Feeds:
Berichten
Reacties

6 Maart 2021

Op zaterdag 6 maart waren wij voor de tweede keer dit seizoen te gast bij de familie Van Rijn. Hier toch wel weer een heel ander soort project. Een behoorlijk lange redelijk bijzondere strook grond, een soort uiterwaarden langs het oude riviertje de Aa. De eerste keer hebben wij toen op twee plaatsen zo’n 12 wilgen geknot.
Deze keer zijn wij helemaal aan het einde vanaf het hek bij Wim van der Tol op een drietal plaatsen gaan werken in soms net een klein europees oerwoudje. Bijna een ondoordringbaar struweel van bramen, riet, linke gaten, stekelige meidoorns en overal takken. Soms zag je nauwelijks onze noeste werkers. Het weer was ons bijzonder goed gestemd, zon, droog en eerst wat fris maar daarna heerlijk om buiten te werken. Boer Arjan kwam ons met zijn “quad” rond elf uur de koffie, thee en koek brengen. Het was daar goed vertoeven. Twee van ons vonden het zo fijn dat zij iets te enthousiast waren en tot aan de knie niet geheel vrijwillig in het water stonden.
Deze dag hebben wij het voorwerk verricht om komend najaar op de nu vrij gemaakte delen met onder meer de  kettingmotorzagen daar te gaan dunnen en afzetten.

Om de aanhangwagens weer te gaan stallen zijn Wim Kaars en de Ed’s op de terugweg even gaan kijken bij de in gang gezette dijkverhogingen op een aantal plaatsen langs de Aa. In dit geval op het land van voorheen Adriaan en nu Aschwin Vendrig. Dit wordt echt wel groots aangepakt met zwaar materieel en veel zware klei. Tijdelijk is nu voor deze werkzaamheden over de Aa een Baileybrug (uit WO-II) gelegd. De foto’s geven een klein beetje een beeld van de best wel ingrijpende werkzaamheden. Al werken wij daar in principe niet meer, de meeste (slecht) geknotte wilgen staan er gelukkig nog grotendeels.

Komende zaterdag gaan wij eveneens voor de tweede keer dit seizoen weer aan de houtkade/singel bij Willem van der Linde werken. Deze keer hebben wij een grote variatie aan werkzaamheden. Vorige keer zijn een paar knotbomen voor een deel gesnoeid. Dit moet nog verder afgemaakt worden en daarna met de kettingmotorzaag netjes afgewerkt. Op deze toch echt lange houtkade komen wij op vele plaatsen “takkenrillen” tegen. In een flink aantal gevallen zijn deze niet goed aangelegd of wat vervallen geraakt. Het is wenselijk dat een aantal van deze takkenrillen een beetje geordend worden. Met wat dikke stammetjes, eventueel de (motor)grondboor en de houten hamer kan dit (deels) hersteld worden. In het bijgevoegde infoblad is een voorbeeld opgenomen hoe dit zou kunnen.

Groenonderhoud is ook op de ontstane open stukken voorzien van nieuwe aanplant. Planten is één, maar goed afschermen is net zo belangrijk. De Ed’s hebben geconstateerd dat de aanplant van vorig jaar deels niet is aangeslagen. Een nog groter deel hiervan is door het vegen van de reebokjes gewoon vernield (ondankbare reeën!). Bij ieder boompje die wij nu aanplanten zorgen wij dat er drie stammetjes naast staan om reeënvraat te voorkomen.

Mochten er voldoende vrijwilligers zijn en tijd beschikbaar dan kan nog met de hand of de motorzeis wat bramenstruweel bestreden worden.

Van deze locatie komt binnenkort een beschrijving maar is nog niet op onze website opgenomen. Vanuit Breukelen na het kasteeltje Oudaen en de fruitsappenverwerker Schulp, Zandpad 84 (goed opletten).

