Feeds:
Berichten
Reacties

19 Maart 2022

De afgelopen twee weken hebben wij twee zaterdagen aaneen beheerwerk uitgevoerd en hoe! Veel foto’s gemaakt maar ook door een aantal van onze knotters foto’s aangereikt gekregen. Gezien het late versturen van de uitnodiging door weinig beschikbare tijd geen foto’s van hen opgenomen. 

Bij Peter van Nieuwkerk waren wij twee weken geleden met een flinke ploeg aan het werk gegaan. De knotbomen zijn daar best oud met daarop inmiddels forse takken. Het was een flinke uitdaging om de vele zware takken eraf te zagen. Het weer was prima en de koffie/thee/koek was goed verzorgd. Bijna een ideale dag voor dit werk. Het was echt veel werk om de te knotten bomen alle takken af te zagen. Toch hebben wij die dag erg veel en zwaar werk verricht. 

In overleg met Peter was een houtversnipperaar geregeld. Deze heeft die dag overuren gemaakt maar heeft lang niet alle takken kunnen versnipperen. Tot diep in de middag zijn een drietal vrijwilligers nog doende geweest om bij de 4 grote knotbomen achter in het land de bomen onder meer met de motorzaag af te werken. Het grootste deel van de daar afkomende takken hebben wij ook nog naar één punt versleept. Peter dacht eerst later op de dag deze grote hoop weg te kunnen werken in de houtversnipperaar. Ik had hem al aangegeven dat dit vermoedelijk niet zou lukken. Later in die week heb ik hem nog gebeld of het nog gelukt was. Het blijkt dat hij de houtversnipperaar gewoon huurt en op een woensdag deze weer had moeten huren en zich uit de naad werkte om de grote stapel te kunnen versnipperen. Heb hem ook nog gevraagd of hij naar de muts van Raoul wilde kijken. Heb hierover helaas niets meer over gehoord.

Vorige week zaterdag hebben wij na vele jaren weer eens met 7 vrijwilligers gewerkt aan de knotbomen die bij de Oukoper molen staan. Het was altijd al een bijzondere plek gezien de lange historie van deze molen. Maar nu daar een meditatiecentrum is gekomen is het helemaal bijzonder geworden. Ook hier waren de knotbomen toch wel fors gegroeid. Wij zijn meestal gewend dat rond de knotbomen gras en kruiden groeien. Hier waren nog meer obstakels maar van heel andere aard. Potten met bloemen. Grote zeilen met gaten waarin tulpen en andere planten en onkruiden opkwamen en helaas ook tussen de knotbomen een paar kuub puin. Vanaf de snelweg gelukkig niet te zien, maar voor ons en zeker mij een flinke ergernis dat het mediteren binnen dit centrum buiten tot rotzooi leidt. 

Komende zaterdag zijn wij bij de familie van Beurden waar wij inmiddels ook al jaren werken. In eerste instantie zouden wij verschillende werkzaamheden bij Marc gaan uitvoeren. Na overleg en op verzoek van Marc gaan wij ons uitsluitend richten op het knotten van de hele rij wilgen. Niet één op de drie of twee bomen knotten maar alles wat niet onze normale aanpak is. Dit is niet echt goed voor de flora en fauna maar Marc als particuliere eigenaar wil dit zo. Alle knotbomen kunnen weer met de kettingmotorzaag afgewerkt worden, dus motorzagers welkom. 

Met Marc afgestemd dat wij daar zoals gebruikelijk rond 09.00 uur bij hem zijn. Ik heb in samenspraak met hem kunnen regelen dat de auto’s niet langs de weg hoeven te staan maar ergens in het grasland komen te staan. Marc zal aangeven waar. De auto met huif blijft langs de weg staan. Al het benodigde laden wij gezamenlijk uit. Daarna gaat Wim Kaars met één of twee vrijwilligers naar de overbuurman Willem Smit. Daar moet nog wat opgeruimd worden, hout verzaagd en een paar ladders opgehaald. Willem Smit is hiervan op de hoogte.

Voor koffie/thee/koek wordt gezorgd en een toilet is aanwezig. Deze locatie staat niet op onze website. Het adres is Nieuweweg 1 in Breukelen.

5 Maart 2022

Op 5 maart is er gewerkt bij de familie Van der Tol. Deze keer was ik er bij uitzondering niet bij maar ik ben wel ingelicht wat er allemaal door onze vrijwilligers aan knotwerk is verricht wat best veel is. 

