd is vervolgens op het fort gaan kijken en kwam eveneens tot de conclusie dat de delen waar wij altijd werken al nagenoeg uitgevoerd waren. 

Ik heb daarna met de beheerder Fokke de Vries contact opgenomen. Het komt erop neer dat hij met twee vrijwilligersgroepen op twee forten doordeweeks het beheerwerk daar doet. Erg jammer voor ons omdat wij zo’n 15 jaar geleden op deze bijzondere locatie het initiatief hebben genomen om daar het achterstallig boomonderhoud door ons op te pakken. 

Met Niels Schouten nu de afspraak gemaakt dat wij in het najaar afstemmen wel of niet op het fort. Zo niet, dan gaan wij samen kijken naar een andere (knot)locatie binnen de terreinen van Natuurmonumenten. Dit zou best iets binnen De Botshol kunnen zijn. 

Een alternatief was snel gevonden gezien wij meer werkprojecten hebben dan wij eigenlijk aankunnen. Wij gaan bij Arjan en Diana van Rijn beheerwerk uitvoeren. Vorig jaar hebben wij daar het allernoodzakelijkste kunnen uitvoeren. Komende zaterdag gaan wij op de groenstrook tussen het oude riviertje de Aa en de sloot op diverse plaatsen dunnen. Er staan daar vrij veel elzen en ook wat knotbomen. Een deel van de elzen kan worden afgezet, zeker die aan de Aa kant staan. De Aa is dieper dan je denkt waardoor de bomen niet veel houvast hebben en regelmatig omwaaien. De afkomende takken verwerken wij weer als oeverbeschoeiing. Dit voorkomt deels verdere afslag. Er is zeker wat zwaarder zaagwerk met de kettingzagen te doen. 

Wij verzamelen weer rond 09.00 uur deels op de parkeerplaats, Oud Aa 37 A als die vrij is anders zal dit bij de boerderij zijn. De aanhangwagens proberen wij weer op het dijkje achter het hek bij de groenstrook neer te zetten. Diana was al erg benieuwd of wij nog wel kwamen en was er hoorbaar blij mee dat wij komen. Zij zal weer zorgen voor koffie etc.

11 februari 2023

Op 28 januari hebben wij gewerkt op de houtkade bij boer Willem van der Linde. Deze keer was het goed weer, weinig wind en zowaar ook het zonnetje maakte het aangenaam om daar te gaan werken. Het is daar altijd een hele onderneming om op de houtkade te komen. Als je daar bent kan het zijn dat je nog honderden meters moet lopen zoals deze keer om beheerwerk te gaan doen waar het nodig of wenselijk is.

Willem had de shovel lader al voor ons klaar gezet waardoor de aanhangwagen snel eraan gehangen kon worden. Door de vele kuilen bijna stapvoets voor de aanhangwagen en voor mij op weg door de mooie laan met veelal oude eiken richting houtkade. Willem stond aan het begin van de houtkade met een aantal jagers. Dit had hij al vooraf aangegeven, maar de vele in de buurt vertoevende “nijlganzen” lieten het grotendeels afweten ondanks de lokganzen! Nijlganzen vormen langzamerhand een plaag mede door hun agressieve gedrag. 

Omdat de begroeiing op de houtkade wat op elkaar lijkt moesten wij eerst gaan zoeken waar wij het beste ons beheerwerk zouden kunnen gaan uitvoeren. Aan het begin heel veel bramenopslag waar wij ons deels doorheen knipten. Daarna werd het steeds beter en kon je best zien dat wij daar het vorige seizoen op verschillende plaatsen flink hadden gedund, gezaagd en gemaaid. Ongeveer halverwege de lange houtkade is de dwarssloot met de oude stalen balken. 

Met elkaar vonden wij het nu wij daar toch al waren een uitdaging om over de balken naar het tweede deel van de houtkade te gaan. Na een verkenning zijn wij helemaal aan het einde begonnen om daar de nodige ruimte te creëren. Daar was bijna geen doorkomen aan. Naast het vrijmaken van bramenstruweel met de takkenschaar is ook vele uren door Arthur gewerkt met de motorzeis. 