De weersverwachting is zeker nu niet optimaal. Wij werken daar vrij beschut en echte knotters laten zich niet snel ontmoedigen door wat minder goed weer. Gezien de lengte van de houtkade en de verschillende werkzaamheden kunnen wij daar met maximaal 10 vrijwilligers aan de slag. Zoals daar gebruikelijk, verzamelen op ruime onderlinge afstand rond 09.00 uur en zelf zorgen voor eten en drinken.

Deze dag is ook de laatste werkdag voor de projecten die onder de subsidiecriteria vallen vanuit het agrarisch natuurbeheer. De komende weken kunnen wij in principe nog wel een paar keer bij andere projecten werken die hier buiten vallen.

Degenen die willen en kunnen helpen graag weer uiterlijk morgenavond dit aan mij doorgeven. Als er meer potentiële deelnemers zijn dan de genoemde 10 dan moeten wij weer een keuze maken.

27 februari 2021

Het kan niet op met ons beheerwerk. Om de beperkingen door het Corona-virus wat te compenseren werken wij bijna wekelijks. Gelukkig is er in het algemeen veel belangstelling om mee te komen helpen. De achterstand die wij normaal gesproken zouden oplopen is hierdoor gelukkig wat beperkt.

Eén keer per jaar werken wij op het fort Nieuwersluis. Afgelopen zaterdag 27 februari gingen wij met 10 vrijwilligers aan de slag. Door het Coronavirus moesten wij vooraf wat afspraken maken, onder meer dat wij niet zoals gebruikelijk in het fort konden. Niels Schouten (Natuurmonumenten) had voor koffie/thee/koek gezorgd. Gezien het best prettig weer was konden wij buiten op de banken dit nuttigen en natuurlijk voor een aantal weer even bijpraten.

De echte coördinator van dit fort is Fokke de Vries die de afgelopen weken niet stil had gezeten. Een paar grote knotbomen waren door zijn vrijwilligers inmiddels geknot. Mijn plan van aanpak kon niet meer worden uitgevoerd en moest hierdoor aangepast worden. Verschillende werkzaamheden en afwisseling staat meestal centraal, deze keer helaas wat minder. De gevlochten meidoornhagen waren helaas al (verkeerd) gesnoeid. Ons werk bestond deze dag voor een deel uit wat kleinere wilgen die in het water hingen of stonden om die te knotten. Een flink deel van de groep had zich grotendeels ontfermd over de vele meidoorns die echt wat te groot werden. Bij het snoeien hiervan is en blijft het goed opletten gezien de vele doornen die aan iedere tak zitten. In een mum van tijd ontstaat er een flinke stapel gesnoeide meidoorntakken als je hier niets mee doet. Veel tijd gaat dan zitten in het fijner knippen van deze takken. Die verteren dan sneller waardoor wij er volgend jaar geen of minder last van hebben. Wel was er een grote iep spontaan omgevallen en blokkeerde onze doorgang. Met enige moeite hebben wij deze in een paar grote stukken gezaagd waardoor de doorgang nu weer vrij is.

Niels Schouten had ondanks dat wij niet in het fort konden gezorgd voor soep. Een grote brander, een grote gasfles en veel blikken soep gaven rond 13.00 uur best een gezellige en mooie afsluiting van onze werkdag. Een aantal van de bijgesloten foto’s zijn overigens van Wenche.

Komende zaterdag zijn wij voor de tweede keer dit seizoen bij Arjan van Rijn, Oud Aa 37A. Parkeren kan weer op de parkeerplaats naast de boerderij en aan de weg. Wij proberen de aanhangwagens weer in het weiland te zetten vlak bij het dijkje en de strook met bomen. Dit scheelt weer veel onnodig geloop. De koffie/thee wordt rond 11.00 uur bij het toegangshek gebracht.