Bij de voormalige kuilplaat staan flink wat knotwilgen. Ongeveer de helft hiervan zo’n 17 stuks zijn geknot en 5 wilgen (slieten) zijn vlakbij de boerderij geplant. Op de houtkade is gelijktijdig gewerkt om de grote stammen die daar al langere tijd liggen te verzagen in kleinere stukken. Het wilgenhout ligt er al wat te lang en is niet goed genoeg meer voor de verkoop.

Omdat de groep vrij groot was is een subgroepje van 6 naar Willem Smit gegaan. Van de daar aanwezige hoge elzen was wel een deeltje gedaan maar nog niet alles. Door hen is dit geregeld waardoor wij aan onze toezegging om dit seizoen een derde deel van de bomen onderhanden te nemen is voldaan. Met Willem daarna verdere afspraken gemaakt over onder meer de financiële kant. 

De bijgevoegde foto’s zijn deze keer afkomstig van Wenche en Ed Middelweerd. 

Komende zaterdag gaan wij weer op een andere locatie werken. Deze keer bij Peter van Nieuwkerk, straatweg 27 in Maarssen. Van deze locatie is geen beschrijving op onze website opgenomen. De locatie bevindt zich vanuit Breukelen richting Maarssen vlak achter het kerkhof. Daar is genoeg parkeerruimte aanwezig. Graag wel bij de ingang tot het kerkhof wat parkeerruimte overhouden voor degenen die hun dierbaren willen bezoeken. Rond 09.00 uur zijn wij aanwezig. Wij gaan daar wederom een aantal wilgen knotten. Het gaat om veel en vaak oude en in niet al te goede staat verkerende bomen. Een reden temeer om deze te behouden. Iedere te knotten boom wordt eerst geïnspecteerd op mogelijke aanwezigheid van een wilde eendennest. Het aantal te knotten bomen is mede afhankelijk van de opkomst aan vrijwilligers. De kettingmotorzaag kan daar zeker van paskomen. Met Peter heb ik in principe weer kunnen regelen dat daar weer een houtversnipperaar met een aanhangwagen voor de snippers aanwezig is. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Een toilet is daar aanwezig. Graag alleen weer aan mij aangeven of je wel of niet kan komen helpen.

Voor degenen die al langer van onze knotgroep deel uitmaken is werken bij de Oukoper molen een begrip. Na een aantal jaren door omstandigheden daar niet te hebben geknot is het gelukt om met de nieuwe eigenaren van het huis, de verbouwde schuur en natuurlijk onze molenaar Piet Schiereck een knotdag te regelen. Piet ziet ons graag komen en kan veel vertellen en laten zien van deze wipmolen. Daarbuiten is het helemaal veranderd. Of wij dit allemaal mooi vinden moeten de deelnemers maar zelf ervaren. Het gaat in dit geval om een tussendoortje op zaterdag 26 maart. Hoe deze molen te bereiken is aangegeven op onze website. Het aantal te knotten bomen aldaar is wat beperkt evenals de ruimte in de mooie echte oude poldermolen met een rijke historie. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 8 deelnemers. Hiervoor is het noodzakelijk om je bij mij op te geven. Wie er dan kunnen meehelpen zal ik natuurlijk inlichten.

19 Februari 2022

Op 19 februari hebben wij gewerkt op de houtkade bij Willem van der Linden. De opkomst was ondanks het mooie weer ongebruikelijk laag. Niettemin hebben wij daar geknipt, gezaagd, verzaagd en met de bosmaaier weer ruimte gemaakt. 

Dit was een week later op 26 februari wel anders. Zoals eerder aangegeven was door de drie stormen een aantal bomen in de groenstrook langs de Aa bij Arjan van Rijn omgewaaid. Om deze zo te laten liggen op de smalle strook land is niet goed mede om verdere oeverafslag te voorkomen. Mijn oproep had resultaat, 8 vrijwilligers!

Op deze mooie zonnige werkdag zijn wij op drie plaatsen de stormschade te lijf gegaan. Het was meer dan de Ed’s op afstand hadden ingeschat. De omgewaaide elzen konden wij na het inkorten grotendeels terugduwen. Met takken en stammen erop als ballast houden deze het wel even. Heel veel wat onverwacht motorzaagwerk met een paar kuub goed hout als resultaat! Arjan van Rijn gaat kijken of hij de komende tijd daar wat grond kan brengen. Als wij de komende tijd de zwakke plekken wat kunnen verzwaren met klei dan zal dit voorlopig niet meer zo snel omwaaien. 

Arjan heeft de heel forse es met een kraantje eveneens terug kunnen duwen. Vandaag hebben Wim Kaars en Ed Middelweerd daar verder zaag- en sjouwwerk verricht. 

