Feeds:
Berichten
Reacties

6 November 2021

Onze eerste echte knotdag zit er inmiddels op. Na een tweetal jaren niet aan een Natuurwerkdag kunnen deelnemen was dit weer even wennen. Achter de schermen was er hieraan voorafgaande heel wat geregeld. Landelijk hebben aan deze Natuurwerkdag zo’n kleine 15.000 vrijwilligers meegedaan en in de provincie Utrecht dacht ik ruim 1.200 vrijwilligers. Een flinke opkomst aan eigen knotters, mogelijk twee (of drie nieuwe) vrijwilligers en twee deelnemers aan deze Natuurwerkdag. Het was een goede dag om te beginnen. Droog, niet te koud en niet al te veel wind. Op deze locatie zijn wij de afgelopen jaren wel ander weer gewend. 

Vooraf is er natuurlijk een planning gemaakt wat in ieder geval gedaan moest worden en wat wenselijk was. Ook dit zat erg mee. In totaal hebben wij 22 wilgen geknot en de afkomende takken bij de andere takkenstapels neergelegd. Fijn was dat wij wel gezamenlijk maar toch in vaak duo’s op voldoende werkafstand daar veilig konden knotten. 

Tijdens onze koffie/theepauze in de voormalige stal bij de familie Boxhoorn konden wij even gezellig bij elkaar zitten. Als dank voor hun gastvrijheid is er aan Nienke Boxhoorn een cadeaubon overhandigd. Volgens mij was het weer een nuttige en gezellige knotdag.

Komende zaterdag gaan wij werken bij Max van Tilburg. Deze locatie staat niet op onze website. Het adres is: Laan van Gunterstein 2 in Breukelen. Parkeren achter de open stallen. Ongeveer 1 ½ jaar geleden hebben wij daar bij 14 grote knotwilgen takken gedund (gestikt). Dit was wenselijk omdat er teveel takken op deze oude knotbomen groeiden en deze elkaar in de weg groeiden en onnodige schade zouden kunnen aanrichten. Deze keer gaan wij bij Max op drie plaatsen werken. Vlakbij de opstallen van de boerderij de weg naar de grote moestuinen staat één hele grote knotboom. Deze konden wij de vorige keer niet helemaal goed knotten omdat wij er niet bij konden komen. Nu moet het met behulp van de grote ladder lukken. Daar vlakbij staan ook nog een stuk of 6 kleinere en wat grotere wilgen. Hier kan dus een groepje zich uitleven. Moet nog wel met Max afstemmen waar de afkomende takken naar toe moeten. 

De tweede plek betreft de grote 14 knotbomen waarvan ongeveer de helft dit seizoen geknot kan worden. Het grootste deel van de groep kan hier aan de slag. Een derde plek betreft een oude schuur achter de schuilbunker waar wat boompjes moeten worden verwijderd om verdere schade op deze plek te voorkomen. 

Max en zijn vrouw Nicole zorgen dat er voor ons thermoskannen met koffie en mogelijk thee klaarstaat om op de werkplekken tijdens de pauze te gebruiken. Het streven is om dit seizoen daar deze dag alles te kunnen afronden. Hiervoor is het belangrijk dat ik voor de planning van de werkzaamheden weet wie er deze dag komen helpen. Dus graag mij aangeven of je wel of niet komt!

Nog even een praktische zaak. Ik haal één van de aanhangwagens op en als het goed is Wenche de tweede. Mocht Wenche niet kunnen wie zou dit dan wel kunnen doen?

Zoals gebruikelijk verzamelen wij weer rond 09.00 uur op de hierboven aangegeven plaats. De weersverwachting is somber maar droog.

13 maart 2021

Wij gaan langzamerhand weer naar het einde van ons eerste deel van het knotseizoen! Maar het is nog niet zo ver! Even terugblikken en dan toch nog vooruit kijken naar komende zaterdag.