De vorige keer hebben wij 12 wilgenknotbomen geknot wat echt nodig was. Deze keer gaan wij in kleine groepjes ons op diverse plaatsen proberen een weg te banen door de bramen en overhangende en dode takken. Deze takken (inclusief meidoorns) of bomen gaan wij verwijderen. Mogelijk ook wat zwaardere bomen. Nu doen wij in wezen het voorwerk voor het najaar als wij de zwaardere bomen echt gaan dunnen of afzetten. Het afkomende hout kunnen wij dan meteen verzagen, verkopen, wegbrengen of laten ophalen.

Wij hebben daar alle ruimte en zullen op twee plaatsen weer voor een overgang zorgen tussen dijkje, sloot en de werkstrook. Hierdoor is het mogelijk dat wij ook op deze locatie met 10 vrijwilligers aan de slag kunnen. Sommige hebben al aangegeven deze dag te kunnen. Mijn verzoek is om donderdag mij aan te geven of je wil komen helpen. Ik stuur dan diezelfde avond de deelnemers een bericht. Ook volgende week gaan wij nog een keer bij een ander project werken. Dit valt dan nog binnen de criteria om tot 15 maart bij de gesubsidieerde projecten te mogen werken.

20 februari 2021

Even een terugblik op vorige week zaterdag 20 februari. Na de koude week daarvoor leek het nu wel voorjaar. Geen ijs of sneeuw en al een aardige temperatuur met veel zon. Wij hebben gewerkt en gelopen op de houtkade/singel bij Willem van der Linden. Ik noem ook bewust gelopen. Van de boerderij eerst een flinke wandeling door de mooie eikenlaan en dan verder de houtkade op. Deze keer het tweede deel na de stalen balk wat dus ook weer een flink stuk lopen was. Onderweg weer sporen van reeën die daar hebben gelopen en geslapen. Deze keer ook veel krabsporen en ook uitwerpselen die ik eerst niet thuis kon brengen maar wel een vermoeden over had. Dit klopte het bleek een latrine van de das te zijn. Op dit deel waren zij behoorlijk actief geweest.

Met z’n achten hebben wij daar overhangende takken verwijderd en wat knotbomen helemaal of deels geknot. Het enorme bramenstruweel is deels handmatig en grotendeels met de motorzeis onderhanden genomen. Het was daar goed vertoeven. Je ziet nu al duidelijk de resultaten van onze inspanningen.

Na afloop liepen wij terug naar de aanhangwagen voor het inladen van gereedschap en dergelijke. Omdat alles nogal nat was leek het handig om niet waar het trekkertje normaal staat te keren maar dit via het weiland te doen. In het weiland is daar enig hoogteverschil. Het eerste deel leek droog en stevig. Niet slim om ook niet eerst even wat verderop te gaan kijken en testen. Het eerste deel met trekkertje (ruim 2 ton dacht ik) en aanhangwagen leek even goed te gaan maar daarna liep deze snel vast in de zachte en zeer natte kleigrond. Een flink probleem om weer hieruit te komen. Met enige moeite de aanhangwagen los kunnen koppelen en met verenigde krachten weer op het stevige grasland neergezet. Toen het trekkertje. De boer was niet in de buurt, dus dan maar zelf proberen. Met drie vrijwilligers als duwpaarden (respect!) en met weinig motorvermogen voor het niet veel te laten slippen lukte het stap voor stap om weer op het stevige gras te komen. Een hele opluchting en een minder goede praktijkervaring rijker konden wij daarna weer terug naar de boerderij.

Komende zaterdag kunnen wij na overleg met Niels Schouten (Natuurmonumenten) terecht op het fort Nieuwersluis. De belangstelling voor deelname hieraan is best groot. Eerst hadden wij (de Ed’s) het maximum aantal deelnemers op 8 gesteld. Gezien de situatie aldaar en door goede afspraken te maken hebben wij er toch maar 10 van gemaakt. Voor degenen die er nu niet erbij kunnen zijn of geselecteerd zijn, een geruststelling. Volgende week en de week daarop knotten wij ook! Op die locaties kunnen wij ook met zo’n 10 vrijwilligers uit de voeten.

