Feeds:
Berichten
Reacties

21 november 2020

Jullie lezen het goed 28 november is geen reguliere maar gezien Corona een extra knotdag voor de liefhebbers! Hierover onderaan dit bericht.

De eerste wat aangepaste knotdag was vorige week zaterdag 21 november. De planning was om de knotbomen bij het schooltje tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 7 november onderhanden te nemen. Dit werd in aangepaste vorm dus vorige week. Het lukte om in twee groepjes van 4 daar de best forse knotbomen te knotten. Van de zo rond de 13 knotbomen moeten er nu nog 3 grotendeels geknot worden. Door onze vrijwilligers is er hard gewerkt, gezaagd en met name gesleept met takken en stammen.
De twee groepjes hebben daar eerst twee en later drie aparte stapels afkomende takken neergelegd tegen de hagen. De dikke(re) onderstammen zijn meteen kaal gemaakt en apart gelegd. Nu al zo’n drie kuub hout! Wouter heeft later op de middag alle geknotte bomen netjes met de motorzaag afgewerkt.
De opvang, toilet en verzorging was prima geregeld. Koffie/thee en koek en in de middag soep.

Na afloop moesten de auto’s inclusief de aanhangwagens vanuit het grasdeel weer naar het verharde deel worden gereden. Ik had gezien de natheid van het gras en de grond al zo’n voorgevoel dat het wegrijden wel eens problemen zou kunnen opleveren. Achter de auto van Arthur was onze zwaardere aanhangwagen met huif gekoppeld. Het van het gras wegrijden lukte dus niet. Als de voorwielen gaan slippen en er aarde aan en tussen het bandenprofiel komt te zitten dan heb je een probleem. Uiteindelijk nadat wij de aanhangwagen hadden losgekoppeld hebben wij met hulp van Bert (schoolouder) eerst de auto geduwd en later handmatig ook de aanhangwagen. Het blijft dus opletten om met een auto in dit jaargetijde op het natte gras en bodem te rijden.

Voor komende zaterdag heb ik het mooie project aan het Honderdschelaantje. Het dijkje met knotbomen richting snelweg en molen. Ik heb Nienke Boxhoorn gebeld of wij daar kunnen komen en parkeren wat zij goed vindt. Ik heb bewust niet om koffie en thee gevraagd. Dus neem in ieder geval zelf drinken mee! Paul Hoogerbrugge, de boer moet ik nog inlichten.

Evenals vorige week kunnen wij daar ook weer met twee groepjes van 4 prima ons beheerwerk uitvoeren. Wij starten zoals min of meer gebruikelijk daar rond 09.00 uur.

Net als vorige keer graag aangeven wie tijd en zin heeft om zaterdag te komen helpen. Ook vrijwilligers die vorige week hebben geholpen en wederom willen helpen dit bij mij aangeven. Ook deze keer zal ik kijken in volgorde van aanmelding tot er inclusief mijzelf er hopelijk 8 vrijwilligers zijn. De weersverwachting is zowaar voor deze locatie niet slecht.

Vooruitblik 21 november 2020

Ik was gisterenavond erg benieuwd wat onze premier Mark Rutte zou aangeven rondom de Corona-maatregelen. Waar ik op hoopte gaf hij gelukkig aan. Wij mogen weer in groepjes van 4 samenkomen en werken. Dit biedt voor onze knotgroep weer enig perspectief.

Vanochtend heb ik eerst telefonisch contact opgenomen met Johan Peters, directeur van de school in Nieuwer Ter Aa. Hij vindt het geen probleem als wij komende zaterdag aan de slag gaan zoals al enige tijd geleden was afgesproken. Zowel het draaiboek alsmede de afspraken die toen zijn gemaakt kunnen wij nu grotendeels gaan toepassen.

Zowel binnen het bestuur alsmede met Johan Peters kiezen wij voor de volgende aanpak. Bij de zo’n 15 wilgen met soms best zware takken kunnen wij in twee groepjes van 4 vrijwilligers verspreid deze wilgen gaan knotten. De zware takken moeten versleept worden naar de zijkant en de dikke onderstukken gezaagd en hiervan de takken deels eraf gehaald. Alle vrijwilligers letten erop dat zij onderling voldoende afstand van elkaar houden. Voor desinfecterende zeep wordt gezorgd. Neem wel zelf mondkapjes mee die wij overigens alleen hoeven te dragen als wij pauzeren of echt dicht bij elkaar werken.

Voor koffie en zelfs soep wordt gezorgd. Van één van de toiletten in het schoolgebouw kunnen wij gebruik maken.