Op zaterdag 13 maart hebben wij gewerkt op de houtkade bij Willem van der Linden. Wij konden daar zeker met 10 vrijwilligers aan de slag maar het werden er 7. Helemaal naar het einde van de houtkade vlakbij de Scheendijk gelopen voor onze beheerwerkzaamheden. Een paar knotbomen zijn daar nog onderhanden genomen en met de motorzaag afgewerkt. Gelijktijdig is op dit deel weer ruimte gemaakt door dode takken en stammen daar weg te halen. De hele houtkade is nu vrij goed toegankelijk. Dit maakt het werken aldaar in het najaar een stuk gemakkelijker.
Een tiental wat grotere zwarte elzen zijn gekocht en aan het begin van de houtkade geplant. Bij dit deel zijn veel bomen dood gegaan. Met het planten van de boompjes willen wij dit weer herstellen. Dit viel niet altijd mee. Het bovenste deel van de grond bestaat uit zware klei. Om een plantgat te maken moest stevig gespit worden. Ieder boompje hebben wij voorzien van drie palen ter bescherming van het vegen en eten van de takjes door de reeën. Naast deze grotere elzen zijn ook nog een aantal zomereikjes en kleinere elsjes geplant.

Willem van der Linden heeft sinds kort aan het begin van deze houtkade een wildcamera geplaatst. Natuurlijk werd ik ook voor wild aangezien en is er een foto gemaakt. Snel kreeg ik een bericht dat ik was gespot. Wat leuker is dat wij daar hadden geconstateerd dat de dassen ons werk erg kunnen waarderen. Wij hebben nog nooit zoveel dassen krabsporen gezien. Dankzij ons werk maken wij het kennelijk ook voor de dassen daar aantrekkelijker. De wildcamera heeft dit eveneens vastgelegd.

Komende zaterdag gaan wij werken bij Peter van Nieuwkerk, straatweg 27 Maarssen vlak naast een kerkhof. Dit adres is niet opgenomen onder “locaties” op onze website. Wij hebben hier een aantal keren gewerkt eind 2017. Dit was een grote klus met echt achterstallig onderhoud. Een aantal keren is ook met een klein groepje extra gewerkt als “tussendoortje”. Het gaat om ruim dertig meestal oude en grote knotbomen waarvan het streven is om ongeveer de helft hiervan om en om te gaan knotten. Deze keer moet het in theorie een stuk gemakkelijker en ook sneller gaan. Wij gaan niet de afkomende takken verbranden maar versnipperen. Peter heeft met de hovenier van het naastgelegen kerkhof kunnen regelen dat zaterdag een door ons te bedienen takken versnipperaar klaar staat. Hoe wij dit allemaal afstemmen gaan wij zaterdag daar ter plekke regelen. Wouter en Wim neem zo mogelijk je zaaguitrusting mee.

Ik denk dat er voor koffie/thee wordt gezorgd. Een toilet is daar aanwezig. Het kan zijn dat wij tijdens ons knotwerk worden verrast door een regenbui.

Gezien de ruime afstand die wij onderling kunnen aanhouden is het maximum aantal deelnemers gesteld op rond de 10. Ook deze keer weer bij mij opgeven! Bij een aantal heb ik gemerkt zijn er soms ontvangst probleempjes met de mailberichten. Meestal krijg ik hiervan een bericht en zal dan morgenavond nog even met hen contact opnemen.

6 maart 2021

Op zaterdag 6 maart waren wij voor de tweede keer dit seizoen te gast bij de familie Van Rijn. Hier toch wel weer een heel ander soort project. Een behoorlijk lange redelijk bijzondere strook grond, een soort uiterwaarden langs het oude riviertje de Aa. De eerste keer hebben wij toen op twee plaatsen zo’n 12 wilgen geknot.
Deze keer zijn wij helemaal aan het einde vanaf het hek bij Wim van der Tol op een drietal plaatsen gaan werken in soms net een klein europees oerwoudje. Bijna een ondoordringbaar struweel van bramen, riet, linke gaten, stekelige meidoorns en overal takken. Soms zag je nauwelijks onze noeste werkers. Het weer was ons bijzonder goed gestemd, zon, droog en eerst wat fris maar daarna heerlijk om buiten te werken. Boer Arjan kwam ons met zijn “quad” rond elf uur de koffie, thee en koek brengen. Het was daar goed vertoeven. Twee van ons vonden het zo fijn dat zij iets te enthousiast waren en tot aan de knie niet geheel vrijwillig in het water stonden.
Deze dag hebben wij het voorwerk verricht om komend najaar op de nu vrij gemaakte delen met onder meer de  kettingmotorzagen daar te gaan dunnen en afzetten.