Komende zaterdag werken wij bij Wim(Pim) van der Tol, Breukelerwaard 2 (zie ook locaties op onze website). Bij uitzondering kan ik deze keer niet aanwezig zijn. Ed M. en Wim K. regelen daar het werk. Dit heeft voor een deel betrekking op de te knotten wilgen die langs de oude kuilplaats staan. Voor de motorzagers is daar zeker werk! In overleg met Wim van der Tol zal aangegeven worden waar de afkomende takken neergelegd moeten worden. Afhankelijk van de opkomst en zagers is op de kade nog heel wat hout te verzagen in kleinere stukken. Dit kan dan met de kruiwagens naar voren worden gebracht. Op de kade wat meer naar achteren zijn nog meer dan genoeg knotbomen die onze vrijwilligers onderhanden kunnen nemen. Genoeg werk voor vele vrijwilligers. 

5 Februari 2022

Op 5 februari hebben wij voor de tweede keer dit knotseizoen gewerkt bij de familie Smit. Het leek wel voorjaar, mooi weer, droog alleen niet het gras maar wel onder bijna ideale werkomstandigheden voor ons. Wij zijn gewoon verder gegaan waar wij de vorige keer waren gebleven en hebben zoals met Willem is afgesproken één derde van de knotbomen geknot. Ook met een klein deel voor het aanbrengen van de oeverbeschoeiing is verder gegaan. Met Willem Smit afgesproken dat hij de komende tijd met een trekkertje, met knijper en bak de takkenstapels naar een andere plek zal brengen. Dit scheelt ons weer een heleboel tijd en werk. 

Bij de familie Smit is het goed vertoeven tijdens koffie- en soeptijd. Deze keer bij de koffie zelfs saucijzenbroodjes. Een deel van de door mij gemaakte foto’s is helaas spoorloos maar gelukkig heeft onze nieuwe knotter Jaap Verhees eveneens foto’s gemaakt. Van Jaap treffen jullie een deel van zijn foto’s aan. Op de terugweg naar huis heeft hij zelfs van de openbare weg ook foto’s gemaakt. Dit geeft een andere maar ook goede kijk op ons mooie en nuttige beheerwerk. 

Komende zaterdag gaan wij weer werken op de houtkade bij Willem van der Linden (Zandpad 84 in Breukelen, zie ook onze website onder locaties). De weersverwachting is deze keer niet onbelangrijk. Het is die dag ook sinds lange tijd dat er voor ons officieel althans geen Corona beperkingen meer zijn! Ik hoop na zo’n lange tijd onze Wim Ebing ook weer eens te zien. De temperatuur is best hoog maar het kan zaterdag nog best hard waaien. Op de houtkade staan in het algemeen geen hele grote hoge bomen waardoor het risico op zware afbrekende takken volgens mij beperkt is. Ik denk dat het wel verstandig is dat iedereen daar zoveel mogelijk waar nodig of wenselijk een helm opzet. 

Wat kunnen wij op de houtkade voor beheerwerk uitvoeren? Met Willem is hierover overleg geweest. Wij gaan op deze zeer lange kade wat meer naar achteren om te dunnen, zowel bramenstruweel alsmede struiken etc. Deels zal dit dunnen met de bosmaaier worden uitgevoerd om sneller de nodige ruimte te creëren. Waar wenselijk mogelijk werken met de kettingmotorzaag voor dode bomen en die wij weg willen hebben en gelijktijdig verzagen. De dikke(re) stammen leggen wij zodanig neer dat wij in het najaar met ander afkomend hout dit in één keer door Willem laten ophalen. Wij kunnen nu wel de takken van struiken en dergelijke op een aantal plaatsen over de sloot leggen. Wel zodanig dat de dikke onderkanten in het weiland liggen. Willem haalt deze te zijner tijd op met grijper en versnipperaar. 

Doordat de woonboerderij van Willem in Tienhoven ligt is het één van de weinige locaties waar wij geen koffie/thee/koek krijgen. Hier moet iedereen zelf voor zorgdragen. Wij streven ernaar om rond 09.00 uur bij deze locatie aanwezig te zijn. Met het trekkertje en de aangekoppelde aanhangwagen gaan wij weer richting houtkade. De fundamenten van de nieuwe ophaalbrug in Breukelen zijn aanwezig maar nog niet de brug, dus voor velen omrijden! Evenals de vorige keer vanuit Amsterdam bij Nieuwersluis de brug over de Vecht nemen en vanuit Utrecht via Maarssen.

Voor het ophalen van de aanhangwagens bij Truus hoop ik dat een aantal vrijwilligers dit willen doen. Het terugbrengen van de aanhangwagen met gereedschap doe ik in ieder geval. Graag even hierover afstemmen. 