Los van deze informatie kunnen wij deze keer niet alle knotters die willen komen ook echt laten komen. Het is deze en mogelijk een volgende keer niet anders.

Naast Wim Kaars en mijn persoontje kunnen nog 6 andere vrijwilligers deze dag zich uitleven. Wij dachten dit als volgt te doen: een ieder die wil komen helpen meldt zich bij mij aan. Dus deze keer alleen de eerste zes! Bij de aanmelding per e-mail staat ook altijd een tijd aangegeven. Dus de eerste zes die zich melden kunnen deze zaterdag knotten. Bij een volgende knotdag hebben eerst anderen voorrang op deze zes. Dit is in deze situatie dachten wij de beste of minst slechtste methode. Ik zal donderdag- of vrijdagavond iedereen hierover inlichten.

Wim en ik halen zaterdag de aanhangwagens op en hopen tussen 09.00 en 09.15 uur bij deze school te zijn. In principe kunnen wij alleen met de aanhangwagens langs de school rijden naar de knotlocatie achter de school. Het gereedschap en de ladders hebben wij dan onder handbereik.

Nieuwer Ter Aa is klein maar waar het schooltje aan de Doude van Troostwijkstraat 22 zich bevindt, is het eenrichtingsverkeer. Dus wel even opletten en meestal een klein rondje rijden. Vlak bij de school zijn een aantal parkeerplaatsen. Gezien onze aantallen moet dit mogelijk zijn om daar te kunnen parkeren.

Wel een vriendelijk maar nadrukkelijk verzoek. Normaal staan onze knotters als zij moeten wachten vlak bij elkaar in afwachting van wat te kletsen. Zorg er wel voor dat jullie dit nu doen in twee groepjes, denk aan de 1 ½ meter afstand en een mondkapje. Wij hebben geen behoefte aan onnodige besmettingen en bezoek van politie of boa’s.

22 februari 2020

Op 22 februari waren aan het werk bij Willem van der Linden (voorheen Lycklama) op de houtsingel/kade. Het trekkertje stond deze keer klaar waardoor wij snel de kleine aanhangwagen konden aankoppelen en op weg naar onze werklocatie. Goed en droog weer wat het werken prettig maakte. Het is al een flinke wandeling naar het deel over de afscheidingsloot met de stalen balken waar wij verder gingen met ons werk.

Dunnen, knotten, afzetten, met stammen sjouwen en bramenstruweel maaien. Al deze verscheidenheid aan werkzaamheden zijn die dag uitgevoerd. Tot aan het einde dus vlak bij de Scheendijk is in ieder geval een pad gemaakt. Ook bij deze wat kleinere helft van de houtsingel/kade vorderen wij gestaag. In oktober gaan wij hier verder mee. Een bijzondere werklocatie met een best lang verleden en hierdoor meer dan de moeite waard om dit te blijven onderhouden door wie dan ook. Ik heb bij dit bericht twee plattegronden opgenomen. Als je op de plattegrond van 1815 bij Oudaan kijkt zie je dat onze houtkade/singel doorloopt naar Tienhoven. In die tijd zal dit best een functie hebben gehad. Op het plattegrondje van 1877 is te zien dat deze wordt onderbroken door de huidige “Scheendijk”.

Komende zaterdag zijn wij weer te gast bij de familie Van der Tol. Zie hiervoor locaties op onze website. Ook hier gaan wij weer op de houtkade aan de Aa werken. In november vorig jaar is hier al een keer gewerkt. Zeker in het achterste deel stonden en staan nog een aantal forse knotbomen. Ook een aantal oude en vaak slechte en hierdoor kwetsbare bomen. De stormen van de afgelopen weken hebben wel hun tol geëist bij een aantal van deze bomen. Jammer maar dit is niet geheel te voorkomen. Deze keer proberen wij zeker al deze kwetsbare exemplaren eerst onderhanden te nemen.

Er lag daar door ons zaagwerk een flink aantal stammen. Kortgeleden heeft een trio bestaande uit Ed Middelweerd, Wim Kaars en Jan Dekker daar al de stammen verzaagd en van de kade afgevoerd. Best een flinke klus. Heel wat hout voor de verkoop ligt inmiddels bij Van der Tol.