Om de aanhangwagens weer te gaan stallen zijn Wim Kaars en de Ed’s op de terugweg even gaan kijken bij de in gang gezette dijkverhogingen op een aantal plaatsen langs de Aa. In dit geval op het land van voorheen Adriaan en nu Aschwin Vendrig. Dit wordt echt wel groots aangepakt met zwaar materieel en veel zware klei. Tijdelijk is nu voor deze werkzaamheden over de Aa een Baileybrug (uit WO-II) gelegd. De foto’s geven een klein beetje een beeld van de best wel ingrijpende werkzaamheden. Al werken wij daar in principe niet meer, de meeste (slecht) geknotte wilgen staan er gelukkig nog grotendeels.

Komende zaterdag gaan wij eveneens voor de tweede keer dit seizoen weer aan de houtkade/singel bij Willem van der Linde werken. Deze keer hebben wij een grote variatie aan werkzaamheden. Vorige keer zijn een paar knotbomen voor een deel gesnoeid. Dit moet nog verder afgemaakt worden en daarna met de kettingmotorzaag netjes afgewerkt. Op deze toch echt lange houtkade komen wij op vele plaatsen “takkenrillen” tegen. In een flink aantal gevallen zijn deze niet goed aangelegd of wat vervallen geraakt. Het is wenselijk dat een aantal van deze takkenrillen een beetje geordend worden. Met wat dikke stammetjes, eventueel de (motor)grondboor en de houten hamer kan dit (deels) hersteld worden. In het bijgevoegde infoblad is een voorbeeld opgenomen hoe dit zou kunnen.

Groenonderhoud is ook op de ontstane open stukken voorzien van nieuwe aanplant. Planten is één, maar goed afschermen is net zo belangrijk. De Ed’s hebben geconstateerd dat de aanplant van vorig jaar deels niet is aangeslagen. Een nog groter deel hiervan is door het vegen van de reebokjes gewoon vernield (ondankbare reeën!). Bij ieder boompje die wij nu aanplanten zorgen wij dat er drie stammetjes naast staan om reeënvraat te voorkomen.

Mochten er voldoende vrijwilligers zijn en tijd beschikbaar dan kan nog met de hand of de motorzeis wat bramenstruweel bestreden worden.

Van deze locatie komt binnenkort een beschrijving maar is nog niet op onze website opgenomen. Vanuit Breukelen na het kasteeltje Oudaen en de fruitsappenverwerker Schulp, Zandpad 84 (goed opletten).

De weersverwachting is zeker nu niet optimaal. Wij werken daar vrij beschut en echte knotters laten zich niet snel ontmoedigen door wat minder goed weer. Gezien de lengte van de houtkade en de verschillende werkzaamheden kunnen wij daar met maximaal 10 vrijwilligers aan de slag. Zoals daar gebruikelijk, verzamelen op ruime onderlinge afstand rond 09.00 uur en zelf zorgen voor eten en drinken.

Deze dag is ook de laatste werkdag voor de projecten die onder de subsidiecriteria vallen vanuit het agrarisch natuurbeheer. De komende weken kunnen wij in principe nog wel een paar keer bij andere projecten werken die hier buiten vallen.

Degenen die willen en kunnen helpen graag weer uiterlijk morgenavond dit aan mij doorgeven. Als er meer potentiële deelnemers zijn dan de genoemde 10 dan moeten wij weer een keuze maken.

27 februari 2021

Het kan niet op met ons beheerwerk. Om de beperkingen door het Corona-virus wat te compenseren werken wij bijna wekelijks. Gelukkig is er in het algemeen veel belangstelling om mee te komen helpen. De achterstand die wij normaal gesproken zouden oplopen is hierdoor gelukkig wat beperkt.

