Feeds:
Berichten
Reacties

Verslag 26 januari

Tijdens onze laatste knotdag waren wij wederom te gast bij de gebroeders Lycklama. Ondanks dat wij met een flink aantal vrijwilligers en stagiairs aanwezig waren deze keer geen verkeersopstoppingen door de vele auto’s. De trekker stond al klaar zodat wij de aanhanger met gereedschap snel konden aankoppelen op weg naar de houtsingel. Onderweg zagen de meesten nog een viertal reeën richting houtsingel lopen. Dit zegt natuurlijk al iets over deze locatie. Gepakt met gereedschap liepen wij gezamenlijk een stukje door de houtsingel. Voor een heleboel deelnemers was dit de eerste keer op deze locatie. Natuurlijk heel anders dan een locatie met voornamelijk knotbomen. Een korte uitleg van de historie en wat de bedoeling was van het beheerwerk op deze zeer lange houtsingel maakte veel duidelijk(zie foto van Gerhard Hof).

Omdat wij hier al een aantal keren hebben gewerkt vorderen wij nu gestaag. Het belangrijkste beheerwerk daar is ruimte maken. Het verwijderen door vaak te knippen en wat zagen van veel bramen, rozen, overhangende takken, wat wilgen en op sommige stukken vlierstruiken. Eerst was de gedachte dat je hier maximaal met een stuk of 8 vrijwilligers dit werk zou kunnen doen. Inmiddels is het nu mogelijk gezien onze vorderingen om met al onze vrijwilligers en stagiairs daar te werken. Je loopt elkaar niet in de weg en geen last van grote vallende takken. Het blijft daar wel altijd opletten voor de scherpe stekels van de rozen en bramen bleek ook nu weer.

Deze keer hebben wij ook wat netter gewerkt. Door of extra palen bij te slaat of nieuwe palen te slaan konden de afkomende takken hiertussen beter, wat hoger en compacter bij elkaar worden gestapeld. Hoe compacter hoe sneller de takkenresten de komende jaren verteren. Daarnaast vinden vogels en muizen dit vaak een ideale schuil- of nestelplaats.

Komende zaterdag zijn wij weer te gast bij de familie Van der Tol op de locatie van onze voormalige geitenboer (Breukelerwaard 2, zie onze website bij locaties). Inmiddels hebben wij de gehele houtkade ontdaan van palen en schapengaas. Dit maakt het werken daar een stuk eenvoudiger en ook veiliger. Wij starten daar ongeveer in het midden van de kade omdat daar van achterstallig onderhoud sprake is. Een tweede reden is dat wij misschien dit jaar tijdens de Natuurwerkdag op 2 november weer eens actief mee kunnen doen. Wij kunnen dan het begin van de houtkade hiervoor gaan gebruiken. Gelijktijdig wordt er vanaf het begin gewerkt met de motorzeis om de bramen zoveel mogelijk weg te maaien.

Bij familie Van der Tol wordt er zeker weer gezorgd voor koffie/thee/koek. Sinds kort wonen zij nu ook echt hier. Eind januari moest hun vorige woning leeg achtergelaten worden.

De weersverwachting is niet echt best. Zeker regenkleding meenemen en vergeet ook de laarzen niet! Wij starten zoals gebruikelijk hier rond 09.00 uur.

Verslag 2 januari

De eerste knotdag van 2019 zit er weer op. Wij waren deze keer weer eens bij de familie Boxhoorn op het land van Jaco Fokker. Een eerste inschatting was dat er geen achterstallig onderhoud was en de meeste knotbomen geen zware last hadden. Met andere woorden het leek erop dat wij tegen de middag de hele klus zouden hebben geklaard. Een verkeerde inschatting bleek later. Omdat er veel knotters en twee stagiairs aanwezig waren stelde ik voor om met een aantal vrijwilligers bij Wim van der Tol nog wat werkzaamheden te gaan uitvoeren. Na de koffie zouden zij dan weer na telefonisch overleg weer hier terugkomen.

Het liep deels toch wat anders. De weervoorspelling was dat laat in de ochtend het zou beginnen te regenen, niet dus. Rond 10.00 uur regende en waaide het juist op deze locatie waar het vrij open is. Wij treffen het helaas vaak niet op deze locatie qua weer. Omdat over een deel van deze houtkade met knotbomen hoogspanningsleidingen lopen moeten wij altijd alert zijn dat de takken op de knotbomen niet te lang worden. Dit is in verband met het overslaan van de hoogspanningsstroom van de kabel naar de boom met alle gevolgen van dien. Hier was zeker sprake van waardoor op dit stuk bij een flink aantal knotwilgen de takken eraf moesten. Het slepen van al deze afkomende takken is altijd een heel gedoe met als gevolg een aantal flinke stapels takken. Vooraan de houtkade konden de meeste takken min of meer als oeverbeschoeiing worden verwerkt.