22 Januari 2022

Op 22 januari waren wij weer te gast bij het fort Nieuwersluis. Vooraf met Niels Schouten van Natuurmonumenten overlegt hoe wij voor de vrijwilligers op een veilige min of meer Corona bestendige wijze koffie en soep konden nuttigen. Normaal vertoeven wij voor onze pauzes in het fort maar dit was nu natuurlijk niet mogelijk. Het weer zat erg mee, geen regen en goede temperatuur waardoor wij gezamenlijk in de open lucht koffie/thee konden drinken en koek eten. Ondanks Corona was er met 14 vrijwilligers een flinke opkomst!

Na mijn toelichting wat wij deze dag aan beheerwerk konden uitvoeren gingen wij gezamenlijk met ladders en gereedschap naar de start van onze werkzaamheden. Voorgaande jaren hebben wij daar de hoge en vaak slechte knotbomen van hun zware lasten ontdaan. Deze keer was het de bedoeling gezien de niet al te beste staat van de bomen om de vele takken die op de kronen stonden wat te gaan dunnen (stikken). Door zeker driekwart van de takken die elkaar in de weg staan weg te halen hebben de overblijvende takken meer kans om weer mooi en goed te groeien. Maar voordat wij zover waren moesten wij eerst meter voor meter ons door de bramenstruiken knippen om bij de bomen te komen. Gezien de smalle doorgang duurde dit wel even voordat alle vrijwilligers zo gezegd de boom in konden. 

Een groot deel van de knotbomen was overwoekerd door klimop (hedera). Op zich is dit niet slecht voor de bomen. Deze exoot bloeit in de winter en trekt in deze tijd nog best veel insecten aan. De klimop is ook een schuilplek voor vogels en vleermuizen. Maar het was wel erg veel waardoor zeker op de kop van de wilg de takkengroei wordt belemmerd. Op deze ochtend zijn ook vele meters klimop verwijderd. Bij het eerste en eigenlijk belangrijkste stuk qua hoge, oude en slechte bomen is deze dag de klus door de vrijwilligers geklaard, mooi werk!

Vanuit een ander deel van het fort is Arthur vele uren bezig geweest om met de bosmaaier richting de vrijwilligers om op en langs het pad de bramen te verwijderen. Dit is vast een stuk voorwerk voor het volgende seizoen. Wij gaan dan waarschijnlijk een deel van de meidoornhagen weer proberen te vlechten en een reeds bestaand gedeelte herstellen. 

Komende zaterdag 5 februari gaan wij voor de tweede keer dit seizoen weer bij Willem Smit aan de slag. Op 18 december hebben wij hier eveneens met een flinke groep de nodige wilgen geknot en voor een deel oeverbeschoeiing aangebracht. Van de afkomende wilgentakken hebben wij die keer keurige takkenstapels gemaakt. Dunne takken voor het vlechtwerk en de dikkere gebruikt om palen langs de oever erin te slaan. De oeverbeschoeiing aanbrengen kost meer tijd dan het knotten hebben wij die keer ook geconstateerd. 

Deze keer gaan wij verder met het knotten van de aangegeven knotbomen. In principe ook weer netjes de afkomende wilgentakken in gesorteerde takkenstapels neerleggen. Over enige tijd is pas bekend over in plaats van een zware oeverbeschoeiing daar drijfbalken gaan komen. Deze moeten de door de te snel varende boten de golfslag breken en oeverafslag tegengaan. Het kan zijn dat wij komende zaterdag de afkomende takken toch op een iets andere wijze gaan doen. In ieder geval moet voor 15 maart in verband met de subsidiecriteria de knotbomen geknot zijn evenals de elzenhaag. Misschien dat wij na deze datum alleen de takken nog verder gaan verwerken in de oeverbeschoeiing. 

Onze vrijwilligers die in of vlak bij Breukelen wonen weten al enige tijd dat de opklapbrug nu weggehaald is en zowel fundering als brug vervangen gaan worden. Voor degenen die met de fiets komen is het nauwelijks omrijden maar met de auto ligt dit wat anders. Vanuit richting Amsterdam moet via Breukelen en Nieuwersluis de Vecht overgestoken worden om bij de familie Smit te komen. Voor degenen die vanuit richting Utrecht komen is het verstandiger om via Maarssen te rijden. 

Het streven is wel om rond 09.00 uur bij Willem Smit, Nieuweweg 2 in Breukelen (locatie staat niet op onze website) te zijn. Hou met parkeren een beetje rekening met ruimte voor de aanhangwagens die wij zo dicht mogelijk bij onze werkplek willen neerzetten. Voor koffie/thee/koek wordt gezorgd en toilet is aanwezig. De weersverwachting is voor deze zaterdag gewoon goed. 