Eén keer per jaar werken wij op het fort Nieuwersluis. Afgelopen zaterdag 27 februari gingen wij met 10 vrijwilligers aan de slag. Door het Coronavirus moesten wij vooraf wat afspraken maken, onder meer dat wij niet zoals gebruikelijk in het fort konden. Niels Schouten (Natuurmonumenten) had voor koffie/thee/koek gezorgd. Gezien het best prettig weer was konden wij buiten op de banken dit nuttigen en natuurlijk voor een aantal weer even bijpraten.

De echte coördinator van dit fort is Fokke de Vries die de afgelopen weken niet stil had gezeten. Een paar grote knotbomen waren door zijn vrijwilligers inmiddels geknot. Mijn plan van aanpak kon niet meer worden uitgevoerd en moest hierdoor aangepast worden. Verschillende werkzaamheden en afwisseling staat meestal centraal, deze keer helaas wat minder. De gevlochten meidoornhagen waren helaas al (verkeerd) gesnoeid. Ons werk bestond deze dag voor een deel uit wat kleinere wilgen die in het water hingen of stonden om die te knotten. Een flink deel van de groep had zich grotendeels ontfermd over de vele meidoorns die echt wat te groot werden. Bij het snoeien hiervan is en blijft het goed opletten gezien de vele doornen die aan iedere tak zitten. In een mum van tijd ontstaat er een flinke stapel gesnoeide meidoorntakken als je hier niets mee doet. Veel tijd gaat dan zitten in het fijner knippen van deze takken. Die verteren dan sneller waardoor wij er volgend jaar geen of minder last van hebben. Wel was er een grote iep spontaan omgevallen en blokkeerde onze doorgang. Met enige moeite hebben wij deze in een paar grote stukken gezaagd waardoor de doorgang nu weer vrij is.

Niels Schouten had ondanks dat wij niet in het fort konden gezorgd voor soep. Een grote brander, een grote gasfles en veel blikken soep gaven rond 13.00 uur best een gezellige en mooie afsluiting van onze werkdag. Een aantal van de bijgesloten foto’s zijn overigens van Wenche.

Komende zaterdag zijn wij voor de tweede keer dit seizoen bij Arjan van Rijn, Oud Aa 37A. Parkeren kan weer op de parkeerplaats naast de boerderij en aan de weg. Wij proberen de aanhangwagens weer in het weiland te zetten vlak bij het dijkje en de strook met bomen. Dit scheelt weer veel onnodig geloop. De koffie/thee wordt rond 11.00 uur bij het toegangshek gebracht.

De vorige keer hebben wij 12 wilgenknotbomen geknot wat echt nodig was. Deze keer gaan wij in kleine groepjes ons op diverse plaatsen proberen een weg te banen door de bramen en overhangende en dode takken. Deze takken (inclusief meidoorns) of bomen gaan wij verwijderen. Mogelijk ook wat zwaardere bomen. Nu doen wij in wezen het voorwerk voor het najaar als wij de zwaardere bomen echt gaan dunnen of afzetten. Het afkomende hout kunnen wij dan meteen verzagen, verkopen, wegbrengen of laten ophalen.

Wij hebben daar alle ruimte en zullen op twee plaatsen weer voor een overgang zorgen tussen dijkje, sloot en de werkstrook. Hierdoor is het mogelijk dat wij ook op deze locatie met 10 vrijwilligers aan de slag kunnen. Sommige hebben al aangegeven deze dag te kunnen. Mijn verzoek is om donderdag mij aan te geven of je wil komen helpen. Ik stuur dan diezelfde avond de deelnemers een bericht. Ook volgende week gaan wij nog een keer bij een ander project werken. Dit valt dan nog binnen de criteria om tot 15 maart bij de gesubsidieerde projecten te mogen werken.