Naarmate de tijd vorderde zag het er al naar uit dat wij het deze dag niet zouden redden. Zoals afgesproken belde ik onze vier vrijwilligers bij familie Van der Tol. Daar bleek één van de auto’s schade opgelopen te hebben waardoor er heel wat geregeld moest worden en de vrijwilligers niet konden komen helpen op de houtkade bij familie Boxhoorn. Een tegenvallertje voor degene bij wie de schade was ontstaan en het gemis aan acht extra handjes op de houtkade.

Wouter Gerbscheid kan bij ons maar weinig aanwezig zijn gezien zijn beroep maar had aangegeven nu te komen inclusief zijn motorzaag uitrusting. Hij heeft zijn zaagcertificaat behaald als vrijwilliger bij de brandweer. Na de pauze is Wouter na een korte instructie en begeleiding met de motorzaag de knotbomen te lijf gegaan. Dit waren er best behoorlijk wat. Op twee bomen na (werd te laat) zijn alle andere knotbomen netjes door hem afgewerkt.

Na afloop van ons werk bij onze aanhangwagenstalling met Jaco Fokker gesproken en aangegeven wat wij hadden gedaan en waar wij niet helemaal aan toe waren gekomen. Jaco deed de toezegging dat hij met de trekker en een hout versnipperaar de stapels  takken zou verwerken. Dit heeft hij inmiddels gedaan. Al met al is hierdoor maar een heel klein deel niet afgemaakt. Dit gaan wij de komende weken alsnog met een paar vrijwilligers doen.

Beide Ed’s zijn diezelfde middag nog langsgegaan bij Adriaan Vendrig. Adriaan had aangegeven dat een heel groot deel van de knotbomen door zijn zoon en anderen waren geknot en de afkomende takken naar Artis. Helaas niet onze wijze van werken waar natuurwaarden voorop staan. Onze planning is door dit uitgevoerde werk behoorlijk verstoort omdat wij het voornemen hadden bij Adriaan nog zeker twee keer daar te gaan knotten. Dit gaat nu niet door waardoor wij op korte termijn moesten uitzien naar andere locaties.

Die andere locaties zijn net als ruim een maand geleden bij de familie Smit en de gebroeders Lycklama waar wij weer verzamelen en gaan splitsen. Bij de familie Smit gaat het eigenlijk uitsluitend om de afgekomen takken op een goede wijze verwerken als en in de oeverbeschoeiing. Hiervoor zijn naast Wim Kaars en Ed Middelweerd mogelijk nog zo’n 4 andere vrijwilligers nodig inclusief twee stagiairs. Het gaat daar niet om productie maar om zorgvuldig werken. Vermoedelijk zal de grootste helft zich kunnen uitleven op de houtsingel. Bramen, takken en struiken weghalen en afkomende takken op een goede wijze op houtrillen neerleggen. De vorige keer troffen wij op verschillende plaatsen de plekken aan waar de reeën ’s nachts hadden gelegen. Een beetje ruige maar mooie houtsingel. De eerste 100 meter van de ongeveer 500 meter hebben wij nagenoeg af.

Wij verzamelen weer rond 09.00 bij Lycklama, Zandpad 84 in Breukelen. Bij Lycklama krijgen wij geen koffie/thee/frisdrank/koek etc. Dus iedereen moet dit zelf meenemen. De weersverwachting is niet geheel duidelijk maar vermoedelijk lichte dooi en regen. Op de houtsingel sta je vrij beschut maar regenkleding bij de hand hebben lijkt mij verstandig evenals laarzen met dikke sokken.

Gelijktijdig een verzoekje aan alle vrijwilligers. Het zou voor de Ed’s en Wim Kaars heel fijn zijn als wij klaar zijn met onze werkzaamheden dat een paar vrijwilligers even helpen om het gereedschap met een doek af te drogen en zo mogelijk vast wat geordend neerleggen. Dit scheelt ons best wat tijd waardoor wij soms ook een beetje bijtijds thuis kunnen zijn.

De maand mei is nog een heel eind weg maar suggesties voor ons knotuitje zijn nu al vast welkom.

Voor dat ik aangeef wat wij komende zaterdag gaan doen en waar eerst nog even een terugblik op onze laatste werkdag bij Wim/Pim van der Tol op 29 december 2018. Bij de laatste knotdag van het jaar, meestal tussen de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaar is de opkomst aan vrijwilligers meestal wat lager. Hier houd ik rekening mee voor wat betreft de knotlocatie. Kennelijk hadden veel vrijwilligers er zin in want er kwamen 15 vrijwilligers! Met wat meer handjes kan je natuurlijk ook wat meer werk aanpakken. Dit is dan ook zeker gedaan.

