Feeds:
Berichten
Reacties

Verslag 16 december

Dit seizoen voor de tweede keer bij Adriaan Vendrig op dezelfde locatie in de bocht van de Aa. Met een kruiwagen vol gereedschap, de nodige ladders en de andere geleende motorzeis eerst een flinke wandeling naar de bocht. Daar onze eerste try-out voor het vastleggen van het voor die dag gevraagde en per persoon uitgereikte gereedschap. Gelijktijdig ook de meeste Silky snoeizaagjes voorzien van een groen koord die om de pols kan. Minder risico dat het zaagje op dit stuk in de Aa of in de sloot valt en bijna niet meer terug te vinden is.

Gerard Mars ging met de motorzeis vanaf achteraan de kade de bramen te lijf. Nu struikelde je wat minder snel en konden de afkomende takken beter als oeverbeschoeiing worden neergelegd. Bij dit smalle stuk was het een beetje passen en meten met gelukkig de vele vrijwilligers die ook deze dag een handje kwamen helpen. Aan de onderkant van het steile dijkje waar ook nog palen en schapengaas op staat was het niet gemakkelijk om goed bij de knotbomen te komen. Gelukkig ging het knotwerk snel en goed. Bij de grote knotbomen met flinke takken is met vereende krachten vaak van twee kanten tegelijk de redelijk dikke en lange takken het toch gelukt om deze op het dijkje te trekken. Veel gesjouw, geknip en gezaag ook met de motorzaag. Onze nieuwe stagiair Sander weet gelukkig ook van aanpakken. Naast de basisprincipes van het knotten heeft hij heel wat stammen en takken uit de sloot gehaald. Marcel begon met het afwerken van de al eerder geknotte bomen. Goed om het lawaai wat te weren en natuurlijk voor ieders veiligheid. In de loop van de werkochtend heeft hij alle geknotte bomen netjes afgewerkt.

Tijdens de koffie/theepauze nog over alles en nog wat gebabbeld en door Wenche nog wat gegevens bijgewerkt. De lijst voor in te lichten personen bij een hopelijk nooit voorkomend ongeval is nu bijna compleet. Kort na twaalf uur ging het heel hard regenen waardoor onze gereedschap uitgiftelijst geheel doorweekt was en niet meer te gebruiken naast nog andere papieren. De inname van gereedschap moet nog wat beter geregeld worden, maar de nieuwe uitgifte heeft kennelijk wel effect gehad. Gezien de rommel op de kade was het aannemelijk dat toch ergens gereedschap was achtergebleven. Tot grote vreugde van beide Ed’s was alles compleet! Geen onnodige tijd kwijt aan het weer zoeken van verdwenen gereedschap. Maar hopen dat dit lang zo blijft.

Op de terugweg zagen wij vlak bij de boerderij Julia (onze stagiaire) min of meer naar ons toe komen rennen, dwars door het weiland. Wij dachten dat zij in de bocht aan de Aa iets had laten liggen. Samen met Wenche was zij druk doende geweest om een knotboom te leren stikken (dunnen). Zij had in dit geval geen spullen of gereedschap laten liggen maar haar ene laars in de prut achter moeten laten en kwam hulp vragen voor de ontbrekende laars. Dit was voor haar gelukkig snel geregeld. Zo zie je maar het blijft opletten!

 

Advertenties

Wenche Asyee en Ed Middelweerd zijn geïnterviewd tijdens het radioprogramma Liefdewerk Oud Papier bij RTV Stichtse Vecht. Elke week wordt er een vrijwilligersorganisatie uitgenodigd om hun verhaal te doen, dit keer waren wij aan de beurt.

Bekijk hieronder het fragment van RTV Stichtse Vecht.