20 februari 2021

Even een terugblik op vorige week zaterdag 20 februari. Na de koude week daarvoor leek het nu wel voorjaar. Geen ijs of sneeuw en al een aardige temperatuur met veel zon. Wij hebben gewerkt en gelopen op de houtkade/singel bij Willem van der Linden. Ik noem ook bewust gelopen. Van de boerderij eerst een flinke wandeling door de mooie eikenlaan en dan verder de houtkade op. Deze keer het tweede deel na de stalen balk wat dus ook weer een flink stuk lopen was. Onderweg weer sporen van reeën die daar hebben gelopen en geslapen. Deze keer ook veel krabsporen en ook uitwerpselen die ik eerst niet thuis kon brengen maar wel een vermoeden over had. Dit klopte het bleek een latrine van de das te zijn. Op dit deel waren zij behoorlijk actief geweest.

Met z’n achten hebben wij daar overhangende takken verwijderd en wat knotbomen helemaal of deels geknot. Het enorme bramenstruweel is deels handmatig en grotendeels met de motorzeis onderhanden genomen. Het was daar goed vertoeven. Je ziet nu al duidelijk de resultaten van onze inspanningen.

Na afloop liepen wij terug naar de aanhangwagen voor het inladen van gereedschap en dergelijke. Omdat alles nogal nat was leek het handig om niet waar het trekkertje normaal staat te keren maar dit via het weiland te doen. In het weiland is daar enig hoogteverschil. Het eerste deel leek droog en stevig. Niet slim om ook niet eerst even wat verderop te gaan kijken en testen. Het eerste deel met trekkertje (ruim 2 ton dacht ik) en aanhangwagen leek even goed te gaan maar daarna liep deze snel vast in de zachte en zeer natte kleigrond. Een flink probleem om weer hieruit te komen. Met enige moeite de aanhangwagen los kunnen koppelen en met verenigde krachten weer op het stevige grasland neergezet. Toen het trekkertje. De boer was niet in de buurt, dus dan maar zelf proberen. Met drie vrijwilligers als duwpaarden (respect!) en met weinig motorvermogen voor het niet veel te laten slippen lukte het stap voor stap om weer op het stevige gras te komen. Een hele opluchting en een minder goede praktijkervaring rijker konden wij daarna weer terug naar de boerderij.

Komende zaterdag kunnen wij na overleg met Niels Schouten (Natuurmonumenten) terecht op het fort Nieuwersluis. De belangstelling voor deelname hieraan is best groot. Eerst hadden wij (de Ed’s) het maximum aantal deelnemers op 8 gesteld. Gezien de situatie aldaar en door goede afspraken te maken hebben wij er toch maar 10 van gemaakt. Voor degenen die er nu niet erbij kunnen zijn of geselecteerd zijn, een geruststelling. Volgende week en de week daarop knotten wij ook! Op die locaties kunnen wij ook met zo’n 10 vrijwilligers uit de voeten.

Even aandacht voor het beheerwerk wat wij daar gaan doen. Normaal gaan wij met bijna de hele groep naar de plek waar wij gaan werken. Dit moeten wij door de situatie daar iets anders aanpakken. Een deel van de groep gaat met mij mee om de laatste hoge knotboom en een paar kleinere onderhanden te nemen. Ed Middelweerd gaat met de anderen richting Remise en probeert in eerste instantie met takkenscharen aan twee kanten hiervan een weg naar beneden vrij te maken. Eveneens gaan wij daar later ook de motorzeis gebruiken, maar wel een beetje op afstand. Aan beide kanten hiervan zijn onder meer de meidoornhagen die op aanwijzing van hem gesnoeid kunnen worden. Bij deze hagen staan ook een aantal kleinere knotbomen waarvan een aantal geknot kunnen worden. Als wij daar in tweetallen werken en genoeg onderlinge afstand bewaren gaat het allemaal prima lukken.

30 januari 2021

De laatste keer dat wij op een reguliere knotdag hebben gewerkt was op zaterdag 30 januari bij de familie Boxhoorn. Met 9 knotters zijn wij op een rustige en zowaar zonder harde wind en regen daar voor de tweede keer dit seizoen de knotbomen te lijf gegaan. Begin december was de eerste keer waar toen de nadruk lag op de knotbomen onder de hoogspanningsleidingen.