Even aandacht voor het beheerwerk wat wij daar gaan doen. Normaal gaan wij met bijna de hele groep naar de plek waar wij gaan werken. Dit moeten wij door de situatie daar iets anders aanpakken. Een deel van de groep gaat met mij mee om de laatste hoge knotboom en een paar kleinere onderhanden te nemen. Ed Middelweerd gaat met de anderen richting Remise en probeert in eerste instantie met takkenscharen aan twee kanten hiervan een weg naar beneden vrij te maken. Eveneens gaan wij daar later ook de motorzeis gebruiken, maar wel een beetje op afstand. Aan beide kanten hiervan zijn onder meer de meidoornhagen die op aanwijzing van hem gesnoeid kunnen worden. Bij deze hagen staan ook een aantal kleinere knotbomen waarvan een aantal geknot kunnen worden. Als wij daar in tweetallen werken en genoeg onderlinge afstand bewaren gaat het allemaal prima lukken.

30 januari 2021

De laatste keer dat wij op een reguliere knotdag hebben gewerkt was op zaterdag 30 januari bij de familie Boxhoorn. Met 9 knotters zijn wij op een rustige en zowaar zonder harde wind en regen daar voor de tweede keer dit seizoen de knotbomen te lijf gegaan. Begin december was de eerste keer waar toen de nadruk lag op de knotbomen onder de hoogspanningsleidingen.

Op deze zaterdag hebben wij het voorste deel met wat meer oude knotbomen onderhanden genomen. Alle knotbomen die aan onderhoud toe waren zijn geknot en met de motorzaag afgewerkt. Bij een aantal jonge knotbomen was het aanwezig beschermgaas deels al in de boom gegroeid. Met enige moeite is dit eveneens bij alle bomen verwijderd. Voor dit seizoen is dit mooie knotproject helemaal afgerond. De afkomende takken worden te zijner tijd door Jaco Fokker opgehaald en naar Artis gebracht als het goed is. Er ligt ook nog een paar kuub wilgenstammen die ook nog eens verzaagd en opgehaald moeten worden.

In eerste instantie was het al vorige week de bedoeling dat wij op de houtkade/singel bij Willem van der Linden zouden gaan werken. Door de toch wel strenge vorst was dit niet geheel verantwoord. Daar gaan wij komende zaterdag alsnog beheerwerk uitvoeren. Weinig knotwerk maar wel dunnen, aanplanten, afschermen en weer bramen maaien met de motorzeis. Mogelijk ook bij het eerste deel hiervan wat zwarte els planten en goed beschermen tegen reeënvraat. Ruim de helft van onze aanplant van het vorige seizoen was door de reeën geveegd of gesloopt.

Ongeveer de helft van deze lange houtkade/singel is behoorlijk onderhanden genomen. Deze keer de nadruk op de tweede helft waar wij via de stalen balken over de sloot naar het tweede deel beheerwerk gaan uitvoeren. Boer Willem is zelf ook erg enthousiast en terecht. Waar vind je zo dicht bij elkaar reeën, dassen, diverse vogelsoorten en een oud landschapstype zo dicht bij elkaar!

Omdat wij een flink eind van de bewoonde wereld werken is het wel noodzakelijk dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt. Hopelijk kunnen wij weer het trekkertje/wiellader gebruiken om de aanhangwagen met gereedschap dichtbij onze werkplek te brengen.

Voor deze zaterdag 20 februari hebben zich al een vijftal vrijwilligers opgegeven. Omdat wij daar op ruime afstand van elkaar kunnen werken kunnen wij daar nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Wim Kaars haalt met mij de aanhangwagen op en gaat daarna weer richting huis. Ik zoek ook nog iemand die deze weer terug kan brengen.