Verslag 2 december

Onze vorige knotdag hebben wij gewerkt bij Adriaan en Ashwin Vendrig. Op verzoek van Adriaan zijn wij zoals wij dat noemen gaan werken in de bocht van de Aa. Een flinke wandeling daar naar toe door een sompig weiland en glibberig dijkje. Een aantal waaronder ikzelf waren iets te optimistisch dat de nattigheid wel meeviel, gevolg natte schoenen, sokken en voeten. Met een kruiwagen vol gereedschap, heel veel ladders en een motorzeis op weg naar de “bocht”. Wij hadden daar alle ruimte om zonder elkaar in de weg te staan of te lopen de betreffende knotboom onderhanden te nemen. Genoeg werk voor wederom een heleboel vrijwilligers die zich grotendeels in de luwte konden uitleven. Het was fijn voor ons dat Rob van Rijn en Wouter Gerbscheid na een lange tijd ook deze keer aanwezig waren.

De koeien die hier kort geleden nog liepen konden maar tot de draadversperring op het dijkje komen. Daarachter was het een klein oerwoud van met name bramen. Het Waterschap had hierover al geklaagd bij Adriaan dat zij hier niet konden lopen voor controle van het dijklichaam. Dit was ook de reden dat wij de motorzeis hadden meegenomen. Het was de bedoeling dat Arthur met deze motorzeis eerst de bramen zou gaan maaien. Het lukte helaas niet om de motorzeis aan het lopen te krijgen. Met twee vrijwilligers is daarna in ieder geval met handkracht (takkenscharen) een deel van de kade vrijgesteld van onkruiden. Komende zaterdag de herkansing. Met gebruik van een geleende motorzeis kan Arthur zich alsnog uitleven op de onkruiden.

Gezien voorgaande zal het duidelijk zijn dat wij wederom bij Adriaan en Ashwin op dezelfde plaats aan de slag gaan. Omdat achteraan deze dijk (kade) het risico van gereedschap kwijtraken groter is gaan wij op proef de gereedschap uitgifte iets anders doen. Ed Middelweerd zal zich hierover ontfermen. Eveneens gaan wij op proef alle snoeizaagjes voorzien van een koordje aan het zaagje en om de pols. Na afloop zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen hiermee. Op dit deel van de kade hebben wij wat minder werkruimte dus wel uitkijken waar je aan het zagen bent en de takken laat vallen.

De vorige keer zijn al best veel wilgen van hun takken ontdaan. Deze bomen kunnen nu met de kettingmotorzaag worden afgewerkt. Ivo kan niet aanwezig zijn, hopelijk kan Marcel wel komen en een mooi stukje motorzaagwerk afleveren. Tijdens de koffiepauze zullen Wenche en Ed Middelweerd iets vertellen over hun ervaringen van afgelopen zaterdag. Zij waren te gast bij RTV Stichtse Vecht waar zij onze knotgroep hebben gepromoot.

Deze keer zal mogelijk ook onze vierde stagiair Sander Meijers aanwezig zijn. Voor Julia is het vermoedelijk de laatste dag dat zij bij ons stage loopt.

De weersverwachting voor komende zaterdag is redelijk. Of het nu niet of wel regent het weiland is weer plas dras, dus laarzen aan! Wij verzamelen zoals altijd rond 09.00 uur bij de stallen. Voor de mensen die hier nog nooit zijn geweest, het adres: Oud Aa 34 B, Breukelen. Zie voor verdere informatie op onze website onder “informatie” en dan locaties bij de familie Vendrig.

Even een korte terugblik op onze leden- en jaarvergadering van 21 oktober. Deze keer voor het eerst bij Ellen en Jaco Fokker waar voor ons een prima vergaderlocatie was gereserveerd en voorzien van alle gemakken. Een flinke opkomst aan vrijwilligers en deze keer een lange agenda met best belangrijke punten. Het afgelopen seizoen maar ook het komend seizoen hebben wij naast de vaste locaties ook een aantal eenmalige projecten. De subsidies zijn voorlopig verdwenen dus moeten wij ook voor eigen inkomsten zorgen. Dit gaat ons tot nu toe best goed af. Helaas nog steeds geen duidelijkheid over de verkoop van de boerderij van onze geitenboer de familie Roelofsen. Hierdoor 4 november voor ons geen deelname aan de landelijke Natuurwerkdag.