Op deze zaterdag hebben wij het voorste deel met wat meer oude knotbomen onderhanden genomen. Alle knotbomen die aan onderhoud toe waren zijn geknot en met de motorzaag afgewerkt. Bij een aantal jonge knotbomen was het aanwezig beschermgaas deels al in de boom gegroeid. Met enige moeite is dit eveneens bij alle bomen verwijderd. Voor dit seizoen is dit mooie knotproject helemaal afgerond. De afkomende takken worden te zijner tijd door Jaco Fokker opgehaald en naar Artis gebracht als het goed is. Er ligt ook nog een paar kuub wilgenstammen die ook nog eens verzaagd en opgehaald moeten worden.

In eerste instantie was het al vorige week de bedoeling dat wij op de houtkade/singel bij Willem van der Linden zouden gaan werken. Door de toch wel strenge vorst was dit niet geheel verantwoord. Daar gaan wij komende zaterdag alsnog beheerwerk uitvoeren. Weinig knotwerk maar wel dunnen, aanplanten, afschermen en weer bramen maaien met de motorzeis. Mogelijk ook bij het eerste deel hiervan wat zwarte els planten en goed beschermen tegen reeënvraat. Ruim de helft van onze aanplant van het vorige seizoen was door de reeën geveegd of gesloopt.

Ongeveer de helft van deze lange houtkade/singel is behoorlijk onderhanden genomen. Deze keer de nadruk op de tweede helft waar wij via de stalen balken over de sloot naar het tweede deel beheerwerk gaan uitvoeren. Boer Willem is zelf ook erg enthousiast en terecht. Waar vind je zo dicht bij elkaar reeën, dassen, diverse vogelsoorten en een oud landschapstype zo dicht bij elkaar!

Omdat wij een flink eind van de bewoonde wereld werken is het wel noodzakelijk dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt. Hopelijk kunnen wij weer het trekkertje/wiellader gebruiken om de aanhangwagen met gereedschap dichtbij onze werkplek te brengen.

Voor deze zaterdag 20 februari hebben zich al een vijftal vrijwilligers opgegeven. Omdat wij daar op ruime afstand van elkaar kunnen werken kunnen wij daar nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Wim Kaars haalt met mij de aanhangwagen op en gaat daarna weer richting huis. Ik zoek ook nog iemand die deze weer terug kan brengen.

Deze locatie is nog niet opgenomen op onze website(schande!). Het adres is: Zandpad 84, 3621 NG Breukelen. Voor degenen die daar niet bekend zijn even de richting. Na het kasteeltje en Schulp(fruitsappen) kleine laantje in naar parkeerplaats bij huis en stallen. Zoals gebruikelijk verzamelen wij daar weer rond 09.00 uur.

16 januari 2021

De laatste reguliere knotdag op 16 januari hebben wij voor het eerst gewerkt op het land van tegenwoordig Arjan van Rijn. Voorheen behoorde dit bij onze geitenboer Kees Roelofsen. Door onduidelijkheid wie deze grond nu ging pachten hebben wij een aantal jaren daar geen enkel beheerwerk uitgevoerd. Dit was ook goed te zien toen wij met 7 knotters op het dijkje langs de honderden meters elzensingel en knotbomen liepen. De breedte van de strook land tussen het riviertje de Aa, de sloot en het dijkje varieert daar erg. Van pakweg 1 ½ meter tot zo’n meter of 7. Met name het smalle deel is erg kwetsbaar door grondafslag van de relatief diepe Aa op een aantal plaatsen.

De knotwilgen die in het verre verleden al eens omgewaaid waren door gebrek aan houvast door de boomwortels stonden er weer wat scheef bij maar lagen niet om. Op deze plek ging ongeveer de helft van de knotploeg aan de slag inclusief onze nieuwe knotster Liesje. Weinig ruimte om daar te werken, maar nu staan deze knotbomen er weer goed bij. Gelijktijdig weer de nodige palen ingeslagen en de afkomende takken hiertussen verwerkt ter versteviging. Eveneens van een daar omgewaaide els alle takken afgezaagd. Maar kijken of deze toch weer gaat uitlopen.