Tijdens de koffiepauze kwam onverwacht Willem met koffie en koek. Het had geholpen dat ik op een nette manier duidelijk had gemaakt dat op zijn locatie nooit koffie voor ons aanwezig was. Het was best fijn dat hij even kwam buurten. Gerhard had zijn drone meegenomen en heeft ter plekke ook de nodige opnamen gemaakt. Nu Willem daar toch was gelijktijdig met hem op zijn verzoek afspraken gemaakt voor 11 maart.

Zover is het nog niet, wij gaan komende zaterdag naar een nieuwe locatie! Die is bij de familie Broekhuizen, Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis vlak naast de vrouwengevangenis. Deze keer maar even een toelichting hoe daar te komen. Zie ook de hiervoor opgenomen foto. Dit is van belang voor het kunnen parkeren gezien de beperkte ruimte bij en langs de weg aldaar. 

Als je de brug bij de Vecht overgaat zie je recht voor je de gevangenis. Je gaat dan links af ondanks dat er een rijverbod voor auto’s staat aangegeven. De vrij smalle weg gaat eerst rechts dan een scherpe bocht naar links met kort daarna een kleine splitsing. De hoofdweg gaat tussen de huizen door langs de Vecht. Bij de splitsing moet je rechts af. Er staat daar een bord doodlopende weg (zie foto). Deze ga je in en na zo’n 40 meter kan je links af bij de huizen komen van de familie Broekhuizen en parkeren. Waar is nog niet precies duidelijk. 

Wij gaan daar dan gezamenlijk met gereedschap en ladders naar de eigenlijke knotlocatie. Hier staan in totaal 64 knotboompjes. Het zijn allemaal vrij jonge knotbomen waarvan wij zo ongeveer de helft gaan knotten. Dit is echt nodig omdat op sommige bomen teveel zwaardere takken groeien waardoor deze gaan inscheuren. De afkomende takken gaan wij netjes in stapels bij de knotbomen neerleggen. Ter plekke zal ik aangeven hoe en waar. Bij de wat dikke takken kan een stuk afgezaagd worden voor brandhout voor de familie. Alle te knotten bomen worden afgewerkt met de kettingzagen. 

Voor koffie wordt gezorgd en toilet is aanwezig. Het zal in het begin wat rommelig zijn omdat alles voor iedereen nieuw daar is. Graag enige aandacht hiervoor. Rond 09.00 uur zijn wij daar aanwezig. Als het goed is zal Wim Kaars de aanhangwagen ophalen.

28 januari 2023

De laatste werkdag van het oude jaar en de eerste werkdag op 14 januari kwamen in zoverre overeen dat het weer niet best en soms zelfs slecht was. Meestal hebben wij niet te klagen over veel nattigheid maar soms is het iets teveel van het goede. 

Ondanks het niet beste weer toch nog een flink groepje die de weerselementen voor lief namen. Op het land van Paul Hoogerbrugge en te gast bij de familie Boxhoorn is er flink geknot. Het ging met name om alle knotbomen die onder de hoogspanningsmasten stonden. Best nog wel een aantal waaronder een stuk of drie knotpopulieren die harder groeien dan een knotwilg en te dicht bij de hoogspanningskabels zouden komen. Het was natuurlijk opvallend werken met primair voor de veiligheid maar ook de regen met een witte helm op. Op deze drukke A-2 kregen onze knotters af en toe wat morele steun door getoeter van langsrijdende meestal vrachtauto’s. Een mooie reclame voor ons nuttige en mooie werk. 

Het was natuurlijk fijn dat wij rond 11.00 uur gebruik konden maken van de oude stal. Nienke had weer gezorgd voor koffie, thee en koek. Het was daar even fijn bijkomen en kletsen. Omdat een aantal van ons al behoorlijk nat waren hebben wij niet al te lang binnen gezeten anders wordt je koud en is het niet prettig meer werken. Voor Nienke hadden wij vanuit de knotgroep een cadeaubon gekocht. Zij was er niet vanaf de koffietijd dus de komende weken zal één van ons deze alsnog haar overhandigen. 

Na de koffie hebben wij de bomen die echt geknot moesten worden netjes afgewerkt met de accu kettingzaag en de afkomende takken tussen twee wilgen neergelegd. Het waait daar nog weleens omdat het zo open is waardoor anders de takken weer overal komen te liggen. Ondanks alles toch een zeer voldaan gevoel! Een aantal van de bijgevoegde foto’s zijn van Jaap Verhees. 