Binnen ons bestuur zijn er wisselingen geweest. Wim Kaars is nu officieel secretaris af en Erik Doeve en Wenche Asyee hebben hem opgevolgd als respectievelijk 1e en 2e secretaris. Wim Kaars is nu onze houtcoördinator. Van hem hebben wij tijdens deze vergadering op gepaste wijze afscheid genomen als secretaris. Al met al was het best gezellig maar liep de vergadering ook uit. Normaal doen wij na de leden- en jaarvergadering de aftrap voor het nieuwe seizoen. Iedereen moet weer even wennen aan het beheerwerk en het hanteren van al het gereedschap. Dit zat er deze keer niet meer in.

Verslag 18 november

Op 18 november was het de tweede knotdag van dit seizoen en voor de tweede keer bij Peter van Nieuwkerk in principe ons eenmalige project naast de vaste werklocaties. De dag begon goed met aardig weer en met een grote opkomst. Hieronder twee nieuwe stagiairs en eenmalig Pepijn Louisse van Stichtse Vecht. Daar was ik heel blij mee gezien de grootte van dit een beetje onderschatte project. Grote vaak holle oude wilgen met veel takken soms overhangend boven de sloot. Na onze start versperden in korte tijd soms de vele lange takken ons soms de doorgang. De vrijwilligers hadden er duidelijk zin in.

Op deze dag werkten wij op deze locatie op vier plaatsen. Hierdoor liep niemand elkaar in de weg en kon er meestal zonder risico de vele takken uit de knotboom gezaagd worden. Bij onze eerste werkdag op 4 november daar en de extra ingelaste werkdag waren al zo’n 10 knotbomen van hun takken ontdaan. Het kwam goed uit dat zowel Marcel en Ivo aanwezig waren. Beiden hebben deze dag ondermeer deze 10 knotbomen en nog een aantal andere knotbomen waar soms lastig bij te komen was netjes met de kettingmotorzagen afgewerkt. Niemand had daar last van omdat de andere vrijwilligers op de andere drie deellocaties aan het knotten en takken slepen waren. Deze dag is er wat gesleept met takken naar de inmiddels 4 grote takkenhopen en straks grote brandstapels. Slepen was één maar ook moesten van de takken vaak de dikke onderkant afgehaald worden voor de houtverkoop. Nog los van de vele andere takken die eraf moesten anders werden de takkenstapels wel erg hoog en groot.

 

Omdat wij gelukkig met zoveel deelnemers waren, was er tijdens de koffiepauze nauwelijks (zit)plaats in het deels open tuinhuisje. Peter van Nieuwkerk is blij met ons beheerwerk en heeft naast koffie/thee evenals Wilma gezorgd dat er ook van alles was te eten. Voor de koffie had ik al signalen gekregen dat bij de 7 knotbomen waar de paarden stonden onze vrijwilligers het niet konden bolwerken met al dat gesleep van de afkomende takken. Na de pauze gingen wat hulptroepen daar ondersteuning geven. Dit was ook echt nodig los van de regen die inmiddels met flinke bakken naar beneden kwam. Op deze plek was het al modderig grotendeels veroorzaakt door de 4 paarden, maar na de regen was het wel heel erg. Kort daarna was het echt een modderpoel maar niemand haakte af. Sterker nog, zonder het te vragen hadden de vrijwilligers zich kennelijk tot doel gesteld om deze 7 knotbomen van hun takken te ontdoen maar ook de takken te verzagen, klein te maken en op de grote stapel te leggen. Heel fijn dat wij met elkaar deze deelklus hebben geklaard! Een schouderklopje geven is het minste wat ik kan doen.