Een 50 meter verder was de andere helft van de knotploeg eveneens bezig om de daar staande knotbomen weer onderhanden te nemen. Daar wat meer werkruimte. Op deze plek stond wel een forse knotboom die half over het water hing. Ook deze toch kunnen knotten. Op deze plek eveneens weer palen aan de oeverkant ingeslagen en afkomende takken ertussen aangebracht. In totaal op deze goed weer dag een 12 tal bomen geknot.

Koffie, thee en koek was ook geregeld alleen was het een flink stuk lopen om deze op te halen. Na vele jaren hebben wij gelukkig daar weer een aanzet kunnen maken voor het onderhoud. De komende jaren zullen wij hier als het goed is nog vele malen gaan werken en heel wat knotuurtjes hieraan gaan besteden.

Komende zaterdag gaan wij voor de tweede keer dit seizoen werken op de houtkade van Paul Hoogerbrugge bij het Honderdschelaantje 4. Inmiddels al afgestemd met Nienke Boxhoorn. Wij zijn daar weer welkom en kunnen tijdens de pauze weer in het oude staldeel koffie of thee verwachten.

De vorige keer hebben wij de nadruk gelegd op de knotbomen die onder de hoogspanningkabels stonden. Dit deel hebben wij helemaal kunnen afronden. Deze keer werken wij wat meer vooraan de houtkade. Hier gaat het deels om grote soms overhangende oude knotbomen maar ook jonge bomen. Deze zijn pas aan hun tweede knotbeurt toe.

Weer even wat praktische zaken. Gezien de forse ruimte die wij kunnen aanhouden tussen de onderhanden te nemen bomen kunnen wij daar met acht knotters in groepjes van twee gaan werken. Wij verzamelen weer rond 09.00 uur bij de familie Boxhoorn. Bij het verzamelen houden wij wel voldoende onderlinge afstand en doen eventueel een mondkapje op. Deze locatie tref je aan op onze website onder “boerderij Van Treur”.

Als er meer aanmeldingen zijn dan het maximaal genoemde aantal deelnemers dan weer dezelfde criteria: deelname op ontvangstdatum/tijd, wie kort geleden al eerder is geweest en fysieke gesteldheid gezien omstandigheden project.

9 januari 2021

Allereerst weer even een korte terugblik op vorige week zaterdag 9 januari. Vooraf was aangegeven dat wij bij Wim van der Tol met maximaal 6 knotters op de kade zouden gaan werken.

Wim was ondanks de ingrijpende sloopwerkzaamheden van onder meer de stallen zelf al aan de slag gegaan. Vanaf het woonhuis naar de kade is Wim knotbomen gaan knotten en heeft hij soms wat zware takken eruit gezaagd. Omdat ons knotwerk toch wel enige kennis en ervaring vereist vond ik het wel fijn dat wij bij Wim konden gaan knotten. Voor ons was het dan mogelijk om bij een aantal knotbomen die nodig aan een knip- en scheerbeurt in aanmerking kwamen op de juiste wijze onderhanden te nemen. Een vijftal bomen zijn geknot en met de motorzaag afgewerkt. De hele kade met de vele bomen ziet er best goed uit. Gelijktijdig heb ik Wim kunnen laten zien wat belangrijk is om een boom goed te knotten. Een deel van de kade was weer geheel overwoekerd met bramenstruweel. Met de motorzeis een groot deel hiervan gemaaid.

Komende zaterdag gaan wij op dezelfde houtkade aan de Aa maar dan van de kant van voorheen Adriaan Vendrig beginnen. Vroeger was dit deel door onze voormalige geitenboer Kees Roelofsen gepacht. Na een aantal jaren van onduidelijkheid in die zin door wie dit deel nu is gepacht kwam er deze zomer duidelijkheid hierover. De nieuwe pachter is Arjan van Rijn. Het bestuur heeft in augustus al kennis met hem gemaakt. Arjan is blij dat er nu weer onderhoud kan gaan plaatsvinden en wij als knotgroep kunnen dit mooie en gevarieerde stuk weer onderhanden nemen. Dit is ook wel nodig een aantal jaren hebben wij daar niets door de onduidelijkheid kunnen doen aan onderhoud.