Rondom de kuilplaat en bij de voormalige hooiberg stonden nog best soms forse knotbomen. Het knotten en het afvoeren van de soms zware takken ging zeer voorspoedig. De afkomende takken konden vrij dichtbij op twee stapels worden neergelegd. Met één knotboom op de houtkade en de rest bij de kuilplaat zijn er die dag 16 knotbomen geknot en met de hand of motorzaag afgewerkt. Tijdens koffie/theetijd werden wij door de familie verwend met allerlei lekkers. Wat iets minder ging deze dag waren de opgelopen verwondingen. Drie in totaal, nog nooit gebeurd! Gelukkig vielen de verwondingen achteraf allemaal mee, maar het was soms toch even schrikken. Laten wij hopen dat wij dit jaar met weinig blessures te maken krijgen.

Op de houtkade is in samenspraak met Wim van der Tol een flinke aanzet gedaan om het schapengaas en de palen te verwijderen. Zo rond de 40% is inmiddels verwijderd. Op het deel van de houtkade

waar dit is uitgevoerd kunnen wij na een maaibeurt met onze bosmaaier weer normaal bij de te knotten bomen komen. Na de koffiepauze kwamen steeds meer vrijwilligers helpen op de houtkade omdat het aantal te knotten bomen snel minder werd. Een mooie en zeer zinvolle afsluiting van onze laatste knotdag van het oude jaar. Later heb ik nog contact gehad met Wim/Pim die zeer content was met de hoeveelheid werk en de wijze waarop wij dit bij hen hebben verricht.

Op het laatste moment moesten er nog heel wat acties ondernomen worden om een knotlocatie te regelen voor komende zaterdag. Bij Adriaan Vendrig gaat het nu niet door evenals bij Hans van Schaick uit Loenen aan de Vecht. Zaterdag zal ik dit toelichten.

Het is uiteindelijk het knotdijkje van Jaco en Ellen Fokker vlak naast de A-2 geworden. Voor parkeren en enig onderdak zijn wij altijd te gast bij de familie Boxhoorn in de gerenoveerde boerderij aan het Honderschelaantje 4. Voor degenen die deze locatie niet kennen tref je deze aan op onze website bij locaties onder “Boerderij Van Treur” om het wat ingewikkeld te maken.  Wij kunnen daar de auto’s parkeren (wel rekening houden met een vrij doorgang) en in het oude staldeel tijdens onze pauze even bijkomen. De familie Boxhoorn is vermoedelijk niet aanwezig daarom moet iedere vrijwilliger en stagiair zelf voor koffie/thee/frisdrank zorgen.

De weersverwachting is niet al te best. Dit houdt in laarzen aan en geen nette kleding. Als het daar regent dan is het zeer glibberig en zit je snel onder de klei. Wij verzamelen daar zoals gebruikelijk rond 09.00 uur.

Wat gaan wij daar voor beheerwerk uitvoeren? Een jaar geleden hebben wij daar veel jonge knotbomen onderhanden genomen, met name die bij de hoogspanningsmasten. Zaterdag gaan wij de andere jonge en deels oude knotbomen knotten. Geen grootse klus maar wel een mooie. Voor de motorzaag is er eveneens enig werk te doen.

Tot zaterdag!

 

Verslag 15 december

Komende zaterdag 29 december is de laatste knotdag van het jaar 2018. Een mooi moment om even op onze vorige werkdag van 15 december terug te blikken. Dit was best voor iedereen een wat bijzondere werkdag. Het was al bij de uitnodiging aangegeven dat wij op deze dag op twee werklocaties aan de slag zouden gaan. Bij zowel de familie Smit alsmede de broers Lycklama was zo rond de 15 vrijwilligers teveel van het goede gezien de ruimte of de te verrichten werkzaamheden.

Voorafgaande aan deze werkdag was al deels in overleg aangegeven wie waar zou gaan werken. Ons verzamelpunt was de parkeerplaats bij het erf van de Lycklama’s. Dit gaf in het begin wel enig gedoe gezien de vele auto’s en de beperkte mogelijkheden om te keren en langs elkaar te rijden. Na wat overleg en het nodige regelwerk ging dit prima. Het gereedschap en nog een aantal vrijwilligers voor beide projecten moest eerst wat worden verdeeld waarna de groep voor de familie Smit die kant uit kon gaan. Dit gaf een heleboel ruimte voor de groep Lycklama. Via de boer weer de trekker geregeld en onze gereedschapwagen hieraan gekoppeld en daarna op weg naar de houtkade. De afspraak was dat beide groepen rond 13.00 uur na telefonisch overleg weer deels bij de Lycklama’s zouden verzamelen.