Komende zaterdag is de weersverwachting een stuk beter en ook wat minder fris. Wij gaan weer aan de slag bij ons grootste project, de houtkade bij Willem van der Linden, Zandpad 84 even buiten Breukelen. Bij Willem is het ten opzichte van andere projecten voorlopig alles nog even anders. Geen koffie, thee en wat lekkers, dus zelf drinken en eten meenemen! Toilet is niet echt aanwezig maar kan in overleg wel gebruik van worden gemaakt. 

Mogelijk is Willem zelf aanwezig of komt hij tijdens ons werk even buurten. Hij heeft het druk als boer maar ook als faunabeheerder. Vorige week zaten er door velen niet gewenste nijlganzen (exoten) op zijn land. Niet een paar maar zo’n 135 stuks. Een deel is afgeschoten. Komende zaterdag probeert hij met een aantal anderen wederom het aantal nijlganzen terug te brengen. Dus er zal af en toe wat lawaai zijn van het schieten met hagelgeweren! Hij schiet overigens nooit op hazen en reeën. 

Het is altijd een flinke maar vaak mooie wandeling voordat wij bij de houtkade zijn. Willem zorgt dat de kleine trekker of wiellader klaar staat om de aanhangwagen met gereedschap naar de werkplek te brengen. 

Wat gaan wij daar aan beheerwerk uitvoeren? Het wordt zeker weer een uitgebreid rondje motorzeis met shreddermes om de bramen etc. weg te krijgen. Vanaf het begin lopen wij alles weer na waar gedund, gesnoeid of afgezet moet worden. In het eerste deel tot aan de dwarssloot met de stalen balken zal niet zo heel veel werk zijn. Als er voldoende vrijwilligers zijn en dit eerste deel meevalt kunnen wij verder met het tweede deel welke nog niet zo goed toegankelijk is. 

14 januari 2023

Nog even een terugblik op de laatste werkdag en tevens laatste dag van 2022. De inschatting was al dat deze dag een aantal van onze knotters niet vroeg hun bed uit wilden gezien de oudejaarsviering. Daarnaast waren de weersvooruitzichten ook niet echt best. Dit was ook de reden dat wij met een kleine groep bij familie Van der Tol beheerwerk gingen uitvoeren. Dichtbij de bebouwing als het weer erg slecht zou worden. 

Deze keer kwam de weersverwachting uit. Het begon met regen daarna een klein uurtje droog en daarna uitsluitend regen. Maar de echte knotters lieten zich niet kennen. Ondanks het slechte weer werd er gewoon geknot tot in de middag. Nat maar toch voldaan hebben wij deze laatste werkdag van het jaar er weer voor gezorgd dat in het voorjaar veel oude en jonge aankomende knotboompjes er weer mooi bijstaan. Wim van der Tol was best in zijn nopjes dat wij ondanks dit weer doorwerkten en best wat bomen hebben geknot.

De eerste werkdag in het jaar 2023 ziet er qua weersverwachting ook niet echt best uit. Hetgeen wij bij de diverse projecten allemaal dit seizoen nog willen gaan doen is best veel. Keuzes moeten worden gemaakt maar bij deze weersverwachting is het toch fijn als wij onze koffie/thee etc. op een beschutte plek kunnen gebruiken en niet in het open veld in weer en wind staan. 

De keuze is gevallen op het voormalige dijklandje van boer Treur. Nu dus bij de familie Boxhoorn en boer Paul Hoogerbrugge. Na overleg met Nienke Boxhoorn zijn wij daar welkom op het Honderdschelaantje 4 in Nieuwer Ter Aa.

Een van onze mooiste projecten maar deze vraagt wel altijd extra aandacht gezien dat daar deels hoogspanningsmasten overheen lopen. Dus zeker bij die plaatsen moet even goed omhoog gekeken worden of de takken op de knotboom niet te hoog reiken om risico van stroomoverslag te voorkomen. 

Omdat de meeste knotbomen daar gezond zijn wil ik zo’n kleine veertig afkomende wat rechte slieten apart houden. Mogelijk gaan deze naar Dirk van Woudenbergh. Hierover maken wij zaterdag goede afspraken waardoor niet de apart gelegde slieten net als bij Peter van Nieuwkerk toen in de houtversnipperaar verdwenen. 