 

 

8 februari 2020

Op 8 februari waren wij na een jaar afwezigheid weer te gast bij Corina en Caspar Fokker in Nieuwer Ter Aa. Op deze locatie is eigenlijk geen sprake van achterstallig onderhoud. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat daar geen beheerwerk is uit te voeren. Delen van het werk vallen onder de subsidieregeling een ander deel zoals de paardenbak niet. De wilgen die langs de rand hiervan staan hoefden in wezen nog niet geknot te worden. Maar op verzoek van Caspar die graag wil dat de takken daar niet te zwaar worden hebben wij toch een flink deel geknot. De afkomende takken leggen wij altijd vlakbij het grindpad waardoor de boer de takken gemakkelijk kan (laten) versnipperen of weghalen. Dit kwam goed uit omdat via Ed Middelweerd iemand had aangegeven dat hij graag wilgentakken wilde hebben. Toen zij met een grote auto en oplegger de takken kwamen ophalen heb ik nog een financiële bijdrage voor de knotgroep kunnen bedingen.

De knotbomen op het eilandje aan de Aa met het nu zeer gevaarlijke bruggetje hebben wij niet onderhanden genomen. Dit gaan wij zeker volgend jaar doen als de takken wat zwaarder zijn. De knotessen en -wilgen langs de oprijlaan waarvan de bomenrijen helaas steeds kleiner en er niet mooier op wordt was ook maar beperkt knotonderhoud nodig. Twee grote oude wilgen zijn daar geknot evenals een tweetal bij de kuilplaat. Gelijktijdig zijn er ook twee nieuwe knotjes (slieten) geplaatst.

Over kuilplaat gesproken. Een flink deel hiervan is omzoomd met eiken, essen, elzen, meidoorns en een paar knotwilgen. Hier zou eigenlijk mede gezien de subsidies wat bomen afgezet moeten worden. Omdat de grasbalen hier opgeslagen liggen is er weinig loop- en werkruimte beschikbaar. Ik heb daar langs en omheen gelopen en vond het onverantwoord om daar te gaan werken. Wel jammer. Ik heb het wel met de zonen van Caspar over gehad maar de opslagruimte is daar beperkt waardoor de balen zo dicht mogelijk bij de bomen zijn geplaatst.

Het kleine hakhoutbosje hebben wij ook dit jaar overgeslagen. Volgend jaar gaan wij daar zeker weer een flink aantal bomen knotten of afzetten. De meeste tijd en werk gaat bijna altijd in het grote hakhoutbosje zitten. Een bijzonder bosje met een behoorlijk aantal oude elzen, essen en essenstoven. Gezien de massaal voorkomende essentakziekte is vanuit de vakwereld aangegeven om zoveel mogelijk niet in de essen te gaan zagen. De open zaagwonden zijn extra gevoelig voor de schimmel die de essentakziekte veroorzaakt. Een dilemma, maar toch gekozen om de essen(stoven) niet onderhanden te nemen gezien de essen daar gelukkig niet of weinig aantasting vertonen. Dus hebben de knotters zich gericht op het afzetten van de elzen, vlieren en een enkele meidoorn. Hier staan er best veel van dus hebben de vrijwilligers zich hierop kunnen uitleven.

Komende zaterdag zijn wij dit seizoen wederom bij Willem van der Linden (voorheen de Lycklama’s). Dit is veruit ons grootste maar ook een wat bijzonder project. Deze best oude houtsingel/kade is bijna 900 meter lang en inmiddels hebben wij ruim de helft hiervan onderhanden genomen. De oversteek via de stalen balk naar het tweede deel is inmiddels gemaakt. Met de motorzeis zal het grootste deel van de bramen en andere opslag eerst worden gemaaid. Het handmatig knippen hiervan wil ik zoveel mogelijk beperken. Op dit deel staan vast genoeg bomen en struiken die geknot of afgezet kunnen worden. Vermoedelijk kan ook de kettingmotorzaag ingezet worden.

Toen ik Willem aan de telefoon had vond hij het jammer dat hij ook deze keer niet aanwezig kan zijn. Hij is best erg betrokken bij deze houtsingel en wil op een later tijdstip met een paar knotters daar even een rondje maken. Hij gaf ook aan dat kortgeleden daar het wild is geteld: 7 reeën, 2 hazen en een vos. De laatste keer dat wij daar werkten hadden wij al uitwerpselen van een vos aangetroffen. Tijdens de koffie/theepauze zal ik jullie hierover wat meer vertellen, met name over de vos.
Als het nu goed geregeld is staat het trekkertje al klaar en kunnen wij met de aangekoppelde aanhangwagen naar de houtsingel gaan. Een ieder moet ook nog deze keer zelf voor eten en drinken zorgen.