Die dag is er flink aangepakt. De groep Smit heeft de nog te knotten bomen geknot en de afkomende takken net als de vorige keer weer op twee stapels neergelegd. Later kwam Ivo Stieltjes die alle ongeveer 13 knotbomen met de motorzaag heeft afgewerkt. Eveneens is er een eerste aanzet gemaakt voor het verbeteren en aanbrengen van de oeverbeschoeiing. Wenche heeft de beide stagiairs Hannah en Wessel die deze dag in principe voor de laatste keer aanwezig waren begeleid en bedankt voor hun inzet en bijdrage aan het landschapsbeheer. Voor zover mij bekend zijn bij de familie Smit geen foto’s gemaakt waardoor geen indruk hiervan kan worden gegeven.

Bij de Lycklama’s ging de andere groep op weg naar de oude en historische houtkade. Met takkenscharen, snoeizaagjes en de bosmaaier is op de houtkade best veel werk verricht. Het voorwerk is of was voor een deel met de bosmaaier uitgevoerd. Daarna is aansluitend soms op onmogelijke plaatsen de bramen, haagwinde en overhangende takken voor een groot deel weggehaald. Wij zijn die dag een flink eind opgeschoten, maar het blijft een hele grote klus.

Zoals al is aangegeven gaan wij ook op zaterdag 29 december aan de slag. Uit ervaring weten wij inmiddels dat rond deze datum de opkomst aan vrijwilligers altijd wat lager is dan gebruikelijk. Wij proberen voor wat betreft onze werklocatie hier rekening mee te houden. Wij gaan beheerwerkzaamheden uitvoeren bij onze voormalige geitenboer en tegenwoordig Pim/Wim van der Tol. Op onze website treffen jullie het adres aan onder locaties.

Wat zijn wij van plan om daar op hoofdlijnen te gaan uitvoeren? Bij ondermeer de kuilplaat staan flink wat knotbomen. Begin dit jaar hebben wij daar al ongeveer de helft van geknot en willen nu de andere helft onderhanden nemen. Gelijktijdig gaan wij ook op de houtkade langs de Aa aan de slag. Over een flink deel van deze kade is toentertijd door Kees Roelofsen een afrastering aangebracht waarvan wij tijdens ons beheerwerk heel veel last van hebben. In samenspraak met Pim mogen wij dit raster verwijderen. Wij gaan hiertoe in ieder geval een aanzet doen. Dit is een flinke klus die wij zeker niet op deze dag geklaard krijgen.

Zoals gebruikelijk verzamelen wij bij familie Van der Tol rond 09.00 uur. Voor koffie of thee wordt gezorgd.

Verslag 1 december

Op 1 december waren wij voor de tweede keer dit seizoen bij de familie Vendrig. De weersverwachting komt lang niet altijd uit, maar deze keer gelukkig wel. Wij hebben het die dag helemaal droog gehouden wat best fijn was om te werken bij dit behoorlijk open stuk. Ik had in mijn aankondiging al aangegeven dat wij voor een groot deel de afkomende takken van de elzen en meidoorns zoveel mogelijk zouden opruimen. Dit was best een grote klus. Als wij al deze takken hadden gestapeld dan zou deze meters hoog zijn geweest. Dit was niet de bedoeling maar wel verslepen en bij het eilandje iedere flinke tak met zaag en takkenschaar klein maken. Niet het leukste werk maar eigenlijk wel zeer wenselijk. Door alles klein te maken verteren de takken heel snel. Na twee jaar zie er niets meer van. Met vereende krachten werden alle takken verwerkt en kleingemaakt soms onder het toeziend oog van één van onze vrijwilligers (met gele helm). Het ging eigenlijk best nog snel en met een mooi resultaat. Gelijktijdig konden ook nog een viertal knotbomen van hun vele takken worden ontdaan. De afkomende takken werden gelijktijdig gebruikt als oeverbeschoeiing. Kortom het was een goede werkdag met veel inzet van onze vrijwilligers en stagiairs die een best minder leuke maar noodzakelijke klus hebben geklaard.

Toch blijft het ook opletten als wij door het land naar onze werklocaties lopen. Omdat wij niet allemaal gelijktijdig naar deze plek liepen hadden wij als voorste groep wel de schrikdraden losgemaakt maar niet meer vastgemaakt. Dit ging ook op voor het hek op het dijkje vlakbij ons project. Ik dacht dat alle koeien op een andere plek keurig achter het schrikdraad stonden te grazen en dit geen kwaad kon. Dit bleek toch even anders te zijn. Een aantal vrijwilligers moesten om uiteenlopende redenen eerder weg en liepen vaak alleen terug. Koeien nieuwsgierig als zij zijn hadden dit natuurlijk ook gezien en liepen gezamenlijk richting van het openstaande hek. Op dat moment wilde Gré net via dit hek teruglopen naar de boerderij. De opdringerige dames vonden dit niet zo’n goed idee en liepen naar Gré waardoor voor haar de doorgang niet mogelijk was. Zij kon nog wel op tijd het hekwerk dicht doen waardoor de koeien niet de kade opkonden. Voor Gré zat er niets anders op om deels terug te lopen en via een smalle plank over de sloot te gaan. Eind goed al goed, maar het blijft toch altijd opletten en ook hierover moeten wij afspraken maken.