Het zijn daar in het algemeen geen bomen met zware takken maar daarna afwerken met de kettingzaag is denk ik wel makkelijk en soms wenselijk. Als het goed is zal Wim Kaars de aanhangwagen met huif ophalen en terugbrengen. 

31 december 2022

Twee weken geleden waren wij na twee jaar weer eens te gast bij de familie Fokker in Nieuwer Ter Aa. De weersverwachting was in eerste instantie niet heel goed. Het kon plaatselijk best glad zijn heb ik zelf ervaren. Het was best in het begin wat fris maar ideale omstandigheden om vanaf het ijs op de Aa de knotbomen op het eilandje onderhanden te kunnen nemen. Het bruggetje als verbinding daar naar toe was al levensgevaarlijk, maar via het best dikke en stevige ijs kwam nu best goed uit. Dit eilandje met de knotbomen wordt ieder jaar wat kleiner. Volgens Caspar de boer konden de schapen vroeger achter de wilgen en de Aa erlangs lopen. Nu hangen een aantal wilgen letterlijk schuin in het water en zullen ongetwijfeld de komende jaren omvallen door gebrek aan houvast. Alle van rond de 20 knotbomen zijn daar geknot maar meestal gestikt. 

Langs de hoofdweg en midden in het weiland ligt een oud geriefbosje, klein maar toch gevarieerd. Eén keer in de twee of drie jaar gaan wij daar aan de slag om elzen af te zetten, wat knotbomen van hun pruik te ontdoen en de bramen te maaien. Zo ook deze keer. Met een flink ploegje zijn deze keer een aantal forse wilgen geknot. Alle afkomende takken zijn in het midden van dit eilandje gestapeld en deels klein gemaakt. Toch nog ruim twee kuub wilgenstammen zijn daar geoogst.

Van boer Caspar hoorde ik toch nog wat leuke ontwikkelingen op hun bedrijf. Op de grote stal lagen eerst asbest golfplaten die voor zo’n 5.000 euro zijn weggehaald. Daarna zijn er allemaal zonnepanelen aangebracht. Dit levert zoveel stroom op dat in dit geval de afvoerkabel naar het vlakbij gelegen stroom verdeelhuisje moest worden verzwaard. Een investering die gezien de huidige stroomtarieven snel terugverdiend wordt. 

Komende zaterdag zowel de laatste werkdag alsmede de laatste dag van 2022 gaan wij volgens onze planning weer beheerwerk uitvoeren. Deze keer zijn wij weer te gast bij de familie Van der Tol, Breukelerwaard 2 bij Breukelen. Op deze toch wat bijzondere en mogelijk wat natte werkdag is het voor mij moeilijk in te schatten hoeveel vrijwilligers er komen. Mijn verzoek is om even door te geven of je wel of niet komende zaterdag op deze locatie komt helpen. Ik moet een beetje kunnen plannen wat wij kunnen gaan doen aan beheerwerk. 

Het is de bedoeling dat rondom de oude kuilplaat waar nu de nieuwe paardenbak is gemaakt een aantal knotbomen onderhanden nemen. Met de kettingmotorzaag kunnen deze worden afgewerkt. Als er genoeg vrijwilligers zijn en het weer niet tegen zit dan kunnen wij ons natuurlijk weer helemaal uitleven op de vele bomen die op de kade staan.

17 december 2022

Op 3 december waren wij voor de tweede keer bij de familie Smit te gast. Kennelijk hadden vele van onze vrijwilligers er zin in of hadden geen andere afspraken. Met een opkomst van 18 vrijwilligers was ik ondanks het wat gure weer zeer in mijn nopjes. Het kwam daar ook best mooi uit. Een groot project die op verzoek van Willem Smit eigenlijk nu uit twee projecten op één locatie bestond. 

De groep kon nu gesplitst worden voor een deel werkzaam aan een flink aantal knotwilgen langs de vaart richting het plassengebied. Bij een aantal elzen moesten ook nog een aantal uithangende takken worden afgezaagd. 

Een ander deel ging aan de slag bij een hele rij vrij jonge knotwilgen. Hiervan was het de bedoeling dat een derde hiervan geknot moest worden. Op weg daarnaar toe werden door een aantal vrijwilligers flink wat reeën gezien. Best een mooi en afwisselend stuk. Bosdeeltjes en open stukken ideaal voor reeën. Het knotten viel toch wel enigszins tegen omdat een deel hiervan de vorige keer niet goed geknot was en het nu wat lastiger was om er goed bij te kunnen komen met zagen en het afwerken met de kettingzaag. 