1 februari 2020

De “extra” noodzakelijk ingelaste werkdag op het fort Nieuwersluis was best een topdag. Droog, zeker niet koud, mooi weer alleen een flinke wind. Zoals gebruikelijk op het fort was Niels Schouten van Natuurmonumenten al bijtijds aanwezig om ons van koffie te voorzien voordat wij met het eigenlijk werk begonnen. Tijdens de koffie werden de nieuwe witte verstelbare helmen met kinbandje getoond. De oude gele helmen zijn voor onze vrijwilligers beschikbaar! Zeker op het fort was het de bedoeling om in de buurt van de zware maar ook lichte takken deze nieuwe veel betere helm op te hebben. Deze helmen zijn trouwens een geschenk van het Landschap Erfgoed Utrecht(LEU). Met deze organisatie hebben wij al vele jaren een hele goede band. Op de foto genomen met de “drone” van Gerhard is goed te zien dan bijna iedereen althans daar de duidelijk zichtbare helm opheeft!

Inmiddels al een aantal jaren nemen wij daar meestal zo’n twee hele oude van zware takken voorziene en slecht bereikbare knotwilgen onderhanden. Groot knelpunt is daar altijd de beperkte ruimte waardoor je deze takken niet gemakkelijk kan verslepen of verzagen. Veel gedoe en ondanks de grote inspanningen weinig meters maken.

Het knotten van de zes zware wilgen met achterstallig knotonderhoud was deze dag de uitdaging. Maar wel met een verschil ten opzichte van voorgaande jaren. De bomen stonden dichter bij de toegangsweg, het talud is daar een stuk lager en de begroeiing daarop ook duidelijk minder. Hierdoor konden de afkomende vaak echt zware takken gemakkelijker weggesleept worden zowel naar de weg alsmede van boven het talud. Daarnaast ook meer ruimte voor onze vrijwilligers. De afkomende takken hebben wij deze keer ook niet gebruikt om als oeverbeschoeiing te verwerken. Het zagen en slaan van palen en de takken ertussen aanbrengen kost heel veel tijd. De samenwerking ging prima en het afvoeren van takken en stammen eveneens. In korte tijd lagen bij het talud aan de weg al stapels stammen en takken. De takken hoefden nauwelijks kleiner gemaakt te worden. Alle takken worden overigens binnenkort versnipperd.

De aanname was dat wij deze dag twee tot drie van de zes knotbomen zouden kunnen knotten en afwerken. Tegen drie uur in de middag waren vijf van de zes helemaal geknot. De zesde en laatste geplande boom is voor ongeveer de helft gedaan. Een prachtig resultaat. Na het afwerken door Marcel met de motorzaag kon je goed zien dat de knotwilgen niet echt gezond meer zijn. Donkere verkleuringen en van binnen vaak rot. Dankzij onze inzet kunnen de meesten hiervan nog wel een aantal jaren mee. Volgend jaar zal zeker het laatste achterstallige beheerwerk gerealiseerd kunnen worden.

Omdat er veel dik hout van deze knotbomen afkwam hebben wij ook nog ongeveer een halve kuub verzaagd en meegenomen. Er ligt nog zeker zo’n kleine twee kuub hout.

Nog iets waar de beide Ed’s heel blij mee waren gezien voorgaande jaren. Het gereedschap werd nu tijdens het beheerwerk meestal duidelijk zichtbaar neergelegd en de meesten hielden dit ook een beetje in de gaten. Aan het einde van onze werkdag bleek bij het tellen van ons gereedschap alles aanwezig te zijn!

Komende zaterdag zijn wij na een jaar afwezigheid weer eens te gast bij Corina en Caspar Fokker in Nieuwer Ter Aa (zie website onder locaties). Van achterstallig onderhoud is daar op de meeste sublocaties geen sprake. Wat kunnen wij deze dag bij familie Fokker zoal aan beheerwerk uitvoeren?

De oprijlaan is het visitekaartje maar ook belangrijk omdat de melkwagen er langs en onderdoor moet. Hier en daar zal er wat opgeschoond moeten worden en een enkele geknot. Aan de Aa bij het zeer slechte witte bruggetje staan vast ook wel een aantal knotten die weer onze aandacht nodig hebben. Caspar wil de knotbomen langs de paardenbak vrij kort houden. In overleg moeten hier mogelijk eveneens een aantal bomen nu geknot worden.
Bij de grote kuilplaat waar wat lastig bij te komen is moet wel een aantal elzen afgezet worden en een paar bomen geknot. Mocht het allemaal een beetje meezitten dan kunnen wij in het grote geriefbosje hier en daar wat zwaarder dunwerk uitvoeren. Voor te weinig werk of vervelen hoeven wij zeker niet bang te zijn.