Deze locatie is nog niet opgenomen op onze website(schande!). Het adres is: Zandpad 84, 3621 NG Breukelen. Voor degenen die daar niet bekend zijn even de richting. Na het kasteeltje en Schulp(fruitsappen) kleine laantje in naar parkeerplaats bij huis en stallen. Zoals gebruikelijk verzamelen wij daar weer rond 09.00 uur.

16 januari 2021

De laatste reguliere knotdag op 16 januari hebben wij voor het eerst gewerkt op het land van tegenwoordig Arjan van Rijn. Voorheen behoorde dit bij onze geitenboer Kees Roelofsen. Door onduidelijkheid wie deze grond nu ging pachten hebben wij een aantal jaren daar geen enkel beheerwerk uitgevoerd. Dit was ook goed te zien toen wij met 7 knotters op het dijkje langs de honderden meters elzensingel en knotbomen liepen. De breedte van de strook land tussen het riviertje de Aa, de sloot en het dijkje varieert daar erg. Van pakweg 1 ½ meter tot zo’n meter of 7. Met name het smalle deel is erg kwetsbaar door grondafslag van de relatief diepe Aa op een aantal plaatsen.

De knotwilgen die in het verre verleden al eens omgewaaid waren door gebrek aan houvast door de boomwortels stonden er weer wat scheef bij maar lagen niet om. Op deze plek ging ongeveer de helft van de knotploeg aan de slag inclusief onze nieuwe knotster Liesje. Weinig ruimte om daar te werken, maar nu staan deze knotbomen er weer goed bij. Gelijktijdig weer de nodige palen ingeslagen en de afkomende takken hiertussen verwerkt ter versteviging. Eveneens van een daar omgewaaide els alle takken afgezaagd. Maar kijken of deze toch weer gaat uitlopen.

Een 50 meter verder was de andere helft van de knotploeg eveneens bezig om de daar staande knotbomen weer onderhanden te nemen. Daar wat meer werkruimte. Op deze plek stond wel een forse knotboom die half over het water hing. Ook deze toch kunnen knotten. Op deze plek eveneens weer palen aan de oeverkant ingeslagen en afkomende takken ertussen aangebracht. In totaal op deze goed weer dag een 12 tal bomen geknot.

Koffie, thee en koek was ook geregeld alleen was het een flink stuk lopen om deze op te halen. Na vele jaren hebben wij gelukkig daar weer een aanzet kunnen maken voor het onderhoud. De komende jaren zullen wij hier als het goed is nog vele malen gaan werken en heel wat knotuurtjes hieraan gaan besteden.

Komende zaterdag gaan wij voor de tweede keer dit seizoen werken op de houtkade van Paul Hoogerbrugge bij het Honderdschelaantje 4. Inmiddels al afgestemd met Nienke Boxhoorn. Wij zijn daar weer welkom en kunnen tijdens de pauze weer in het oude staldeel koffie of thee verwachten.

De vorige keer hebben wij de nadruk gelegd op de knotbomen die onder de hoogspanningkabels stonden. Dit deel hebben wij helemaal kunnen afronden. Deze keer werken wij wat meer vooraan de houtkade. Hier gaat het deels om grote soms overhangende oude knotbomen maar ook jonge bomen. Deze zijn pas aan hun tweede knotbeurt toe.

Weer even wat praktische zaken. Gezien de forse ruimte die wij kunnen aanhouden tussen de onderhanden te nemen bomen kunnen wij daar met acht knotters in groepjes van twee gaan werken. Wij verzamelen weer rond 09.00 uur bij de familie Boxhoorn. Bij het verzamelen houden wij wel voldoende onderlinge afstand en doen eventueel een mondkapje op. Deze locatie tref je aan op onze website onder “boerderij Van Treur”.

Als er meer aanmeldingen zijn dan het maximaal genoemde aantal deelnemers dan weer dezelfde criteria: deelname op ontvangstdatum/tijd, wie kort geleden al eerder is geweest en fysieke gesteldheid gezien omstandigheden project.