Helaas deze dag ook weer een tegenvallertje. Na het inleveren en tellen van al het gereedschap bleek er een takkenschaar te ontbreken. Ondanks het inmiddels slechte weer zijn wij met een man of vier op zoek gegaan naar deze takkenschaar, maar helaas (nog) niet teruggevonden. Het verloren raken van ons dure gereedschap komt de laatste twee jaar helaas meer voor. Om dit te voorkomen hebben wij helaas geen echte oplossing. Niemand verliest gereedschap expres en het moet ook leuk blijven. Vuistregel is wel om je gereedschap bij even niet gebruiken op een goed zichtbare plek neer te zetten of leggen. Het gereedschap is van ons allemaal en daar zijn wij zuinig op.

Komende zaterdag zijn wij bij de familie Vendrig. Adriaan(vader) en Ashwin(zoon) vormen samen een maatschap. Zij hebben een heel moeilijke tijd achter de rug, maar het gaat nu naar omstandigheden vrij goed. Dit is ook de hoofdreden dat wij tijdens onze vorige knotseizoen maar één keer daar hebben gewerkt. Het is ook ons grootste vaste project waar wij dit seizoen de nodige keren gaan knotten. Eigenlijk is dit grote project weer in kleinere stukken verdeeld gezien de onderlinge forse afstanden, typen landschap en de toe te kennen subsidies. Afhankelijk van de opkomst de wind en het weer probeer ik komende zaterdag een deelprojectje in de luwte te kiezen.

Wij verzamelen zoals altijd rond 09.00 uur bij de stallen. Voor de mensen die hier nog nooit zijn geweest, het adres: Oud Aa 34 B, Breukelen. Zie voor verdere informatie onze website onder informatie en dan locaties bij de familie Vendrig. Zaterdag zal het behoorlijk fris en later nat kunnen zijn, dus goed kleden en natuurlijk laarzen en extra sokken!

Verslag 4 november

Op 4 november de Natuurwerkdag zijn wij gestart op een nieuwe locatie met een nieuw tijdelijk project bij Peter Nieuwkerk in Maarssen. Het was weer even wennen maar het ging van een leien dakje. Goed weer, een grote opkomst aan vrijwilligers en genoeg keuze uit de bijna 30 knotwilgen. Het aantal zegt wel wat maar als je de individuele knotboom bekeek kreeg je toch een beetje ontzag hiervoor. Aan de buitenkant groots en stoer maar boven – en binnenin hol en vaak in slechte staat. Op de meeste van deze krasse knarren stonden vaak wel zo’n honderd dunne en dikkere takken. Het was voor de knotters echt maatwerk. Het in de kroon van de wilgen komen was soms best lastig om nog maar niet te spreken hoe bij de takken te komen die boven de sloot hingen. Een aantal keren moesten de ladders echt in de sloot gezet worden om vandaar uit goed en veilig te kunnen werken.

Vooraf was afgesproken waar de afkomende takken naar toe moesten. Alles moest althans bij dit deel op één grote stapel worden bijeengebracht. Op een later tijdstip zal dit worden verbrand. Wij hebben hiervoor een brandontheffing. De in het begin kleine takkenstapel groeide en groeide maar. Iedereen was gezien de temperatuur en inspanning met het zweet op het voorhoofd met takken aan het slepen. Rond 11 uur koffie kwam hierdoor als geroepen om weer even bij te komen. Tijdens het werk werden wij nog verrast door de komst van Roel Jansen. Roel is bij ons heel lang actief geweest maar kan helaas om gezondheidsredenen dit werk niet meer doen. Hij blijft ons doen en laten volgen en kon deze dag weer eens zien wat wij allemaal uitspoken.