Voor komende zaterdag gaan wij op twee locaties tegelijk werken, namelijk wederom bij de familie Smit (Nieuweweg 2 in Breukelen) en bij Evert Lycklama (Zandpad 84 eveneens in Breukelen). Waarom op één dag op twee locaties? Bij de familie Smit hoeven nog maar drie of vier knotbomen geknot te worden. Het zwaartepunt ligt bij de oeverbeschoeiing die moet worden aangebracht. Dit is een precies en tijdrovend werkje. Hiervoor hebben wij geen 16 vrijwilligers nodig. Een stuk of acht is voldoende. Wel is er daarnaast werk voor Marcel of Ivo om de knotbomen met de motorzaag af te werken. Marcel of Ivo graag even aangeven of je wel of niet kan komen.

Bij Lycklama hebben wij in april en in oktober een flinke aanzet gedaan om de zeer lange en oude (hak)houtsingel onderhanden te nemen. Deze zaterdag willen wij met ongeveer de andere helft van onze knotgroep vrijwilligers daar weer verder gaan. Dit werk bestaat voor een deel uit het verwijderen van bramen, overhangende takken, takkenrillen maken en hier en daar een flinke struik of boom omzagen(afzetten). Op zich heel divers en afwisselend werk. Met de trekker en aanhangwagen van de boer inclusief gereedschap en vrijwilligers rijden wij naar deze houtsingel. Sommigen kennen deze houtsingel al uit eigen ervaring voor anderen is dit een mooie kennismaking met een historische houtsingel.

Het bestuur heeft in samenspraak met Wim Kaars voor een aantal vrijwilligers vaak na overleg om praktische redenen al een voorlopige indeling gemaakt.

Bij de familie Smit: Ed Middelweerd, Wim Kaars, Jan Dekker, Fred Klepper, Wenche en de stagiairs Hannah en Hidde en zo mogelijk Marcel of Ivo.

Bij de Lycklama’s: Erik Doeve, Ed de la Chambre Rob van Rijn en de stagiairs Wessel en Kevin.

Zowel voor de groep Smit alsmede Lycklama verzamelen wij eerst bij de Lycklama’s zoals gebruikelijk rond 09.00 uur. Beide werklocaties liggen heel dicht bij elkaar. Daar gaan wij eerst de twee ploegen verder indelen en gelijktijdig het benodigde gereedschap wat verdelen. Alle niet genoemde vrijwilligers kunnen ter plekke kiezen waar zij willen gaan werken. Degenen die voor Lycklama denken te kiezen moeten wel zelf voor koffie/thee/frisdrank zorgen. Aan het einde van onze werktijd verzamelen wij of bij familie Smit of Lycklama. Dit zal komende zaterdag aangegeven worden.

Vermoedelijk is het komende zaterdag droog maar wel behoorlijk koud zeker als het eventueel waait, dus goed kleden inclusief extra sokken voor in de laarzen!

 

Verslag 17 november

Op 17 november waren wij te gast bij de familie Smit. Geen boeren deze keer maar een aardige familie met oog voor de natuur. Wij werken daar al een aantal jaren tegen een bepaalde vergoeding. In totaal staan langs de vaart ruim 50 mooie knotbomen. In januari van dit jaar hebben wij ongeveer de helft van deze knotwilgen geknot. Het knotten ging best goed maar daarna was het een beetje een rommeltje. Dunne en dikke takken door elkaar en zowel de palen voor de beschoeiing alsmede de hierop neergelegde takken waren niet neergelegd of gevlochten zoals het zou moeten. Hierdoor heel veel extra tijd en tussendoortjes moeten regelen. Hier hebben wij van geleerd en onderling afgesproken dat wij het deze dag anders zouden aanpakken.

Voordat onze knotters zich op de knotbomen gingen uitleven eerst alle vrijwilligers duidelijk gemaakt wat nu de bedoeling was en waarom wij het deze keer het anders en ook beter wilden doen. Deze aanpak heeft deze dag prima gewerkt. Bij iedere knotboom werd door twee of drie knotters de boom onderhanden genomen. De afkomende takken werden daarna ook gescheiden vlak bij de betreffende boom neergelegd. Met de kontjes naar de vaart en in twee stapels. De dikkere delen al ontdaan van zijtakken en gebruiksklaar om als paal voor de oeverbeschoeiing gebruikt te worden. De stapel met dunne en hierdoor ook buigzame wilgentenen eveneens keurig op een stapel om nu gemakkelijk tussen de aangebrachte palen te vlechten. Op een aantal van de bijgevoegde foto’s is goed te zien hoe deze keer is gewerkt.