9 januari 2021

Allereerst weer even een korte terugblik op vorige week zaterdag 9 januari. Vooraf was aangegeven dat wij bij Wim van der Tol met maximaal 6 knotters op de kade zouden gaan werken.

Wim was ondanks de ingrijpende sloopwerkzaamheden van onder meer de stallen zelf al aan de slag gegaan. Vanaf het woonhuis naar de kade is Wim knotbomen gaan knotten en heeft hij soms wat zware takken eruit gezaagd. Omdat ons knotwerk toch wel enige kennis en ervaring vereist vond ik het wel fijn dat wij bij Wim konden gaan knotten. Voor ons was het dan mogelijk om bij een aantal knotbomen die nodig aan een knip- en scheerbeurt in aanmerking kwamen op de juiste wijze onderhanden te nemen. Een vijftal bomen zijn geknot en met de motorzaag afgewerkt. De hele kade met de vele bomen ziet er best goed uit. Gelijktijdig heb ik Wim kunnen laten zien wat belangrijk is om een boom goed te knotten. Een deel van de kade was weer geheel overwoekerd met bramenstruweel. Met de motorzeis een groot deel hiervan gemaaid.

Komende zaterdag gaan wij op dezelfde houtkade aan de Aa maar dan van de kant van voorheen Adriaan Vendrig beginnen. Vroeger was dit deel door onze voormalige geitenboer Kees Roelofsen gepacht. Na een aantal jaren van onduidelijkheid in die zin door wie dit deel nu is gepacht kwam er deze zomer duidelijkheid hierover. De nieuwe pachter is Arjan van Rijn. Het bestuur heeft in augustus al kennis met hem gemaakt. Arjan is blij dat er nu weer onderhoud kan gaan plaatsvinden en wij als knotgroep kunnen dit mooie en gevarieerde stuk weer onderhanden nemen. Dit is ook wel nodig een aantal jaren hebben wij daar niets door de onduidelijkheid kunnen doen aan onderhoud.

Voor de meeste knotters is de verzamelplaats bij de boerderij van Arjan nieuw. Het adres hiervan is Oud Aa 37 A. Vlak achter de inrit vanaf de openbare weg naar de boerderij richting Nieuwer Ter Aa is de parkeerplaats voor de auto’s. Wel even goed opletten op het huisnummer. Dit is vlakbij de oprijlaan van Adriaan Vendrig maar dan aan de andere kant. Omdat het aantal knotters mogelijk wat groter is verzoek ik wel de deelnemers als zij op deze parkeerplaats moeten wachten een mondkapje op te doen. Als wij op onze werkplek zijn aangekomen kunnen deze natuurlijk weer af. Voor ons is het bij de boerderij mogelijk om van een toilet gebruik te maken.

Gezien de houtsingel een aantal honderden meters lang is kunnen wij met in totaal acht knotters in groepjes van twee daar aan de slag. Omdat een aantal zaken op deze locatie nieuw zijn, gaan wij ook een paar dingen uitproberen zoals het plaatsen van de aanhangwagens vlakbij de kade. Tussen het dijkje en de houtsingel bevindt zich een sloot. Wij nemen om deze te overbruggen een plank en het aluminiumdeel hiervoor mee. Waar wij deze gaan neerleggen zodat toch iedereen niet te ver hoeft te lopen moeten wij ter plekke gaan bekijken.

2 januari 2021

Allereerst nog een terugblik op onze aanwezigheid op zaterdag 2 januari bij het vormen van een erehaagje bij de onlangs overleden Adriaan Vendrig. Na mijn oproep hiervoor waren wij met 6 knotters die Adriaan al vele jaren kenden aanwezig. Door onze veiligheidshesjes vielen wij echt op. Door ons erehaagje hebben wij op een waardige wijze afscheid van Adriaan genomen. Langs deze weg stonden vele tientallen mensen. De foto’s zijn van Gerhard Hof en de zuster van Adriaan Vendrig. Wij wisten niet dat hij een zuster had. Zij kon het erg waarderen dat wij op deze wijze aanwezig waren.