Tot zaterdag!

8 Februari 2022

Twee weken geleden hebben wij gewerkt bij Arjan van Rijn. Ondanks het Corona-virus waarvoor een ieder zelf de afweging maakt wel of niet te komen waren wij die dag met 9 vrijwilligers. De hele lange met bomen begroeide strook land langs de Aa is bij uitstek geschikt om daar met veel mensen ruim van elkaar te werken. 

Ongeveer in het midden hiervan hebben wij de ladders en de loopplank over de sloot gelegd en zijn wij de knotwilgen en elzen te lijf gegaan. Maar eerst moest er toch min of meer een pad naar de bomen worden gemaakt. Door de lianen van de hop, riet, boomtakken, hoge grassen en soms een onverwachte kuil was het in het begin best lastig om bij de betreffende boom te komen. Dit oude, mooie en bijna ongerepte strook met bomen geeft een heel bijzonder gevoel tijdens ons beheerwerk. Deze strook wordt ook vaak gebruikt door hazen, fazanten en broedende watervogels in het voorjaar. 

Bijna alle knotwilgen die op dit stuk staan zijn inmiddels geknot en de afkomende takken als oeverbeschoeiing gebruikt. Opvallend bij met name dit deel is dat de knotwilgen vaak niet gezond zijn en niet echt groeien zoals wij bij andere locaties gewend zijn. De eerste wat grotere els is inmiddels afgezet. De komende tijd zal deze strook best goed hout voor de verkoop gaan opleveren.

Met Arjan afgesproken dat hij de koffie/thee en niet vergeten de koeken zou komen brengen. Met de vrijwilligers is tijdens deze pauze gebabbeld. Arjan gaf ook nog een toelichting waarom teveel zwanen op het grasland slecht is voor de melkopbrengst maar ook de kwaliteit van de consumptiemelk. 

Voor komende zaterdag heeft Niels Schouten van Natuurmonumenten eerst met mij afgestemd of gezien Corona het werken op het fort Nieuwersluis door kon gaan. Wij beiden vinden dat dit echt wel kan. Wij werken hier ook weer buiten en kunnen op geruime afstand van elkaar staan. Wat niet of beperkt kan is koffie etc. drinken in het fort. Geen ventilatie en te dicht bij elkaar. Voor onze knotters geen belemmering lijkt mij. 

Ik kan alleen op hoofdlijnen aangeven wat wij daar aan beheerwerk kunnen uitvoeren. Deels zal dit wederom afhangen van de opkomst aan vrijwilligers. De bramen tieren daar welig dus knippen en maaien zal daar zeker nodig zijn om bij de bomen of struiken te komen. Een aantal knotbomen moeten nog onderhanden worden genomen evenals met name meidoornstruiken maar ook de meidoornhagen. 

Niels wil ook graag weten met ongeveer het aantal vrijwilligers wij daar komen. Dit voor de koffie maar mogelijk ook de soep. Dus graag weer aan mij opgeven of je wel of niet komt. Meteen hiervoor nog een tip! Als je mij inlicht stuur dan alleen je bericht aan mij en niet de hele groep. Dit voorkomt een beetje de mailterreur.

Wij verzamelen weer rond 09.00 uur bij het hoofdgebouw van het fort. Op onze website tref je onder locaties en plattegrondje van het fort aan. Het kan zijn dat gelijktijdig met ons een ander clubje daar aan het sporten is. Let op waar je parkeert en hou bij de toegang van het hoofdfort wat ruimte vrij voor de auto’s met aanhangwagens.

1 Januari 2022

Even een dubbele terugblik van onze laatste werkdag in 2021 en onze Rob van Nieuwenhoven.

De laatste keer hebben wij op 18 december gewerkt bij Willem Smit. Een particulier waar wij inmiddels al vele jaren rond de 50 knotbomen en een stuk of 20 elzen onderhouden. Gelijktijdig verzorgen wij daar tot nu toe het aanbrengen van de arbeidsintensieve oeverbeschoeiing. Die dag hebben wij beiden uitgevoerd. Geknot en afkomende takken in gerichte rijen van dun tot dik klaargelegd voor de aan te brengen oeverbeschoeiing. 