Zoals gebruikelijk verzamelen wij weer rond 09.00 uur. Voor koffie/thee/koek wordt nagenoeg altijd gezorgd. Graag een beetje ruimte vrijlaten voor de auto’s met aanhangwagens.

Tot zaterdag!

25 januari 2020

Deze keer een terugblik van vorige week! Met Willem van der Linden de opvolger van de Lycklama’s vooraf contact opgenomen om een trekkertje voor de aanhangwagen te regelen. Met enige moeite en vertraging lukte dit. De tweede keer dit seizoen dat wij op de houtsingel aan de slag gingen. Omdat wij tot de eerste dwarssloot grotendeels klaar waren met ons beheerwerk was het een flinke wandeling. Op dit stuk zijn een aantal bomen afgezet en verzaagd. De eerste stap is gezet om over de stalen balk een aanzet te maken voor het tweede deel van de houtsingel. Ook hier dunning en gelijktijdig een paadje te creëren.

Naast het verwijderen van bramen en het dunnen en afzetten was het met name aan het begin van de houtsingel wel erg open geworden. Op de open of geschikte plekken zijn 20 kleine zwarte elzen geplant. Deze behoren tot de originele beplanting. Alle boompjes zijn ook voorzien van een paaltje. Dit om straks het onnodig weer afmaaien te voorkomen en om de hier voorkomende reebokjes niet aan te moedigen om hun geweitjes tegen de elzen te gaan vegen. Hoe wij rond elf uur onze koffiepauze doorbrengen varieert heel erg. Van heel luxe met koek erbij tot zelfvoorziening De koffiepauze werd deze keer weer heel eenvoudig in het veld gehouden met eigen drank en eten.

Komende zaterdag gaan wij werken op het fort Nieuwersluis en is onze gastheer weer Niels Schouten. Wij beginnen alleen daar zoals gebruikelijk met koffie/thee in de voor ons bekende ruimten. Vorige week al een kleine voorverkenning gedaan. De toezegging dat er mogelijk geld beschikbaar zou komen om een aantal zeer grote knotbomen door een (groen)aannemer onderhanden te laten nemen is (nog) niets van terechtgekomen. Wij wachten daar niet op en gaan deze keer deels beginnen vlakbij het groene toegangshek. Zes zware wilgenknotbomen vormen deze dag met name voor ons de uitdaging. Het smalle paadje langs deze knotbomen is vrij goed te belopen. Als wij hiervan twee of drie kunnen knotten dan is dit best veel. Gezien de krappe bewegingsruimte gaan wij voordat wij daar beginnen wat duidelijke afspraken maken hoe wij de zware takken daar weghalen. Op de laatste bijgevoegde foto is goed te zien hoe fors de takken zijn. Daar vlakbij kan een jonge (schiet)wilg voor de eerste keer omgevormd worden tot een knotboom. Hier kan zoals jaarlijks weer een rondje met de motorzeis worden gemaakt. Gezamenlijk gaan wij ook nog even kijken hoe onze vlechtheggen er nu bijstaan.

Wij hebben slechte ervaringen met ons gereedschap als wij werken op het fort. Deze keer gaan wij proberen te voorkomen dat er gereedschap in het water verdwijnt of tussen de vele takken niet terug te vinden is.

Wij parkeren weer zoals gebruikelijk en starten rond 09.00 uur met zoals is aangegeven koffie. Niels zorgt ook weer voor soep rond het middaguur. Voor één aanhangwagen zoeken wij nog een chauffeur en auto met trekhaak. Rond 8.45 uur moet deze bij Wim van der Tol worde opgehaald. Graag even aan mij doorgeven wie dit kan en wil doen.

Tot zaterdag!

 

28 december 2019

Het is inmiddels 2020 en wij hebben mogelijk allerlei verwachtingen voor dit jaar. De tijd zal het leren. In ieder geval wil ik toch nog even terugblikken naar de werkelijkheid van onze laatste knotdag op 28 december 2019.

Voor de tweede achtereenvolgende keer waren wij bij Toby en Adriaan van Eijk met een niet verwachte maar best grote opkomst aan vrijwilligers. De knotbomen die geknot moesten worden waren allemaal geknot maar er moest toch nog veel gezaagd worden. De vorige keer hadden wij al dunne en dikke afkomende takken gescheiden. De dikke takken werden deze keer allemaal met menskracht naar één plek gesleept om in meterstukken verzaagd te worden. Marcel Voorend die op verzoek deze keer weer eens aanwezig was heeft voor de koffie alles met de nodige hulp verzaagd. Deze meterstukken gingen meteen onze aanhangwagen met huif in. Het hout is daarna meteen naar onze afnemer Arthur weggebracht.