Tijdens onze koffie/thee/wat lekkers pauze bleek wel dat wij met een flinke groep waren. Overal moesten stoelen vandaan worden gehaald en sommigen moesten zelfs op de tweede ring gaan zitten. De familie Smit had het maar druk met ons, maar doen het volgens mij met plezier. Rond één uur werden wij zoals daar gebruikelijk weer getrakteerd op soep.

Een zinvolle mooie wat koude werkdag. Al het gewenste beheerwerk is die dag ook door ons uitgevoerd. Dit project is althans voor dit seizoen afgerond. Er liggen nog flink wat stammen die mogelijk binnenkort verzaagd en verkocht gaat worden. Over liggen gesproken. Voordat wij met ons werk beginnen tellen altijd twee knotters het uitgegeven gereedschap en tot nu toe missen wij ook bij de inname niets hiervan. Des de groter was mijn verbazing dat wij één 8-treeds blauwe ladder missen. De ladders tellen wij bijna nooit na omdat je deze nagenoeg altijd wel ziet liggen of staan. Nu dus niet! Inmiddels al navraag gedaan bij Peter van Nieuwenhoven en ook bij Willem Smit. Tot nu toe zonder resultaat. Mogelijk dat deze ladder toch ergens in of bij de boomgaard van Willem staat. Wordt vervolgd.

Voor komende zaterdag heb ik toch voor een project kunnen kiezen waar het niet te open is en waar wij tijdens onze koffiepauze een beetje beschut kunnen zitten. Misschien vriest het nog en als het waait is het niet echt prettig als je helemaal in het open veld aan het knotten bent. Wij zijn te gast bij Corina en Caspar Fokker in Nieuwer Ter Aa. Vlak achter de kerk met de toepasselijke naam: Kerklaan 9. Wel een aandachtspunt. In dit dorp is een aannemer al vele maanden bezig met de infrastructuur te vernieuwen. Ik denk niet dat wij daar veel last van hebben maar let even daar op de eventuele bebording met omleiding. 

Wat kunnen wij bij de familie Fokker uitvoeren? Voor de kenners is bij de paardenbak niet zoveel te doen. Op het eilandje naast de Aa staan wel een aantal wilgen die geknot kunnen worden. Het bruggetje waarover je zou moeten om daar te komen is volgens mij langzamerhand levensgevaarlijk. Als het ijs (nog)dik genoeg is kunnen wij daar natuurlijk wel gemakkelijk komen. Op het grote eiland is zeker ook weer een uitdunningsslag te doen. De motorkettingzaag kan hierbij misschien van paskomen. Het daar komen is best lastig door de vele bramen en dergelijke. Mocht het weer meezitten en er genoeg vrijwilligers zijn dan is het kleine eiland zeker weer een uitdaging om daar wat te knotten, afzetten en te dunnen. Genoeg werk zou ik zeggen.

Wie komt zaterdagochtend helpen om de aanhangwagen met huif op te halen en weer terugbrengen? Wij verzamelen weer rond 09.00 op het erf van de familie. Let bij het parkeren wel even op om naast elkaar te gaan staan i.v.m. de beschikbare parkeerruimte. Het is wenselijk dat er wat ruimte vrij blijft voor de auto’s met aanhangwagens.

Tot zaterdag!

3 december 2022

Eerst weer even een terugblik op onze laatste werkdag van zaterdag 19 november bij Peter van Nieuwkerk. Gezien de minder goede ervaringen van vorig jaar bij Peter was een andere aanpak zeer wenselijk. Mijn oproep om aan te geven of je deze werkdag kon komen helpen en met name tot ongeveer hoe laat heeft echt effect gehad. Fijn dat jullie hieraan mee geholpen hebben. Het was voor mij hierdoor mogelijk om goed met Peter af te stemmen voor de uitvoering en het huren en gebruik van de houtversnipperaar. 