Ongeveer twintig van de vijfentwintig knotbomen zijn deze dag geknot. Bij deze twintig knotbomen lagen aan het einde van de werkdag allemaal staken en stapels takken. Dit scheelt een volgende keer heel veel werk. Op deze eerst best wel frisse maar zonnige werkdag is door alle vrijwilligers en de stagiairs prima werk afgeleverd! Het zag deze keer soms geel in plaats van de oude oranje veiligheidshelmen.

Verslag 5 November

De eerste echte werkdag van ons knotseizoen zit er inmiddels op. Wij waren te gast bij de familie Vendrig. Een flinke opkomst aan vrijwilligers en een droge best zonnige dag. Dit maakt het buiten werken altijd wat aangenamer. Gewapend met ladders, gereedschap en kruiwagen na een flinke wandeling naar het dijkje in de bocht van het oude riviertje de Aa. Deze dag stond het afzagen van de boomtakken die over de sloot hingen centraal. Dit was een duidelijke opdracht maar om dit te kunnen uitvoeren was dit toch soms best lastig. 

Het ging niet alleen om de takken van de elzensingel maar tussen de elzen stonden veel meer meidoorns dan wij hadden gedacht. Bij meidoorntakken is het altijd goed opletten of er niet een doorn langs je wang gaat en meteen een bloedspoortje nalaat of een doorn dwars door je handschoen in je hand. In groepjes van twee of drie en met genoeg ruimte tussen de snoeiers werd er flink aangepakt. In korte tijd lag onderaan het dijkje stapels met flinke takken(bossen). In het begin werd nog een deel van deze takken naar het eilandje versleept en daar ter plekke klein gemaakt. Dit zou te veel tijd gaan kosten. Met boer Adriaan Vendrig was de afspraak gemaakt om het liefst deze dag de hele houtsingel vrij te maken van overhangende takken in verband met het goed kunnen schonen van de sloot. Het was niet duidelijk wanneer de loonwerker hier aan de slag zou gaan. Na de koffie/theepauze ging het gelukkig heel snel met het weghalen van de overhangende takken. Een niet alledaagse en soms best wel lastige klus die wij met z’n allen deze dag hebben geklaard! Alle eer aan de vrijwilligers en de stagiairs.

Komende zaterdag gaan wij op een heel andere locatie aan de slag, namelijk bij de familie Smit in Breukelen aan de Nieuweweg 2. Vorig seizoen hebben wij hier meer dan ons lief was gewerkt. Vele tussendoortjes waren nodig om deze klus te klaren. Dit willen wij nu voorkomen. Het gaat voornamelijk om knotbomen zo’n 55 in totaal. In januari dit jaar zijn wij daar gestart om ongeveer de helft van het aantal genoemde knotbomen te knotten. Het leek voorspoedig te gaan maar viel qua uitvoering en tijd enorm tegen. De afkomende takken van de knotbomen werden lukraak op een hoop gelegd in plaats van dikke takken te scheiden van de dunnere en op de juiste wijze neer (de kontjes richting waterkant te leggen). Het knotten is daar niet het meest tijdrovende werk maar het op de juiste wijze maken van de oeverbeschoeiing. Dit ging eveneens niet goed waardoor heel veel onnodige tijd is besteed om alsnog het sorteren van de takken over te doen en de oeverbeschoeiing wel goed aan te brengen. Wij hebben daar door schade en schande veel van geleerd en willen natuurlijk dit komende zaterdag beter aanpakken.

Als wij met ons gereedschap, kruiwagen en ladders naar de te knotten bomen lopen gaan wij daar eerst op hoofdlijnen afspraken maken hoe wij te werk gaan. Met deze wat andere aanpak hopen wij het aantal tussendoortjes sterk te beperken. Zaterdagmiddag weten wij natuurlijk pas na afloop of dit ook is gelukt. De weersverwachting voor komende zaterdag is best goed dus hieraan zal het zeker niet liggen.

Nog even een aandachtspunt voor degenen die deze locatie niet kennen. Als je vanuit Breukelen naar de Nieuweweg afslaat tref je aan de rechterkant een soort vaart aan. Na een paar honderd meter zie je aan de overkant van de vaart al de hele lange rij knotbomen staan. Rij of fiets door tot de weg een bocht over een bruggetje naar rechts maakt. Daarna meteen een scherpe bocht eveneens naar rechts. De oprijlaan komt uit bij het grote huis waar wij moeten zijn. Wij verzamelen zoals gebruikelijk rond 09.00 uur bij het huis van de familie Smit. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Sanitair is in principe daar ook aanwezig.