Naast de wilgen die de vorige keer geknot waren hebben wij ook drie nieuwe aangeplant. Omdat in de weide ook nogal eens schapen lopen die naast het gras ook wel eens wat anders willen, schillen deze soms de bast van de jonge wilgen. Twee vrijwilligers hebben daarom gelijktijdig de jonge aanplant voorzien van gaas.

Maar er was nog een forse klus, het hakhoutbosje. Iedere keer als wij bij de familie Van Eijk komen dunnen wij hierop een deel of zetten hier en daar een boom weer af. Een flink stuk helemaal afzetten doen wij nooit. De schaduw is door de struiken en bomen weg waardoor onkruiden en dan met name bramen heel snel groeien en alles overwoekeren. Nu is er deze keer wel met de bosmaaier gemaaid, maar de bramen waren gelukkig niet zo hoog. Op verschillende plekken zijn er met de hand de nodige elzen, essen en meidoorns afgezet. Familie Van Eijk ook weer tevreden omdat het doorzicht nu weer wat beter is.

Alsof het niet genoeg was nog een paar uitdagingen. Een paar grote knotwilgen die op het land van de buurman staan zijn gedund (gestikt). Eveneens stond op het land van de buurman een hele grote knotboom met zware overhangende takken. Marcel vond dit gelukkig een uitdaging en heeft de knotwilg met de motorzaag geheel ontdaan van alle vaak zware takken. Dit werd ondersteund met de hulp van andere vrijwilligers om de afkomende takken weer fatsoenlijk als takkenbossen neer te leggen. De komende weken zullen al deze takkenbossen worden versnipperd. Deze laatste knotdag van 2019 is er tot mijn voldoening heel veel en verschillend werk verricht.

Komende zaterdag de eerste werkdag in het nieuwe jaar zijn wij weer te gast bij de familie Boxhoorn of de wel het Honderdschelaantje 4 in Nieuwer Ter Aa. Deze keer heb ik uitgebreid de weersverwachtingen geraadpleegd. Of het toeval is of niet maar als wij daar werken is het vaak slecht weer en hierdoor ook een modderboel. Als de verwachting klopt zal het deze keer droog zijn en zelfs aardig weer.

Deze keer gaan wij verder op het dijkje met wat wij aan het doen waren. Gezien vanaf de A-2 hebben wij al een flink aantal meestal jonge knotbomen geknot en werken wij terug richting voormalige boerderij. Daar staan ook de oudere en dikkere knotbomen. Evenals bij een schuurtje dichtbij de boerderij. Hier staan zo’n drie forse knotbomen die op verzoek van de familie Boxhoorn zeker geknot moeten worden. Als het weer meezit en de opkomst aan vrijwilligers behoorlijk is kunnen wij hopelijk alle te knotten bomen knotten en met de kettingmotorzaag netjes afwerken.

De vorige keer hebben wij van alle afkomende takken flinke stapels gemaakt. Met hetgeen er komende zaterdag bijkomt is waarschijnlijk veel te veel om allemaal als oeverbeschoeiing te verwerken. Dit is ook een reden geweest om te proberen een houtversnipperaar te regelen. De opvolger van Jaco en Ellen Fokker, Paul Hoogerbrugge beschikt niet over een versnipperaar. Ik probeer nu via de familie Boxhoorn iets te regelen, of dit lukt en of dit al zaterdag zal zijn is nog een groot vraagteken.

Komende zaterdag komt is er bij de familie Boxhoorn een verjaardagsfeestje. Na pakweg 13.00 uur komt er bezoek. Mijn verzoek is om een deel van de auto’s net als vorige keer wat meer bij de weg te parkeren. Voor degenen die nog niet op deze locatie zijn geweest. Op onze website vindt je onder “Boerderij Van Treur” de betreffende locatie. Wij starten zoals altijd rond 09.00 uur en voor koffie/thee wordt in principe gezorgd.

14 december 2019

Op 14 december waren wij te gast bij Toby en Adriaan van Eijk. Degenen die wat langer meehelpen bij het knotten weten nog dat hij lang veeboer is geweest en later alleen pinken opfokte. Daarnaast hadden zij een aantal jaren al een Bed and Breakfast onder de naam “Vredelust”. In de stallen treffen wij nu geen enkele koe of pink meer aan. Adriaan is nu al een tijdje geheel gestopt met boeren en verpacht nu een deel van zijn grasland aan een andere boer. Begrijpelijk maar ook wel jammer. Een boerderij en een weiland zonder vee heeft toch een ander karakter en geeft ook een wat ander gevoel althans bij mij.