Bij Peter konden wij zeer aangenaam overdekt buiten zitten. Iedereen kon weer even bijpraten omdat velen elkaar vaak zo’n maand of 5 niet gezien hebben. Het was bijna terrasweer waardoor het weer even moeilijk was om na de aangename pauze de zaag weer ter hand te nemen. Na weer even warmdraaien ging het allemaal prima. De takken vlogen naar beneden en de takkenstapel werd een takkenbergje. Een mooie en goede opening van ons knotseizoen. Ik ben trots op het best zware werk wat deze dag door alle vrijwilligers is verricht!

Een aantal van onze leden hadden na 4 november zo de smaak van het knotten te pakken gekregen dat zij vorige week met 9 vrijwilligers weer zijn gaan knotten. Ook deze dag zijn er weer een aantal knotbomen geheel geknot en een aantal grotendeels. Dit scheelt vast een slok op een borrel voor komende zaterdag. Wij zijn dan weer bij Peter Nieuwkerk.

Het is de bedoeling dat wij weer gewoon verder gaan met ons knotbomen beheerwerk. Vermoedelijk zal het ook zaterdag niet lukken om alle 30 knotbomen van hun takkenlast te ontdoen. We zien wel hoever wij komen. De motorzagers kunnen zich zeker ook uitleven. Alle knotbomen moeten nog met de motorzaag afgewerkt worden.

Nog even voor degenen die er de vorige keer niet bij konden zijn. Het adres van Peter is Straatweg 27 in Maarssen. Vanuit Breukelen na de rotonde(s) de weg naar Maarssen (links is de Vecht) ongeveer 4 kilometer aanhouden. Na deze kilometers krijg je eerst een bord rechtsaf naar Ballast Nedam. Na deze aanwijzing nog ongeveer 200 meter doorrijden waar de afslag rechts naar de begraafplaats gaat. Denk er wel nog even met parkeren aan om de toegang naar de begraafplaats vrij te houden. Ook deze keer nog even mijn telefoonnummer: 06-23306862.

Als het goed zien wij komende zaterdag ook drie nieuwe gezichten, twee stagiairs en Pepijn (Stichtse Vecht) die een keer bij ons komt kijken.

Verslag 8 april

Deze keer alleen een terugblik op onze laatste knotdag.

Ook nu moesten wij bij onze geitenboer Roelofsen de boerderij vermijden in verband met afwezigheid van Kees, maar de aanwezigheid van de honden. De auto’s konden wij in overleg met Adriaan Vendrig bij hem parkeren. Vandaar was het nog een aardige wandeling om bij onze werkplek te komen. Dit hadden zowel Kees Roelofsen en Adriaan Vendrig ook al ingeschat. Beiden gaven aan dat gezien de droogte je best met auto en aanhangwagen door het weiland kon rijden. Dit heb ik dan ook gedaan wat best gemakkelijk was om niet teveel te sjouwen en met ladders en het vele handgereedschap en de motorzagen.

Op de houtkade van Kees was nog best veel te doen, maar gezien het hekwerk altijd wat lastig werken. Een echt oude populier wilde niet zomaar zijn zware takken afstaan. Na veel zaag- en touwtrekwerk lukte dit uiteindelijk zonder schade aan andere bomen toe te brengen. Aan beide kanten zijn nog een aantal bomen geknot. Alle afkomende takken zijn gelijktijdig in de oeverbeschoeiing verwerkt. Het dikkere hout en de stammen zijn vast gezamenlijk richting boerderij gebracht. De komende weken zal dit in principe verder worden getransporteerd, verzaagd en naar een klant gebracht.

Het was die dag in tegenstelling tot nu heerlijk weer. Tijdens onze koffiepauze hebben wij hier ook even van kunnen genieten. Alles hebben wij daarna verder opgeruimd. Het is niet af, maar dat zien wij wel in het najaar hoe wij daar verder meegaan. Tegen die tijd hopen wij duidelijkheid te hebben over de verkoop van de boerderij van Roelofsen. Het zou mooi zijn als dit de komende maanden is. Wij kunnen dan met de nieuwe eigenaar hopelijk goede afspraken maken over ons beheerwerk.