Tot zaterdag!

 

Eerste knotdag

Tijdens onze jaar- en ledenvergadering van 20 oktober zijn heel veel zaken aan de orde gekomen. De bijgevoegde foto geeft volgens mij iets aan van de sfeer en is dacht ik zodanig dat niemand hier misbruik van kan maken. Komende zaterdag is onze eerste echte werkdag voor het knotseizoen 2018/2019. Het zal voor iedereen weer even wennen zijn en aan het einde van de werkdag bij sommigen wat stijve armspieren opleveren. Als dit zo is een reden temeer om regelmatig aanwezig te zijn om de spieren soepel te houden.

Het bestuur van de knotgroep heeft voorafgaande aan de invulling waar wij gaan werken getracht een minder zwaar programma samen te stellen. De eerste maanden van dit jaar moest om de klussen te klaren teveel tussendoor extra werk worden verzet. Een paar keer is niet erg maar dit was soms wat teveel van het goede.

Inmiddels telefonisch contact opgenomen met Adriaan Vendrig. Wij zijn bij hem en zijn zoon Aschwin van harte welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Waar en wat gaan wij deze dag doen? Voor degenen die daar nooit eerder geweest zijn gaan wij eerst een flink stuk met ladders en gereedschap door het weiland lopen. Wij gaan eerst op weg naar de bocht in de Aa. Daar staan zowel knotbomen alsmede een forse elzensingel met aan één kant daaronder een belangrijke afwateringssloot. Omdat bomen en struiken altijd naar het licht groeien zijn veel elzentakken ver over deze afwateringssloot gegroeid. Op zich een mooi gezicht maar slecht voor de bedrijfsvoering. Binnenkort moet een loonbedrijf met een grote en zware trekker deze sloot schonen. Als zo’n stevige elzentak een leiding gevuld met speciale olie stuk trekt dan baalt de loonwerker. Hij kan niet verder werken en het moet worden gerepareerd. Tijd is geld!

Het is geen zwaar werk maar wel goed opletten bij het gebruik van met name de snoeizaagjes. De afkomende takken brengen wij vlak daarbij naar een eilandje waar ter plekke de elzentakken klein worden gemaakt. Vorig jaar hebben wij daar flink huisgehouden onder de knotbomen. Als blijkt dat bij de meesten geen sprake is van achterstallig onderhoud lopen wij via het dijkje een stukje terug waar heel veel knotbomen staan. Als het weer goed is het daar heel fijn werken. De Aa daar ter plekke met de nodige bochten, mooie omgeving en vergezichten. Het is echt noodzakelijk om daar laarzen aan te trekken. Als het gras wat hoog staat heb je in korte tijd natte voeten.

Als het goed is zullen deze keer 4 stagiairs aanwezig zijn, namelijk: Kevin, Hidde, Wessel en Hanna. Vanuit de knotgroep zullen twee ervaren knotters ieder een tweetal stagiairs gaan begeleiden. Ik hoop dat zij het leuk gaan vinden en natuurlijk iets van opsteken en met scherp gereedschap op de juiste wijze het beheerwerk gaan uitvoeren.

Wij verzamelen op het erf van de familie Vendrig waarvan het adres is: Oud Aa 34 B, Breukelen. Op onze website treffen jullie een kopje (werk)locaties aan. Op het erf is in principe genoeg ruimte om te parkeren. Graag wel zodanig dat er niet onnodige ruimte wordt ingenomen. Daarnaast moet er ook ruimte zijn om onze twee aanhangwagens te parkeren. De ervaren knotters weten wel waar wij meestal parkeren.

Met ladders, een kruiwagen vol door Ed Middelweerd geteld gereedschap lopen wij naar de bocht in de Aa. Rond 11 uur pauzeren wij daar ergens op een beetje beschutte plek om wat te drinken en te eten. Wel zelf eten meenemen!

Start seizoen 2018-2019

Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging voor onze jaar- en ledenvergadering op 20 oktober. Het lijkt daarom wat vreemd dat ik een aantal van jullie toch uitnodig voor een werkdag op komende zaterdag 6 oktober. Na mijn toelichting is het hopelijk duidelijk waarom dit is.

Het afgelopen knotseizoen hebben wij het erg druk gehad. Naast de reguliere knotprojecten is er bij twee projecten familie Smit en Peter Nieuwkerk heel veel extra tijd besteed om volgens afspraak het aangenomen werk ook goed uit te voeren. Daarnaast zijn wij voor onze reguliere projecten waarvoor wij mogelijk subsidie krijgen gebonden aan data. Bij die projecten mogen wij alleen beheerwerk uitvoeren tussen 1 oktober en 15 maart. Wij starten ons knotseizoen eigenlijk altijd op de Natuurwerkdag begin november. Buiten deze genoemde periode mag dit niet en krijgen boeren en wij geen eurocent. Dit houdt in dat de periode dat wij bij de subsidiabele projecten kunnen werken een stuk is ingekort. Voor het komend knotseizoen hebben wij hopelijk een betere planning gemaakt waarvan komende 6 oktober deel van uitmaakt.