Bijna twee jaar geleden hebben wij een deel van de daar staande knotbomen onderhanden genomen. Op zaterdag de 14e hebben wij de andere 16 kleine en grote knotbomen geheel geknot. De weergoden waren ons niet goed gezind tijdens onze werkzaamheden. Best wel wat regen, wind en modder. Het streven was om na het knotten nagenoeg alle bomen meteen netjes af te werken met de motorzaag. Dit kost tijd die eigenlijk niet beschikbaar was. Toch heeft Wim Kaars en de Ed’s tot een uur of drie alles afgewerkt en grotendeels opgeruimd. Maar wij zijn daar nog niet klaar!

De inschatting is dat tussen de feestdagen het aantal aanwezige vrijwilligers wat lager is dan gebruikelijk. Ons streven maar ook in het belang van onze ex boer is om ieder project waar wij werken dit ook zoveel mogelijk volgens de afspraak uit te voeren of wat vooraf als wenselijk is aangegeven. Komende zaterdag de 28e december zijn wij daarom wederom bij de familie Van Eijk. De geknotte bomen staan er prima bij, maar er is daar nog meer te doen. Een aantal grote knotbomen vlak bij het Bed en Breakfast deel moet gedund (gestikt) worden. Dit is altijd een precieze en tijdrovende klus. Daarnaast moet het afkomende dikkere hout worden verzaagd in meterstukken maar ook gelijktijdig in de aanhangwagen geladen. Mogelijk kan dit deze dag nog naar een houtafnemer. Aan de zijkant/achterkant is een oud en best mooi geriefbosje. Hier moet wat gedund en gesnoeid worden. Zoals tegenwoordig bijna overal staan daar ook best veel bramenstruiken die ook weer een kopje kleiner gemaakt moeten worden. Al met al best heel wat verschillende beheerwerkzaamheden.

Mocht de opkomst aan vrijwilligers groter zijn dan ingeschat en de werkzaamheden sneller gereed zijn dan wij hebben ingeschat dan kunnen wij vlakbij bij de familie Van der Tol nog een paar bomen gaan knotten.

Zoals gebruikelijk verzamelen wij weer rond 09.00 bij de familie Van Eijk. Omdat zij het deze dag druk hebben is er deze keer wel koffie/thee maar geen soep rond 12.30 uur. Op onze website treffen jullie onder locaties bij Adriaan van Eijk het adres aan via Google Maps. Het is nu nog te vroeg om een goed beeld te krijgen van het weer op onze laatste knotdag van dit jaar op deze 28e december. Vermoedelijk is het niet koud en best aardig weer.

30 november

Op 30 november is er gewerkt bij Wim van der Tol. Met Ed Middelweerd heb ik voorafgaande aan deze dag, omdat ik niet aanwezig kon zijn, samen verkend wat deze werkdag ongeveer aan beheerwerk uitgevoerd kon worden. Keuzes en mogelijkheden genoeg op deze hele mooie locatie.

Een flinke opkomst deze dag, best weer en flink wat werk verzet. Bij de voormalige stallen zijn twee forse knotbomen onderhanden genomen samen met de stagiairs. Helemaal aan het einde van de houtkade zijn ondermeer een tweetal grote knotwilgen van hun zware last ontdaan. Gezien de snelle groei van de woekerende bramen zijn deze voor de tweede keer dit jaar door Arthur met de motorzeis weer grotendeels gemaaid. Je kan er nu weer lopen zonder te struikelen.

Tijdens de koffiepauze heeft de familie Van der Tol onze vrijwilligers weer voorzien van meer dan alleen koffie en thee. Dit maakt het werken op deze locatie extra fijn. Gezien de lengte en de hoeveelheid knotbomen en de vele meidoornstruiken zullen wij hier nog zeer regelmatig beheerwerk gaan uitvoeren. Waarschijnlijk gaan wij dit knotseizoen hier in ieder geval nog een keer werken. Helaas geen foto’s deze keer om een indruk te kunnen geven van de verrichtingen door onze vrijwilligers en stagiairs.