Voor de meeste knotters is de verzamelplaats bij de boerderij van Arjan nieuw. Het adres hiervan is Oud Aa 37 A. Vlak achter de inrit vanaf de openbare weg naar de boerderij richting Nieuwer Ter Aa is de parkeerplaats voor de auto’s. Wel even goed opletten op het huisnummer. Dit is vlakbij de oprijlaan van Adriaan Vendrig maar dan aan de andere kant. Omdat het aantal knotters mogelijk wat groter is verzoek ik wel de deelnemers als zij op deze parkeerplaats moeten wachten een mondkapje op te doen. Als wij op onze werkplek zijn aangekomen kunnen deze natuurlijk weer af. Voor ons is het bij de boerderij mogelijk om van een toilet gebruik te maken.

Gezien de houtsingel een aantal honderden meters lang is kunnen wij met in totaal acht knotters in groepjes van twee daar aan de slag. Omdat een aantal zaken op deze locatie nieuw zijn, gaan wij ook een paar dingen uitproberen zoals het plaatsen van de aanhangwagens vlakbij de kade. Tussen het dijkje en de houtsingel bevindt zich een sloot. Wij nemen om deze te overbruggen een plank en het aluminiumdeel hiervoor mee. Waar wij deze gaan neerleggen zodat toch iedereen niet te ver hoeft te lopen moeten wij ter plekke gaan bekijken.

2 januari 2021

Allereerst nog een terugblik op onze aanwezigheid op zaterdag 2 januari bij het vormen van een erehaagje bij de onlangs overleden Adriaan Vendrig. Na mijn oproep hiervoor waren wij met 6 knotters die Adriaan al vele jaren kenden aanwezig. Door onze veiligheidshesjes vielen wij echt op. Door ons erehaagje hebben wij op een waardige wijze afscheid van Adriaan genomen. Langs deze weg stonden vele tientallen mensen. De foto’s zijn van Gerhard Hof en de zuster van Adriaan Vendrig. Wij wisten niet dat hij een zuster had. Zij kon het erg waarderen dat wij op deze wijze aanwezig waren.

Een paar dagen hiervoor had ik contact gehad met Wim van der Tol. Hij was op de knotbomenkade maar vast zelf begonnen om hier en daar dikke takken eruit te zagen. Gezien de zeer ingrijpende sloopwerkzaamheden hadden wij als knotgroep het werken op deze kade maar even in de wacht gezet voor dit seizoen. Met alle respect voor Wim hij is geen knotter, zoals ik al eerder heb constateren. Met hem overlegd of wij komende zaterdag ondanks het sloopwerk bij hem terecht kunnen om in ieder geval een deel van de zware knotbomen onderhanden te nemen. Wim gaf aan dat dit kan en er op het nieuwe pad vlakbij de kade een puinweggetje is waar wij kunnen parkeren. In de oude verbouwde hooiberg kunnen wij in de koffiepauze of ruime afstand van elkaar even koffie of thee drinken.

5 december 2020

Afgelopen zaterdag was onze werkdag bij het Honderdschelaantje. De familie Boxhoorn had toch voor ons koffie etc. geregeld. Wij konden in de oude stal op ruime afstand van elkaar weer even hiervan genieten en met elkaar weer eens babbelen.

Gezien de ruime kade met de knotbomen konden we gemakkelijk de gewenste onderlinge afstand bewaren en waren 11 vrijwilligers op verschillende plaatsen aan het werk. Bij deze familie is er en minder ruimte en kan afstand bewaren soms ook iets lastiger zijn vandaar maximaal 6 deelnemers. Mogelijk zal ik een aantal van jullie deze keer moeten teleurstellen. Volgende week hebben wij waarschijnlijk weer een groot project met veel ruimte.