De laatste geplande knotdag komende zaterdag 22 april vervalt! Deze week is vrij koud maar de voorgaande waren juist warmer dan normaal. Hier reageert de natuur op. Tijdens onze laatste knotdag viel het meteen op. De afkomende takken waren veelal in blad en zaten vol met katjes. Het is dan beter om niet meer te knotten, al zijn met name wilgen heel sterk en kunnen wel tegen een late snoeibeurt.

Het eerste deel van ons knotseizoen zit erop. De eerstkomende werkdag zal op zaterdag 21 oktober zijn. Waar en hoe zal ruim voor die tijd jullie bekend worden gemaakt. Eerst gaan wij van de zomermaanden en vakantietijd genieten. De nieuwe knotdata staan rond juli weer op de website. Voor de deelnemers aan ons knotuitje komt er vermoedelijk volgende week nadere informatie.

Het bestuur gaat komende zaterdag dag wel aan de slag. Het gereedschap moet schoongemaakt worden evenals ladders etc. Daarnaast moet er ook zo af en toe wat overlegd worden en plannen gemaakt worden voor de nabije toekomst.

 

Verslag 25 maart

Voordat wij aan de slag konden bij één van onze knotprojecten moest er wel het nodige geïmproviseerd worden. Het bestuur is heel blij dat bij de meeste beheerprojecten waar wij werkzaam zijn sinds kort weer voor subsidie in aanmerking komen. Voor ons betekent dit dat ons nuttige werk ook weer door de overheid wordt erkend en wij ook weer over inkomsten kunnen gaan beschikken. Maar om voor deze subsidies in aanmerking te komen worden er wel de nodige eisen hieraan gesteld. Na 15 maart mogen wij omdat dan formeel het broedseizoen begint alleen maar kleinschalig beheerwerk doen. Dus geen elzen of essen afzetten en knotbomen echt knotten.

Op korte termijn bleef eigenlijk alleen onze geitenboer Kees Roelofsen over om daar vele bomen onderhanden te nemen. Dit kon niet door gaan omdat Kees waarschijnlijk niet thuis was maar de waakhonden wel. Na het nodige overleg toch weer een oplossing hiervoor gevonden.

Wij verzamelden bij Adriaan Vendrig waarna een groot deel van de knotgroep sinds vele jaren weer eens het niet zware maar wel mooie werk kon gaan uitvoeren. Het stikken of dunnen van de takken in de knotboom. Hier komt toch wat meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. Welke tak of takken moet ik nu er tussenuit zagen en welke laat ik nu staan? Veel kijken en soms erg lastig om erbij te komen. Door de knotboom goed te stikken laat je in principe afhankelijk van de ouderdom van de boom tussen de 5 en 12 takken staan. Deze takken zorgen er dan voor dat deze goed kunnen groeien en niet afscheuren. Na een aantal jaren leveren deze knotbomen ook het dikste stamhout op, maar dat is meer bijzaak. Tijdens het stikken bleek dat deze knotbomen niet goed zijn geknot bij een vorige snoeibeurt. Allemaal kapstokken met heel veel wildgroei en hierdoor veel onnodig werk bij het stikken.

Een drietal vrijwilligers gingen gewapend met ladder en het nodige gereedschap de houtkade op richting boerderij van Roelofsen. Op één plek is al wat langer geleden bij harde wind een flinke els grotendeels omgewaaid. Ook hier was het zeker de moeite waard om na het afzagen van de flinke takken en één flinke tak als hefboom te gebruiken de els weer overeind te krijgen. Waarschijnlijk hersteld deze els weer grotendeels. Op nog een aantal plekken langs de houtkade zijn gelijktijdig nog wat grotere afgebroken of gescheurde takken opgeruimd.