Een paar dagen hiervoor had ik contact gehad met Wim van der Tol. Hij was op de knotbomenkade maar vast zelf begonnen om hier en daar dikke takken eruit te zagen. Gezien de zeer ingrijpende sloopwerkzaamheden hadden wij als knotgroep het werken op deze kade maar even in de wacht gezet voor dit seizoen. Met alle respect voor Wim hij is geen knotter, zoals ik al eerder heb constateren. Met hem overlegd of wij komende zaterdag ondanks het sloopwerk bij hem terecht kunnen om in ieder geval een deel van de zware knotbomen onderhanden te nemen. Wim gaf aan dat dit kan en er op het nieuwe pad vlakbij de kade een puinweggetje is waar wij kunnen parkeren. In de oude verbouwde hooiberg kunnen wij in de koffiepauze of ruime afstand van elkaar even koffie of thee drinken.

5 december 2020

Afgelopen zaterdag was onze werkdag bij het Honderdschelaantje. De familie Boxhoorn had toch voor ons koffie etc. geregeld. Wij konden in de oude stal op ruime afstand van elkaar weer even hiervan genieten en met elkaar weer eens babbelen.

Gezien de ruime kade met de knotbomen konden we gemakkelijk de gewenste onderlinge afstand bewaren en waren 11 vrijwilligers op verschillende plaatsen aan het werk. Bij deze familie is er en minder ruimte en kan afstand bewaren soms ook iets lastiger zijn vandaar maximaal 6 deelnemers. Mogelijk zal ik een aantal van jullie deze keer moeten teleurstellen. Volgende week hebben wij waarschijnlijk weer een groot project met veel ruimte.

28 november 2020

Inmiddels zijn wij dit knotseizoen twee keer wezen knotten op dezelfde locatie. Op 21 november hebben wij bij het schooltje in Nieuwer Ter Aa zelfs 12 van de 14 knotbomen onderhanden genomen. Omdat het erop leek dat voor 28 november 6 vrijwilligers zich hadden aangemeld kwam het mij beter uit om bij het schooltje verder te gaan in plaats van bij het Honderdschelaantje. Achteraf hadden nog twee vrijwilligers zich wat laat gemeld.

Afgelopen zaterdag zijn de twee laatste knotbomen van het rijtje geknot, de takken weggesleept en de bomen afgewerkt met de motorzaag. Deze klus leek geklaard maar er lag nog wat te verzagen hout. Dit bleek ruim 5 m3 te zijn! Niet alleen moesten de stammen in meterstukken of kleiner worden verzaagd maar dit hout moest ook een flink aantal meters worden verplaatst. Wij hadden in eerste instantie één kruiwagen ter beschikking wat door het heen en weer lopen niet echt snel ging. Een tweede kruiwagen konden wij lenen van Truus Droogebroek. Dit bleek toch nog wat beperkt te zijn. Via Bert de schoolouder werd nog een derde geleend. Er werd aan één stuk door gezaagd en dit verzaagde hout werd constant naar de fietsenstalling getransporteerd. Met de nodige afwisseling tussen stammen aangeven, verzagen en hout transporteren ging het best snel.

Na het middaguur werden wij nog getrakteerd op heerlijke soep door de vrouw van Bert (schoolouder).

Arthur had al aangegeven dat hij wel wat hout wilde hebben. Zo gezegd zo gedaan. Ter plekke Arthur gebeld of hij nu een volle aanhangwagen met hout kon gebruiken. Rond elf uur werd dit door hem en een kennis opgehaald en weer een lege aanhangwagen teruggebracht. Komende zaterdag wordt in principe de andere drie m3 opgehaald. Het vergt wat regelwerk maar dan is bij het schooltje alles helemaal keurig opgeruimd en afgerond.