Deze dag kwam tijdens de koffiepauze onze Jan van der Kraats langs om afscheid te nemen. Jan kwam niet met lege handen hij had voor ons wat lekkers meegenomen. Jan hield ook nog een toespraak voor de groep waarvan de kern was dat hij bij ons werken altijd erg plezierig vond. Jan had ook nog één van zijn uitvindingen meegenomen. Een verkorte wandelstok met een touwtje als lus hieraan. Hiermee kan je palen die je in de grond wil slaan vasthouden zonder op je vingers te slaan. Na het afscheid van Jan hebben wij dit meteen in de praktijd gebracht, het werkte prima!

Afgelopen maandag 3 januari hebben een aantal knotters afscheid van onze Rob van Nieuwenhoven genomen. Rob was vanaf het begin bij de oprichting van onze knotgroep en zelfs daarvoor erbij. Rob was nagenoeg altijd aanwezig en heeft voor onze knotgroep veel betekend. Rob heeft in al die jaren vele rollen vervult van onder meer voorzitter, vuurmeester en als verkoper van veel hout. Velen van ons en zeker ik zal Rob erg missen. Rob is op deze dag gecremeerd in het crematorium Laren. Wouter Gerbscheid stuurde mij een foto van 17 april 2021 gemaakt bij Peter van Nieuwkerk. Vermoedelijk de laatste foto waarop Rob actief bezig is te zien.

Komende zaterdag 8 januari gaan wij in principe werken bij Arjan van Rijn. Maar eerst even een aandachtspunt. Wij hebben veel te maken met het LEU voor cursussen, informatie en het aangeven van richtlijnen. Het LEU volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid. In dit geval is het criterium naar ons een maximale groepsgrootte van 2 personen voor binnen en buiten. 

Als persoon denk ik dat als wij bij Arjan van Rijn op de heel lange houtkade langs de Aa gaan werken je gemakkelijk met veel subgroepjes van 2 vrijwilligers in de buitenlucht geen risico qua besmetting op kan lopen. Een ieder moet hiervoor zelf een afweging maken of onze vrijwilligers wel of niet hieraan willen deelnemen. In ieder geval kunnen wij volgens Arjan wederom de aanhangwagens vlak na het hek bij de oprijlaan richting Vendrig parkeren. De anderen kunnen op het parkeerterrein naast de boerderij, Oud Aa 37A (zie ook onze website onder locaties) fiets of auto parkeren. Wij houden daar wel voldoende afstand van elkaar en hebben ook nog een mondkapje op. In het werkterrein kan dit natuurlijk af. Arjan of zijn vrouw Diana zorgt voor koffie. Bij de boerderij is een toilet aanwezig. Wij verzamelen weer rond 09.00 uur.

Wat kunnen wij zoal aan beheerwerk op de houtkade uitvoeren. Dit hangt natuurlijk voor een groot deel af van de opkomst. In ieder geval moeten wij op een aantal plaatsen met ladders en planken de sloot overbruggen en kunnen op verschillende plekken wilgen knotten maar ook struiken en bomen afzetten. Ik zal daar ter plekke aangeven om welke het gaat. Op sommige plekken zal eerst door de bramen en dergelijke een doorgang moeten worden gemaakt.

18 December 2021

Twee weken geleden gewerkt op de houtkade van Willem van der Linden. Het voorspelde wat slechtere weer kwam er gelukkig niet. Tot het einde helemaal droog gebleven. Op een zaterdag voor Sinterklaas is de opkomst aan vrijwilligers meestal een stuk minder. Ook dit viel ontzettend mee hierdoor hebben wij flink wat beheerwerk kunnen uitvoeren. 

Wij zijn wederom bij het begin van deze houtkade aan de slag gegaan. Deze keer zijn wij met name gericht gaan dunnen. Alle af te zetten bomen waren van milieuvriendelijke verf voorzien om misverstanden te voorkomen. Uitgangspunt is hier en daar een boom weg of afzetten maar wel zodanig dat er geen grotere openstukken ontstaan. Dit is dan voor de bramen nog meer licht en nog snellere groei. Aan het einde van de werkdag lagen er al best heel wat stapels met boomstammetjes. Volgend jaar gaan wij deze in overleg met Willem naar het naastliggend land brengen om daarna met trekker en oplegger op te halen. 

Op een aantal plekken op deze houtkade was het bramenstruweel alweer bijna ondoordringbaar. Met de motorzeis voorzien van het shreddermes gaat het maaien vrij snel en goed. Beter zou zijn om de afkomende stukjes om extra verrijking van de bodem te voorkomen weg te halen. Dit is gezien de grootte van dit project ondoenlijk. 