Wij hebben op 21 april bij boer Lycklama gewerkt met zo’n 8 vrijwilligers. Het gaat niet om knotbomen maar om een houtkade waarvoor als het binnen genoemde periode valt ook voor ons subsidie oplevert. Dus niet die van 21 april omdat het werk buiten eerder genoemde periode viel. Daarna achter de schermen heel veel navraag en gedoe. Gelukkig lijkt het erop dat alle beren nu van de weg zijn en wij aan de slag kunnen, maar wel in dit geval op 6 oktober.

Voor degenen die daar niet bij aanwezig waren even in het kort het hakhout beheer. Bij boer Lycklama is naast de weilanden een hele lange historische houtkade. In de tijd van het vervenen werd deze kade al gebruikt door arbeiders en voor het afvoeren van het veen. De houtkade is zo’n 500 meter lang en de breedte varieert van zo’n 6 tot 30 meter. Hierop staan veel struiken, wat bomen en met name veel braamstruweel. Bij onze eerste werkdag daar hebben wij veel bramenstruweel en vlier verwijderd. In augustus zijn de Ed’s samen met Niels van den Berg (gemeente Stichtse Vecht) daar ter plekke gaan kijken. Dit mede omdat Niels en mijn persoontje een wat andere kijk op het beheer van deze houtkade hebben. Natuurlijk zijn wij daaruit gekomen. Wij gaan daar zowel delen helemaal afzetten en andere delen vrijmaken van braam en vlier. Het is duidelijk wat anders dan knotbomen knotten maar geeft in deze mooie historische omgeving een goed gevoel om deze houtkade te beheren maar vooral ook te behouden.

De paar bijgevoegde foto’s geven hiervan een beetje een indruk. Je kan daar niet met de hele knotgroep werken. Het is te smal waardoor je elkaar in de weg gaat lopen en je moet opletten voor de flinke doornen aan de bramenstruiken. Met de bosmaaier, takkenscharen en beugelzaagjes kan je met een groepje van ± 8 vrijwilligers goed uit de voeten en bovendien beschut werken.

Het is allemaal wat kort dag maar dit kon niet anders. Wie tijd en zin heeft graag bij mij opgeven. Deze dag wel zelf drinken en eten meebrengen. Met boer Evert Lycklama hebben wij hierover en het gebruik van een toilet nog geen (goede) afspraken kunnen maken. Waarom zal ik daar wel aangeven. Wij kunnen wel weer gebruik maken van de trekker met oplegger. Dit scheelt weer het nodige sjouwen naar de houtkade.

Boer Lycklama woont in Breukelen richting familie Smit vlak achter het kasteeltje Oudaen. Het adres is: Zandpad 84.

Dus wie zin en tijd heeft bij mij aanmelden!

Verslag 7 april

Zoals gebruikelijk en deze keer voorlopig een laatste terugblik op onze werkzaamheden van 7 april. Op deze dag werd er verzameld op één locatie namelijk bij Pim van der Tol, maar gewerkt op twee locaties. Wim Kaars ging met Fridus, Fred en Jan naar ons project bij de familie Smit. Wederom daar takken verslepen, palen slaan en takken voor de oeverbeschoeiing aanbrengen. Een erg tijdrovende klus waar wij ons behoorlijk op hebben verkeken.

Het was deze keer een echte mooie voorjaarsdag. De afgelopen maanden hebben wij vaak wel anders meegemaakt. Nu konden wij tijdens de koffiepauze eens lekker in het zonnetje buiten zitten.

Met z’n tienen ging de andere grote ploeg aan de slag langs de oprijlaan. De vorige keer hadden wij er al een flink deel daar geknot. Deze keer de laatste 6 hoge knotbomen. Veel van deze knotbomen zijn niet echt best meer. Gelijktijdig hebben wij daar een viertal wilgenslieten geplant in de opengevallen plekken. Naast het bruggetje over de Aa is met enige moeite gezamenlijk de over en in het water liggende stammen en takken met de kettingmotorzaag door Marcel verwijderd van een grauwe wilg. Pim was hier erg blij mee.

Bij de vele knotbomen langs de kuilplaat zijn ook deze keer een flink aantal wilgen geknot en daarna door Ivo eveneens met de motorzaag netjes afgewerkt. Ondanks de gesplitste knotgroep konden wij bij Pim onze gemaakte afspraken op twee werkzaterdagen nakomen. Daar was ik best blij mee gezien de vele grote en kleine projecten die wij dit seizoen onderhanden hebben genomen.