Vooraf was afgesproken dat rond 11.00 uur de twee werkgroepen voor de koffie weer bij elkaar zouden komen. Op een mooie plek in een oude roeiboot genietend van het voorjaarszonnetje was het daar best gezellig en goed vertoeven. Dat is ook één van de mooie en afwisselende kanten van ons buiten beheerwerk, het is iedere weer anders. Van storm, koude, regen, sneeuw en mooi voorjaarsweer, maar wij laten het (bijna) nooit afweten.

Verslag 11 maart

Op 11 maart waren wij voor de derde keer dit seizoen bij boer Hans van Schaick. Het was best mooi weer en een flinke opkomst aan vrijwilligers. Deze dag was het voornemen om in ieder geval de nog resterende vaak zware knotbomen van hun takkenlast te ontdoen. De vele afkomende takken werden gedurende onze werkzaamheden op een tweetal plaatsen neergelegd. Boer Hans zal deze later met trekker en grijper naar de andere grote takkenstapel brengen. Gezien het vele werk kwam het eigenlijk niet slecht uit dat het nog niet was gelukt om een brandvergunning te krijgen. Altijd een mooi gezicht en een geliefde bezigheid van een aantal van onze vrijwilligers om eens lekker een fikkie te stoken.

Deze ochtend is gelijktijdig bij onze grote wilgen van het vorige knotseizoen een aantal slieten (wilgentakken) geplant. Daarnaast is er heel veel gesjouwd met de dikkere stammen die over een aantal weken verder worden verzaagd en daarna naar onze houtafnemer(s) gaan.

Voor ons beheerwerk worden er steeds meer eisen gesteld door de ARBO-wet. Sinds kort hebben wij via het Landschaps Beheer Utrecht (LEU) werkpositioneringsmateriaal in bruikleen gekregen. Tijdens de opfriscursus motorzagen is hiermee gewerkt en al enige ervaring mee opgedaan. Deze dag hebben Ivo Stieltjes en mijn persoontje dit eens uitgeprobeerd in een hele mooie oude knotes. Onze werkervaringen hiermee zijn inmiddels doorgegeven aan het LEU. Daarna hebben Ivo en Wim Kaars nog kans gezien om alle geknotte bomen netjes af te werken. Het is die dag wel gereed gekomen maar ik ging uiteindelijk pas rond 16.00 uur richting huis.

Het is inmiddels “lente” wat iedereen natuurlijk fijn vindt. Helaas heeft het ook enige nadelen voor de uitvoering van ons landschapsbeheer. Gelukkig hebben een aantal boeren waar wij al vele jaren komen sinds kort weer een beheerovereenkomst afgesloten. Het knotten van bomen is hierin nu wel weer opgenomen. Eén van de voorwaarden hierbij is dat na 15 maart er niet meer geknot mag worden. Daar sta je dan, genoeg werk maar het niet mogen doen! Wij gaan altijd door met ons beheerwerk tot eind april of zelfs iets later. Komende zaterdag 25 maart niet door laten gaan was zeker niet de bedoeling. Het is met enige moeite toch gelukt om iets te regelen.

Komende zaterdag werken wij zowel bij onze geitenboer Kees Roelofsen alsmede bij Adriaan Vendrig. Wel even een aandachtspunt: wij verzamelen bij Adriaan Vendrig! Voor nieuwe knotters die hier nog niet eerder zijn geweest op onze website staat: Fam. Vendrig, Oud Aa 34B.