Het ging deze keer eigenlijk maar om 5 knotbomen waarvan er 4 niet de makkelijkste waren om te knotten. Eén van deze bomen stond helemaal achterin het weiland met de paarden. Deze knotboom is ooit geknakt en groeit met een enorme kromming vlak boven de sloot weer omhoog. Heel lastig om goed bij te komen. Voor Arthur en Wouter was dit toch de ultieme uitdaging kreeg ik de indruk. Toen ik even kwam kijken had Wouter zijn mouw geheel opgestroopt en was tot aan zijn oksel onderwater takken aan het afzagen dacht ik. De waarheid was helaas iets anders. Wouter had zijn pieper voor de brandweer in het water laten vallen. Zijn zoeken met de hand en later met een baggerhevel leverde helaas niet meer de pieper op. 

De daar toch best veel afkomende takken van deze twee bomen hebben wij in overleg met Peter aan de zijkant van de begraafplaats gelegd. Het grasland was erg nat en zeker die dag niet bereikbaar met de versnipperaar. Op een later tijdstip zal Peter deze alsnog versnipperen. Hopelijk dat de paarden daar niet net als vorig jaar er een enorme puinhoop van maken. 

Ondanks dat de drie andere zeer grote en lastige knotbomen dichtbij elkaar stonden werd er goed opgelet zodat de vallende takken niet de andere vrijwilligers zouden raken. Na onze koffiepauze rond elf uur kon de inmiddels gebrachte versnipperaar de vele afkomende takken gaan verwerken. Met velen werden de kleine maar ook zeer forse takken versleept en versnippert. Het kunstje om vastlopers in de machine weer los te krijgen hebben wij inmiddels ook onder de knie. 

De drie grote knotbomen hebben alle drie met elkaar gemeen dat boven de sloot er allemaal takken aan de onderkant groeien. Hier niets aan doen vraagt over een aantal jaren om een probleem. Met de stokzaag, vanuit het weiland en met de ladder in de sloot lukte het om deze rotklus geheel te klaren. Daarna kon Marcel ook deze drie knotbomen netjes met de kettingmotorzaag afwerken. 

Ondanks dat sommigen iets eerder weg moesten is het deze mooie dag met een enorme inzet gelukt om rond 13.15 uur het sein meester te geven! Alleen het aanplanten van een aantal nieuwe knotwilgen zijn wij niet aan toegekomen. Hopelijk kunnen wij dit nog eens als tussendoortje doen. Peter heeft heb ik gezien nu gaas voorhanden om de aanplant dan te beschermen tegen paardenvraat.

Komende zaterdag 3 december zijn wij weer te gast bij de familie Smit, Nieuweweg 2 in Breukelen. De vorige keer tijdens De Natuurwerkdag hebben wij zo’n 12 knotwilgen onderhanden genomen. In samenspraak met Willem Smit hebben wij de afkomende takken laten liggen. De stammen zijn inmiddels verzaagd, verkocht en weggebracht. Een aantal daar staande knotbomen zijn niet echt best en die willen wij alsnog nu gaan knotten. Achterin staat ook een rijtje elzen. Een aantal hiervan moeten ook weer een kopje kleiner gemaakt worden. Bij de inmiddels geknotte wilgen moeten ook een aantal nog even nagelopen worden op kleine niet kort genoeg afgeknipte takken. Als wij dit nu niet doen hebben wij daar over drie jaar last van. 

Naast de vele knotbomen aan deze doorvaart is er ook nog een forse boomgaard en daarachter een hele rij vrij jonge knotbomen. Willem heeft gevraagd om van de knotboompjes eveneens een derde te knotten. Dus deze zaterdag moeten wij de groep in tweeën gaan splitsen. Afhankelijk van de grootte van de opkomst moet dit voordat wij beginnen geregeld worden. 

Wij verzamelen en parkeren weer rond 09.00 uur rondom de woning van de familie Smit. Zoals wij inmiddels weten en hebben ervaren is er zeker koffie, thee en vermoedelijk iets lekkers erbij. Zoals altijd moet het materiaal weer met de aanhangwagens worden opgehaald en teruggebracht. Vermoedelijk zal dit Wim K. en Ed M. samen met mij gaan regelen. 