Komende zaterdag gaan wij aan de slag bij het Honderdschelaatje 4, het dijkje met de vele knotbomen richting snelweg en molen. Wij kunnen weer parkeren bij de familie Boxhoorn.

Voor mijn planning is het belangrijk dat de vrijwilligers die willen en kunnen komen dit bij mij echt morgenavond aangeven. Eerder heb ik aangegeven waarvoor dit voorlopig zo moet. Ik kan dan als het nodig mocht zijn een indeling maken. Voor degenen die ingedeeld zijn krijgen ook morgenavond laat van mij een bericht hierover.

Let er wel even op als jullie zaterdag rond 09.00 uur bij de familie Boxhoorn geparkeerd hebben de coronacriteria in acht te nemen!

21 november 2020

Jullie lezen het goed 28 november is geen reguliere maar gezien Corona een extra knotdag voor de liefhebbers! Hierover onderaan dit bericht.

De eerste wat aangepaste knotdag was vorige week zaterdag 21 november. De planning was om de knotbomen bij het schooltje tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 7 november onderhanden te nemen. Dit werd in aangepaste vorm dus vorige week. Het lukte om in twee groepjes van 4 daar de best forse knotbomen te knotten. Van de zo rond de 13 knotbomen moeten er nu nog 3 grotendeels geknot worden. Door onze vrijwilligers is er hard gewerkt, gezaagd en met name gesleept met takken en stammen.
De twee groepjes hebben daar eerst twee en later drie aparte stapels afkomende takken neergelegd tegen de hagen. De dikke(re) onderstammen zijn meteen kaal gemaakt en apart gelegd. Nu al zo’n drie kuub hout! Wouter heeft later op de middag alle geknotte bomen netjes met de motorzaag afgewerkt.
De opvang, toilet en verzorging was prima geregeld. Koffie/thee en koek en in de middag soep.

Na afloop moesten de auto’s inclusief de aanhangwagens vanuit het grasdeel weer naar het verharde deel worden gereden. Ik had gezien de natheid van het gras en de grond al zo’n voorgevoel dat het wegrijden wel eens problemen zou kunnen opleveren. Achter de auto van Arthur was onze zwaardere aanhangwagen met huif gekoppeld. Het van het gras wegrijden lukte dus niet. Als de voorwielen gaan slippen en er aarde aan en tussen het bandenprofiel komt te zitten dan heb je een probleem. Uiteindelijk nadat wij de aanhangwagen hadden losgekoppeld hebben wij met hulp van Bert (schoolouder) eerst de auto geduwd en later handmatig ook de aanhangwagen. Het blijft dus opletten om met een auto in dit jaargetijde op het natte gras en bodem te rijden.

Voor komende zaterdag heb ik het mooie project aan het Honderdschelaantje. Het dijkje met knotbomen richting snelweg en molen. Ik heb Nienke Boxhoorn gebeld of wij daar kunnen komen en parkeren wat zij goed vindt. Ik heb bewust niet om koffie en thee gevraagd. Dus neem in ieder geval zelf drinken mee! Paul Hoogerbrugge, de boer moet ik nog inlichten.

Evenals vorige week kunnen wij daar ook weer met twee groepjes van 4 prima ons beheerwerk uitvoeren. Wij starten zoals min of meer gebruikelijk daar rond 09.00 uur.

Net als vorige keer graag aangeven wie tijd en zin heeft om zaterdag te komen helpen. Ook vrijwilligers die vorige week hebben geholpen en wederom willen helpen dit bij mij aangeven. Ook deze keer zal ik kijken in volgorde van aanmelding tot er inclusief mijzelf er hopelijk 8 vrijwilligers zijn. De weersverwachting is zowaar voor deze locatie niet slecht.