Kees Roelofsen is deze dag vermoedelijk niet aanwezig waardoor hij deze keer liever niet heeft dat wij bij hem komen. Ook de honden houden er niet van als wij onaangekondigd komen, maar als zij de kans krijgen wel gek op een stukje rauw mensenvlees. Via Adriaan Vendrig gaan wij van de andere kant de houtkade op. Ver van de boerderij van Kees is nog veel te doen. Ondermeer een omgewaaide els afzetten en proberen weer overeind te krijgen. Bij Adriaan V. mogen wij gezien de subsidiecriteria niet knotten maar er mogen wel zijtakjes worden verwijderd en stikken (het netjes dunnen van de kroon of kopstoof) mag wel. Eigenlijk is dit het mooie knotwerk waar wij zelden aan toe komen. Afhankelijk van de opkomst gaan wij kijken wat wij precies gaan doen. Het weer werkt deze dag zeker mee en wij zijn welkom bij Adriaan inclusief koffie en of thee!

Verslag 25 februari

De vorige knotdag waren wij zoals nagenoeg ieder jaar weer werkzaam op het fort Nieuwersluis. Het is en blijft een bijzondere maar ook mooie werklocatie met veel militaire historie. Heel anders als onze gewone locaties. Bovenop een mooi uitzicht en kleine maar wel heel steile hellingen. Op geen enkele plek waar wij werken een trap, maar zowel naar beneden als naar boven maar ergens houvast zien te krijgen om niet uit te glijden. Maar daarbij moet je wel altijd goed opletten. Struiken met flinke doornen of bramen die dwars door je handschoen gaan en een afgebroken doorn in je hand achterlaten.

Ook dit jaar hebben wij de in het verleden als strategisch in die tijd lastig doordringbare meidoornhagen met de motorheggenschaar weer in model gebracht. Bramen waren er toen daar niet maar nu des te meer en bijna niet uit te roeien. Toch boeken wij daar wel resultaat. Dit jaar was het best veel, maar met de motorzeis ging het nu een stuk gemakkelijker. Dit geeft weer hoop voor volgend jaar.

De knotbomen blijven voor ons natuurlijk altijd het hoofddoel van deze werkdag. En wat voor bomen, vrij hoog niet altijd in even goede staat en soms geheel overwoekert met klimop. Omdat daar niet veel vrije bewegingsruimte is blijft het zeker daar goed opletten waar je loopt en waar de takken moeten vallen. Alle vrijwilligers zijn hier zeer alert op. Met een grote groep is deze dag heel veel werk verzet. Soms was er zelfs even tijd om hoog in de knot even te ontspannen en vast aan het komend voorjaar te denken.

Zoals al jaren gebruikelijk op het fort beginnen wij daar met koffie. Met Niels Schouten van Natuurmonumenten maak ik dan altijd even een inspectierondje. Niels klaagde wel een beetje dat het fort nu veel meer open is. Op zich heel goed, maar niet iedereen is even netjes en ook honden worden daar kennelijk uitgelaten. Dit zou op termijn ten koste kunnen gaan van de daar aanwezige specifieke flora. Rond 13.00 uur was er weer soep waarna een aantal vrijwilligers nog hun onderhanden genomen deel grotendeels hebben afgewerkt. Kortom een fijne en zeer vruchtbare werkdag!

Komende zaterdag zijn wij weer bij boer Hans van Schaick in Loenen aan de Vecht (Rijksstraatweg 172). Hier zijn wij dit knotseizoen al twee keer aan het knotten geweest. Overwegend grote zware en oude knotbomen. Ruim de helft is inmiddels geknot. Komende zaterdag hoop ik dat wij de andere knotbomen helemaal kunnen afwerken. Bij projecten waar (gelukkig) nu weer subsidie kan worden aangevraagd zijn wat andere spelregels. Knotten en andere beheerwerkzaamheden mogen maar tot 15 maart worden uitgevoerd! Ik hoop dat wij zaterdag over wat extra vrije tijd beschikken om zowel te knotten, takken afvoeren, aanplanten, dikke stukken uit de stammen te zagen en te verbranden. Voor  de kettingmotorzagen is er ook genoeg werk te doen. Dit is allemaal best veel, maar met een flinke opkomst aan vrijwilligers en iets langer blijven komen wij een heel eind.