Komende zaterdag wat gelijktijdig de laatste geplande werkdag zal zijn van dit jaar gaan wij naar de familie Smit. Op deze locatie aan de Nieuweweg 2 in Breukelen (geen beschrijving opgenomen in onze website) werken wij zeer regelmatig. Meestal slaan wij een jaar over. Dit jaar is het de bedoeling dat wij van de ongeveer 50 knotbomen één derde hiervan gaan knotten. Alvorens hier aan de slag te gaan merken wij eerst de hiervoor in aanmerking komende bomen. Het afzetten doen wij grotendeels met de hand. Op deze locatie is het van belang om de takken meteen goed neer te leggen voor de oeverbeschoeiing. Voor zowel het verzagen en het afwerken komen de motorzagers goed van pas en kunnen zich hierop uitleven. 

Naast het knotten is op deze locatie het onderhouden en (opnieuw) aanbrengen van de oeverbeschoeiing van groot belang. Ondanks dat in de naastgelegen vaart er een snelheidsbeperking is voor de boten wordt hier veel te vaak te hard gevaren. Gevolg hiervan is dat in de loop der jaren zo’n meter grond achter de wilgen is weggespoeld. De door ons aan te brengen oeverbeschoeiing houdt zowel de golfslag alsmede de grondafslag wat tegen. Met palen en vlechtwerk gaan wij dit belangrijke en tijdrovende werk eveneens uitvoeren. Ed Middelweerd is hierin leidend. 

Om op het genoemde adres te komen wel even opletten. Waar aan de Nieuweweg een bocht en een brug is meteen daarna een scherpe bocht naar rechts. Parkeerruimte is met wat passen en meten goed te doen. Een toilet is daar eveneens aanwezig. Voor koffie/thee wordt gezorgd. 

Ik hoop op deze laatste werkdag van 2021 op een flinke opkomst. In dat geval is het mogelijk om dit project voor een groot deel af te ronden. Voorgaande jaren hebben wij daar soms wel 5 keer met kleine groepjes gewerkt om de hele klus te klaren. Zoals gebruikelijk rond 09.00 uurbij de familie Smit. 

Voor mij is het erg fijn gezien de werkverdeling om weer van jullie te lezen of je wel of niet komt.

Tot zaterdag!

6 November 2021

Onze eerste echte knotdag zit er inmiddels op. Na een tweetal jaren niet aan een Natuurwerkdag kunnen deelnemen was dit weer even wennen. Achter de schermen was er hieraan voorafgaande heel wat geregeld. Landelijk hebben aan deze Natuurwerkdag zo’n kleine 15.000 vrijwilligers meegedaan en in de provincie Utrecht dacht ik ruim 1.200 vrijwilligers. Een flinke opkomst aan eigen knotters, mogelijk twee (of drie nieuwe) vrijwilligers en twee deelnemers aan deze Natuurwerkdag. Het was een goede dag om te beginnen. Droog, niet te koud en niet al te veel wind. Op deze locatie zijn wij de afgelopen jaren wel ander weer gewend. 

Vooraf is er natuurlijk een planning gemaakt wat in ieder geval gedaan moest worden en wat wenselijk was. Ook dit zat erg mee. In totaal hebben wij 22 wilgen geknot en de afkomende takken bij de andere takkenstapels neergelegd. Fijn was dat wij wel gezamenlijk maar toch in vaak duo’s op voldoende werkafstand daar veilig konden knotten. 

Tijdens onze koffie/theepauze in de voormalige stal bij de familie Boxhoorn konden wij even gezellig bij elkaar zitten. Als dank voor hun gastvrijheid is er aan Nienke Boxhoorn een cadeaubon overhandigd. Volgens mij was het weer een nuttige en gezellige knotdag.

Komende zaterdag gaan wij werken bij Max van Tilburg. Deze locatie staat niet op onze website. Het adres is: Laan van Gunterstein 2 in Breukelen. Parkeren achter de open stallen. Ongeveer 1 ½ jaar geleden hebben wij daar bij 14 grote knotwilgen takken gedund (gestikt). Dit was wenselijk omdat er teveel takken op deze oude knotbomen groeiden en deze elkaar in de weg groeiden en onnodige schade zouden kunnen aanrichten. Deze keer gaan wij bij Max op drie plaatsen werken. Vlakbij de opstallen van de boerderij de weg naar de grote moestuinen staat één hele grote knotboom. Deze konden wij de vorige keer niet helemaal goed knotten omdat wij er niet bij konden komen. Nu moet het met behulp van de grote ladder lukken. Daar vlakbij staan ook nog een stuk of 6 kleinere en wat grotere wilgen. Hier kan dus een groepje zich uitleven. Moet nog wel met Max afstemmen waar de afkomende takken naar toe moeten. 