19 november 2022

De eerste knotwerkdag tevens Natuurwerkdag zit er inmiddels op. Het aantal opgegeven deelnemers voor deze Natuurwerkdag viel tegen. Later bleek dat het Landschap Erfgoed Utrecht zich best hiervoor had ingespannen maar dat er landelijk dit jaar weinig campagnes zijn geweest om de Natuurwerkdag te promoten en vermoedelijk ook te financieren. Drie personen hadden zich opgegeven waarvan alleen moeder en zoon ons hebben geholpen. Deze bleek de contactpersoon voor ons met Stichtse Vecht te zijn. Niettemin was dit best zinvol omdat wij gelijktijdig ervaringen konden uitwisselen. Zij en Wenche hebben ervoor gezorgd dat wij van Stichtse Vecht een flinke geldswaarde aan gereedschap hebben mogen ontvangen. 

Los van deze kleine teleurstelling was het hiervoor een toplocatie met veel ruimte, heel overzichtelijk, veilig kunnen werken, mooi weer en een warme ontvangst door de familie Smit. Tijdens deze natuurwerkdag mag niet met de kettingmotorzaag worden gewerkt en is er extra aandacht voor de veiligheidsaspecten waaronder het dragen van de helm. 

De vele knotwilgen doen het best goed daar. De afspraak met Willem Smit is dat wij ieder jaar een derde van de knotbomen van hun takken ontdoen. Duidelijk was te zien welke wij vorig jaar hebben geknot, maar niet altijd was goed te zien welke boom wij twee of drie jaar geleden onderhanden hadden genomen. Op zicht hebben wij een keuze gemaakt. Zoals altijd de oogst was ook nu weer heel veel dunne takken maar ook wat dikkere en vrij dikke onderstammen. De dunne takken mochten van Willem blijven liggen. 

De dikkere onderstammen zijn trouwens op vrijdag 11 november door 8 vrijwilligers verzaagd, gekloofd en weggebracht! Mooi werk en goed gedaan als tussendoortje. 

Ondanks dat er die dag zo’n 12 knotbomen van hun takken zijn ontdaan en de bomen met de kettingmotorzaag netjes afgewerkt zijn wij daar nog niet klaar. Over een aantal weken gaan wij op dit deel maar ook op een ander deel van de familie Smit nog een flink aantal kleinere knotbomen knotten.

Waar en wat gaan wij komende zaterdag 19 november beheerwerk uitvoeren? Na vroegtijdig overleg met Peter van Nieuwkerk gaan wij ook dit jaar weer bij hem de nodige knotbomen onderhanden nemen. Vorig jaar mede door het vele werk toch wat minder goede ervaringen. Ondanks de flinke opkomst aan leden moesten om welke reden dan ook eigenlijk teveel vrijwilligers eerder weg. Juist die dag was er heel veel gesnoeid waardoor enorme hoeveelheden wilgentakken met de houtversnipperaar verwerkt moesten worden. Een aantal inclusief Peter zijn tot een uur of vier bezig geweest om de grote stapels enigszins weg te werken. Ik wist niet dat deze versnipperaar per dag ook gehuurd werd voor zo’n honderd euro. Peter heeft later weer de versnipperaar moeten huren en alles alleen moeten verwerken. Aan het einde van die werkdag was Peter helemaal fysiek gesloopt wat natuurlijk ook niet de bedoeling is. De afstemming had beter gekund en ook gemoeten.

Dit jaar gaan wij dit iets anders doen. Alle vrijwilligers die deze dag komen helpen moeten als het even kan aangeven tot hoe laat zij ongeveer kunnen blijven helpen. Ik kan hierdoor een betere werkplanning maken waardoor aan het einde van onze werkdag de meeste afkomende takken zijn versnipperd en niet wederom een grote takkenstapel blijft liggen. Vermoedelijk moeten wij daar ook twee keer ons beheerwerk doen wat op zich niet erg is. Wel bekijken wij tussentijds wat wij ook echt aankunnen voor komende zaterdag. Voor het afwerken van de knotbomen kan de kettingmotorzaag weer goed van pas komen. Evenals het verzagen van de dikkere stammen. Peter zorgt ook deze keer weer voor koffie/thee etc. Toilet is daar aanwezig. 

De weersvooruitzichten zijn helaas wat minder gunstig. Mogelijk hebben wij geluk dat de regen beperkt blijft. Wij verzamelen bij Peter met de meeste auto’s althans rondom de parkeerplaats van de begraafplaats. Het adres is: Straatweg 27 in Maarssen.

Graag weer even aangeven of je komende zaterdag ons komt helpen bij dit mooie en nuttige werk waarbij gezelligheid en samenwerken zeker een belangrijke factor is.