Komende zaterdag zijn wij bij Toby en Adriaan van Eijk. Dit is eveneens één van onze vaste projecten. Ruim een jaar gelden hebben wij hier eveneens gewerkt en toen zo’n 15 bomen geknot. Deze keer proberen wij ruim de andere helft van de knotbomen van hun takken te ontdoen. Als het even meezit gaan wij ook nog op het hakhoutbosje dunnen en maaien. Bij de familie Van Eijk is minimaal ook altijd koffie en thee tijdens de pauze aanwezig. De pauze gebruiken wij ook meteen om nog wat nieuwtjes en ontwikkelingen aan te geven. Het parkeren van de auto’s doen wij weer zoveel mogelijk achter de stallen.

Op onze website treffen jullie onder locaties bij Adriaan van Eijk het adres aan via Google Maps. De weersverwachting is volgens mij niet slecht maar laarzen zijn daar nagenoeg altijd nodig. Wij verzamelen zoals gebruikelijk weer rond 09.00 uur bij de Van Eijks.

Zaterdag 16 november

Op 16 november hebben wij gewerkt bij de opvolger van de Lycklama’s namelijk Willem van de Linde. Voor hem en ons even aftasten. Willem stond ons al op te wachten. Koffie zat er deze keer nog niet in maar eventueel wel een toilet. Omdat het naar de houtsingel best een eind lopen is zochten wij een oplossing om de gereedschap aanhangwagen vlak bij de werkplek te krijgen. Dit werd ook ter plekke geregeld. Hij bleek over een soort wiellaadschop met trekhaak te beschikken. Evert heeft deze met de aanhangwagen naar de werklocatie gereden. Wel zo makkelijk als je op de ladders en de kruiwagen na bijna al ons gereedschap bij de hand hebt.

Ter plekke gekeken hoe alles erbij stond en waar wenselijk bomen geblest die verwijderd konden worden. Ondanks ons intensieve maaiwerk in het voorjaar waren de bramen weer flink gegroeid. Dus naast boompjes afzetten en takken (ver)zagen en op de houtrillen neerleggen ook het nodige maaiwerk. Arthur is hier nagenoeg de hele ochtend mee bezig geweest. Het eerste deel van de houtsingel ziet er nu al weer best goed uit. Wij komen hier dit seizoen zeker nog een aantal keren terug.

Bijna altijd maak ik foto’s van onze beheerwerkzaamheden, ook deze keer. Techniek is mooi, maar soms ook kwetsbaar. Achteraf bleek dat de geheugenkaart in mijn fototoestel op één foto na alles spontaan had gewist. Deze enige foto geeft in ieder geval wel iets weer van ons werk aldaar. De tweede foto die met de smartphone is gemaakt geeft een indruk van de best lange maar ook mooie eikenlaan.

Komende zaterdag werken wij bij familie Van der Tol (voormalige geitenboerderij). Hier is nog heel veel werk te verzetten. Omdat ik deze zaterdag niet aanwezig kan zijn hebben Ed Middelweerd en ik twee weken geleden al een voorverkenning uitgevoerd. Ed Middelweerd is deze dag ook de coördinator.

Bij de stallen gezien richting snelweg staan twee forse knotwilgen. Deze moeten geknot worden. Op de lange houtkade kunnen zeker helemaal achteraan de nodige wilgen met zware takken worden geknot. Ed Middelweerd weet daarnaast bij welke oude en slechte knotbomen ook de takken eraf moeten om deze bomen nog een aantal jaren overeind te laten staan.
Dit voorseizoen zijn alle bramenstruiken nog met de motorzeis over de hele kade  onderhanden genomen. Daarna zag de houtkade er weer keurig uit en bovendien goed beloopbaar. Tot onze verbazing was alles weer overwoekerd met bramenuitlopers.  De bramen vliegen figuurlijk door de stikstofdispositie bijna de grond uit. De Ed’s hebben die dag ervaren dat het net struikeldraad is. Als iemand ook deze dag met de motorzeis de kade van bramen wil ontdoen dan graag. Denk bij het zware werk ook aan de valhelmen. Een ongeluk(je) op deze locatie willen wij zeker voorkomen!

Wel voor iedereen een aandachtspunt. Door de bramenuitlopers is het zicht op ons gereedschap wat beperkt. Zet het gereedschap bij niet gebruik goed tegen een boom en als je elkaars gereedschap leent geef dit dan duidelijk aan. Dit bespaart na afloop van ons werk weer het nodige niet wenselijke maar wel tijdrovende speurwerk naar vermist gereedschap.

Wij verzamelen weer rond 09.00 op het erf van familie Van der Tol, Breukelerwaard 2 (zie ook onze website bij locaties). Voor koffie en thee wordt in principe gezorgd. Een toilet is daar eveneens aanwezig. Ik wens jullie een fijne en gezellige werkdag!