De tweede plek betreft de grote 14 knotbomen waarvan ongeveer de helft dit seizoen geknot kan worden. Het grootste deel van de groep kan hier aan de slag. Een derde plek betreft een oude schuur achter de schuilbunker waar wat boompjes moeten worden verwijderd om verdere schade op deze plek te voorkomen. 

Max en zijn vrouw Nicole zorgen dat er voor ons thermoskannen met koffie en mogelijk thee klaarstaat om op de werkplekken tijdens de pauze te gebruiken. Het streven is om dit seizoen daar deze dag alles te kunnen afronden. Hiervoor is het belangrijk dat ik voor de planning van de werkzaamheden weet wie er deze dag komen helpen. Dus graag mij aangeven of je wel of niet komt!

Nog even een praktische zaak. Ik haal één van de aanhangwagens op en als het goed is Wenche de tweede. Mocht Wenche niet kunnen wie zou dit dan wel kunnen doen?

Zoals gebruikelijk verzamelen wij weer rond 09.00 uur op de hierboven aangegeven plaats. De weersverwachting is somber maar droog.

13 Maart 2021

Wij gaan langzamerhand weer naar het einde van ons eerste deel van het knotseizoen! Maar het is nog niet zo ver! Even terugblikken en dan toch nog vooruit kijken naar komende zaterdag.

Op zaterdag 13 maart hebben wij gewerkt op de houtkade bij Willem van der Linden. Wij konden daar zeker met 10 vrijwilligers aan de slag maar het werden er 7. Helemaal naar het einde van de houtkade vlakbij de Scheendijk gelopen voor onze beheerwerkzaamheden. Een paar knotbomen zijn daar nog onderhanden genomen en met de motorzaag afgewerkt. Gelijktijdig is op dit deel weer ruimte gemaakt door dode takken en stammen daar weg te halen. De hele houtkade is nu vrij goed toegankelijk. Dit maakt het werken aldaar in het najaar een stuk gemakkelijker.
Een tiental wat grotere zwarte elzen zijn gekocht en aan het begin van de houtkade geplant. Bij dit deel zijn veel bomen dood gegaan. Met het planten van de boompjes willen wij dit weer herstellen. Dit viel niet altijd mee. Het bovenste deel van de grond bestaat uit zware klei. Om een plantgat te maken moest stevig gespit worden. Ieder boompje hebben wij voorzien van drie palen ter bescherming van het vegen en eten van de takjes door de reeën. Naast deze grotere elzen zijn ook nog een aantal zomereikjes en kleinere elsjes geplant.

Willem van der Linden heeft sinds kort aan het begin van deze houtkade een wildcamera geplaatst. Natuurlijk werd ik ook voor wild aangezien en is er een foto gemaakt. Snel kreeg ik een bericht dat ik was gespot. Wat leuker is dat wij daar hadden geconstateerd dat de dassen ons werk erg kunnen waarderen. Wij hebben nog nooit zoveel dassen krabsporen gezien. Dankzij ons werk maken wij het kennelijk ook voor de dassen daar aantrekkelijker. De wildcamera heeft dit eveneens vastgelegd.

Komende zaterdag gaan wij werken bij Peter van Nieuwkerk, straatweg 27 Maarssen vlak naast een kerkhof. Dit adres is niet opgenomen onder “locaties” op onze website. Wij hebben hier een aantal keren gewerkt eind 2017. Dit was een grote klus met echt achterstallig onderhoud. Een aantal keren is ook met een klein groepje extra gewerkt als “tussendoortje”. Het gaat om ruim dertig meestal oude en grote knotbomen waarvan het streven is om ongeveer de helft hiervan om en om te gaan knotten. Deze keer moet het in theorie een stuk gemakkelijker en ook sneller gaan. Wij gaan niet de afkomende takken verbranden maar versnipperen. Peter heeft met de hovenier van het naastgelegen kerkhof kunnen regelen dat zaterdag een door ons te bedienen takken versnipperaar klaar staat. Hoe wij dit allemaal afstemmen gaan wij zaterdag daar ter plekke regelen. Wouter en Wim neem zo mogelijk je zaaguitrusting mee.

Ik denk dat er voor koffie/thee wordt gezorgd. Een toilet is daar aanwezig. Het kan zijn dat wij tijdens ons knotwerk worden verrast door een regenbui.

Gezien de ruime afstand die wij onderling kunnen aanhouden is het maximum aantal deelnemers gesteld op rond de 10. Ook deze keer weer bij mij opgeven! Bij een aantal heb ik gemerkt zijn er soms ontvangst probleempjes met de mailberichten. Meestal krijg ik hiervan een bericht en zal dan morgenavond nog even met hen contact opnemen.